Commission Manager For Advertisers SE

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Provisionshanteraren: Guide för annonsörer

Obs! Provisionshanteraren har ersatt det tidigare Provisionshanterar-verktyget.

Översikt

Provisionshanteraren är ett verktyg som ger annonsörer full flexibilitet att hantera sina publicistprovisioner. Ställ in standardprovision i programmet eller välj att belöna publicister individuellt. Schemalägg kampanjer och förändringar av kampanjprovision på detaljerad nivå som t.ex. varumärken, avdelningar, produktkategorier, kundlojalitet, transaktionskälla och mycket mer. Provisionshanteraren sparar information om vilken provision dina publicister hade vid en viss tidpunkt, och tar hänsyn till när transaktioner ändras. Dessutom ger den dig en översikt över aktuella och kommande provision nivåer för dina publicister.

Provisionsmodeller

Tre olika provisionsmodeller kan ställas in i Provisionshanteraren:

 • Kostnad per förvärv (Cost Per Acquisition, CPA) är det belopp en annonsör är villig att betala för en försäljning. Kostnaden per förvärv kan ställas in i procent eller som ett fast värde. För att göra detta, ställ in transaktionstyp på Försäljning och välj om provisionsmodellen ska anges i procent eller som ett fast värde.
 • Kostnad per lead (Cost Per Lead, CPL) är när annonsören betalar en överenskommen avgift till en publicist för varje kvalificerad lead till annonsörens webbplats. Till exempel en användare som registrerar sig på annonsörens webbplats. För att göra detta, ställ in transaktionstyp på Lead (i detta fall är provisionsmodellen alltid Fast).
 • Kostnad per order (Cost Per Order, CPO) är publicistens provision plus nätverksavgiften. Detta är endast tillgängligt för CPO-program och visas som Värde på annonsörskostnader.

Åtkomst till verktyget Provisionshanteraren

Klicka på Provision > Provisionshanteraren på navigationsraden.

Använda Provisionshanteraren

Provisionshanteraren består av tre flikar:

 • Provisionsgrupper
 • Provisionsnivåer publicist
 • Tidslinje

Fliken Provisionsgrupper

Under fliken Provisionsgrupper ställer du in standardstrukturen för provisionsbetalning för samtliga av dina publicister.

Du kan använda provisionsgrupper för att belöna publicister olika baserat på produktkategori, kundlojalitet (ny kund eller återkommande kund), eller transaktionsenhet. Ange bara en unik provisionsgruppkod för varje provisionsgrupp så tillämpas rätt provision automatiskt för varje specifik försäljning.

Obs! Om du är en självadministrerad Awin Access-kund är du begränsad till tre provisionsgrupper som inkluderar DEFAULT.

DEFAULT (Standard) provisionsgrupp

Transaktioner som inte ingår i någon provisionsgrupp behandlas baserat på DEFAULT (standard) provisionsgruppen.

Lägga till provisionsgrupp

För att skapa en provisionsgrupp, klicka på Redigera provisionsgrupper och därefter på knappen Lägg till provisionsgrupp. Då skapas en ny tabellrad där du kan ange uppgifter för provisionsgruppen.

Namn på provisionsgrupp: Använd ett unikt, beskrivande namn för att identifiera en specifik grupp som du vill betala provision för, så att det är enkelt för dig och dina publicister att förstå.

 • Beskrivning: Ange ytterligare information om provisionsgruppen.
 • Transaktionstyp: Välj Försäljning om du vill belöna utgivarna baserat på köp/försäljning. Välj Lead för att belöna dem baserat på användarinloggning/registrering.
 • Provisionsgruppkod: För att hjälpa Awin att spåra varje försäljning och tillhörande provision genom parametern "aw_parts" i spårningstaggen, måste varje provisionsgrupp ha en unik provisionsgruppkod. Denna kod används också för ändringar av försäljningar. För mer information om hur spårning implementeras, se Spårningsguide för annonsörer.

Obs! Om ditt konto använder provisionsflexibilitet fungerar spårningsfunktionerna annorlunda. För mer information, se Provisionsflexibilitet.

 • Provisionsmodell : Du kan betala ett fast provisionsbelopp för Lead- och Försäljnings-transaktionstyper, medan du endast kan betala ett procentuellt belopp för Försäljnings-transaktioner.
 • Publicistprovision : Ange belopp för eller procentuellt värde för den provision som varje försäljning kopplad till denna provisionsgrupp ska belönas med. Det här värdet motsvarar dina standardprovisionsnivåer för programmet, som används automatiskt för att beräkna provisionsutbetalningar till publicister om det inte finns någon anpassad provisionsnivå för publicisten i fråga.

Visa provisionsgrupper

För att göra det lättare att hitta och granska relevanta data finns ett menyalternativ för varje kolumn:

 • I den första undermenyn kan du fästa kolumnerna till höger eller vänster, och automatiskt ändra storlek på kolumnerna.
 • I den andra undermenyn kan du filtrera data efter nyckelord. Använd till exempel filtret för att hitta en viss provisionsgrupp.
 • I den tredje undermenyn kan du välja vilka kolumner du vill visa eller dölja i tabellen för att göra datan mer överskådlig.

Klicka på namnet på den kolumn du vill sortera utifrån för att sortera datan i stigande ordning. Klicka på kolumnens namn en gång till för att sortera datan i fallande ordning. Klicka på kolumnens namn en tredje gång för att återställa datan till den ursprungliga ordningsföljden.

Redigera en provisionsgrupp

För att redigera en provisionsgrupp klickar du på Redigera provisionsgrupper och redigerar därefter provisionsgrupperna i tabellen. Du kan ändra provisionsgruppens namn, beskrivning, provisionsmodell och publicistprovision/annonsörskostnad.

Obs! Du kan inte ändra transaktionstyp, provisionsgruppkod, standardprovisionsgruppens namn eller standardprovisionsgruppens beskrivning.

För att lägga till eller redigera ett stort antal provisionsgrupper väljer du flera provisionsgrupper och kopierar dem till en extern fil. För att markera en stor datauppsättning väljer du en cell och drar sedan rutan till det nedre högra hörnet.

Ändrade transaktioner använder provisionsgruppvärdet från den exakta tidpunkten för transaktionen. Ändringen av provisionsgruppen påverkar endast transaktioner som äger rum efter ändringen.

Exportera provisionsgrupper

För att exportera och ladda ner en CSV-fil som innehåller provisionsgrupperna, klicka på Alternativ och välj sedan Exportera aktuell provision eller Exportera historisk provision. Om du väljer Exportera historisk provision måste du ange datum och tid för den historiska provision du vill exportera.

Begränsningar för att sänka provisionen för provisionsgrupper

Det finns begränsningar för hur mycket och hur ofta annonsörer kan sänka provisionen i programmets standardprovisionsnivåer. Standardbegränsningarna för att sänka provisionen är:

 • Maximalt 20 % sänkning per gång
 • En gång var 30:e dag
 • Publicisterna måste informeras minst sju dagar innan ändringen träder i kraft

Obs! Dessa uppgifter kan variera beroende på villkoren i ditt individuella avtal.

Radera en provisionsgrupp

För att radera en provisionsgrupp klickar du på Redigera provisionsgrupper och därefter på ikonen för papperskorgen. När du raderar en provisionsgrupp tar du bort den från standardprovisionsnivåerna för programmet, samt från alla provisionsnivåer för publicister.

Fliken Provisionsnivåer publicist

Provisionsnivåer för publicister är specifika provisionsnivåer som du kan anpassa för dina planerade marknadsföringsaktiviteter. Du kan då schemalägga att publicister ska växla till dessa provisionsnivåer under en viss tidsperiod.

På fliken Provisionsnivåer publicist kan du skapa anpassade provisioner för dina publicister och schemalägga provisionsändringar för dem.

För publicister som inte omfattas av en specifik provisionsnivå är värdena som standard inställda på standardprovisionen för programmet. Värdena för programmets standardprovision är samma som provisionen under fliken Provisionsgrupper.

Lägga till provisionsnivåer

För att belöna dina publicister annorlunda än med programmets standardprovision kan du skapa publicistspecifika provisionsnivåer och schemalägga att dina publicister ska växla till dessa provisionsnivåer under en vald tidsperiod.

 1. Ange ett namn på den provisionsnivå som sammanfattar provisionen för dig och dina publicister. Exempel: 'Cashback', 'VIP-provision' eller 'Innehållspublicister'.
 1. Skräddarsy din provision för varje provisionsgrupp inom dessa provisionsnivåer med hjälp av kolumnerna Provisionsmodell och Publicistprovision.

För att göra det lättare att hitta och granska relevanta data finns ett menyalternativ för varje kolumn:

 • I den första undermenyn kan du fästa kolumnerna till höger eller vänster, och automatiskt ändra storlek på kolumnerna.
 • I den andra undermenyn kan du filtrera data efter nyckelord. Använd till exempel filtret för att hitta en viss provisionsgrupp.
 • I den tredje undermenyn kan du välja vilka kolumner du vill visa eller dölja i tabellen för att göra data mer överskådlig.

Exportera provisionsnivåer

För att exportera och ladda ner en CSV-fil som innehåller provisionsnivåerna klickar du på Alternativ och väljer sedan Exportera aktuell provision eller Exportera historisk provision.

Om du väljer Exportera historisk provision måste du ange datum och tid för den historiska provision du vill exportera.

Schemalägga publicister för provisionsnivåer

 • När du har skapat en provisionsnivå kan du schemalägga när publicisterna ska tilldelas dessa provisionsnivåer genom att klicka på en persons ikon.
 • Välj de publicister som du vill tilldela den valda provisionsnivån och ange när och hur länge de ska tilldelas nivån i fråga. Om du vill att de valda publicisterna ska vara kvar på denna nivå permanent, ställ in slutdatum på Löpande.
 • Lägg till en schemabeskrivning som referens. Exempelvis "Black Friday-provision". Detta visas inte för publicisterna.
 • Om du ställer in ett slutdatum för detta schema kan du välja att automatiskt flytta de valda publicisterna till andra provisionsnivåer när schemat löper ut. Använd rullmenyn "Återgå till" och välj den provision du vill återgå till när schemat löper ut. Då skapas ett extra schema för dessa publicister, som börjar vid det tidigare schemats slutdatum och antingen inte har något bestämt slutdatum eller som gäller fram till nästa schema om du redan har konfigurerat ett sådant.

Hantera aktiva och framtida scheman

För att hantera publicistscheman, klicka på siffrorna i kolumnen "Schemalagda publiciständringar". Dessa siffror visar hur många scheman du har skapat för varje provisionsnivå. För att visa en detaljerad lista över scheman, klicka på en siffra i kolumnen "Schemalagda publiciständringar". Följande alternativ visas:

 • Stoppa aktiva scheman: Om du vill att utgivarna automatiskt ska återgå till programmets standardprovision klickar du på kalender-ikonen.
 • Radera framtida scheman: Om du vill radera framtida scheman klickar du på ikonen för papperskorgen. Då raderas alla scheman, men det påverkar inte de valda publicisternas aktuella provisionsnivåer.
 • Visa publicister i särskilda scheman: För att visa en tidslinje för publicister i utvalda scheman klickar du på värdet i kolumnen "Valda publicister".

Fliken Tidslinje

Fliken Tidslinje visar tidigare, nuvarande och framtida provisionsnivåer för dina publicister under en viss tidsperiod. Du kan välja publicister för att visa en tidslinje. Tidslinjevyn består av färgade staplar som representerar de provisionsnivåer som varje utgivare omfattas av under hela kalendertidslinjen. Programmets standardprovision visas alltid i blått, och andra provisionsnivåer har andra färger som motsvarar olika nivåer. Om du ändrar provisionsnivåerna under ett schema delas schemat automatiskt upp för att visa schemat med den gamla provisionen och schemat med den nya provisionen.

För att visa tidigare, aktuella och framtida provisionsnivåer för dina publicister, klicka på Föregående 60 dagar eller Nästa 60 dagar, eller använd datumväljaren högst upp till höger på sidan.

För att visa mer detaljerad information om en provisionsnivå, t.ex. namn, startdatum, slutdatum och provisionsområdet, hovrar du över provisionen. För att visa detaljerad information om varje provisionsgrupp klickar du på den provisionsnivå du vill visa.

E-postmeddelanden

När provisionsändringar sker för ditt program skickar Awin automatiskt ett e-postmeddelande till dig. Om du inte vill ha dessa meddelanden klickar du på Konto > Kontaktuppgifter och väljer sedan Nej för Meddelanden.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button