Commission Manager For Advertisers DA

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Provisionsmanager: Annoncørvejledning

Bemærk: Provisionsmanageren har erstattet dette tidligere Commission Manager værktøj.

Oversigt

Provisionsmanager er et værktøj, som giver annoncører fuld fleksibilitet til at styre deres publisherprovisioner. Du kan angive standardsatser i programmet eller vælge at belønne publishere individuelt. Du kan lægge tidsplaner for kampagner og salgsfremmende provisionssatsændringer på et granulært niveau såsom mærker, afdelinger, produktkategorier, kundeloyalitet, transaktionskilde og mere. Provisionsmanageren gemmer oplysningerne om de satser, dine publishere modtog på et bestemt tidspunkt i fortiden, og tager højde for disse, når transaktioner ajourføres. Det giver dig også et overblik over aktuelle og kommende satser for dine publishere.

Provisionstyper

Der er tre typer provision, som du kan angive i Provisionsmanager:

 • Cost Per Acquisition (Omkostning pr. erhvervelse) (CPA) er det beløb, som en annoncør er villig til at betale for et salg. Omkostning pr. erhvervelse kan angives som en procent eller et fast beløb. Det gøres ved at angive transaktionstypen til Salg og vælge en provisionstype som en procentsats eller et fast beløb.
 • Cost Per Lead (Omkostning pr. kundeemne) (CPL) er, når annoncøren betaler en publisher et aftalt gebyr for hvert kvalificeret kundeemne på annoncørens websted. F.eks. når en bruger tilmelder sig på annoncørens websted. Det gøres ved at angive transaktionstypen til Kundeemne (i dette tilfælde er provisionstypen altid Fast).
 • Cost Per Order (Omkostning pr. ordre) (CPO) er publisherprovisionen plus netværksgebyret. Dette er kun tilgængeligt for CPO-programmer og vises som annoncørens omkostningsværdi.

Få adgang til værktøjet Provisionsmanager

I navigationslinjen klikkes på Provision > Provisionsmanager.

Brug af Provisionmanager

Provisionsmanageren består af tre faner:

 • Provisionsgrupper
 • Publisherprovisionssatser
 • Tidslinje

Fanen Provisionsgrupper

Fanen Provisionsgrupper er der, hvor du definerer standardstrukturen for provisionsbetalinger for alle dine publishere.

Du kan bruge provisionsgrupper til at belønne publishere forskelligt på basis af produktkategori, kundeloyalitet (nye kunde eller tilbagevendende kunde) eller transaktionsenhed. Bare indtast en unik provisionsgruppekode for hver provisionsgruppe, og de korrekte provisionssatser bliver automatisk indsat til hvert specifikt salg.

Bemærk: Hvis du er Awin Access-selvadministreret klient, er du begrænset til tre provisionsgrupper, som omfatter DEFAULT (standard).

DEFAULT (standard) provisionsgruppe

Transaktioner, som ikke falder ind under nogen provisionsgrupper, behandles på basis af DEFAULT (standard) provisionsgruppe.

Hvordan tilføjer jeg en provisionsgruppe

Hvis du vil oprette en provisionsgruppe, skal du klikke på Rediger provisionsgrupper og så på Tilføj provisionsgruppe. Dette opretter en ny tabelrække, hvor du kan angive detaljer for provisionsgruppen.

 • Provisionsgruppenavn: Brug et unikt, beskrivende navn til at identificere en bestemt gruppe, som du vil betale provision for, så det er nemt at forstå for dig og dine publishere.
 • Beskrivelse: Angiv eventuelle detaljer om provisionsgruppen til din reference.
 • Transaktionstype: Vælg Salg, hvis du vil belønne dine publishere på basis af erhvervelse eller køb. Vælg Kundeemne for at belønne dem for brugertilmelding/registrering.
 • Provisionsgruppekode: For at hjælpe Awin med at spore hvert salg og den tilknyttede provision via parameteren "aw_parts" på fanen Sporing skal hver provisionsgruppe have en entydig Provisionsgruppekode. Denne kode bruges også ved ajourføring af salg. Du kan finde flere oplysninger om implementering af sporing i Advertiser Tracking Guide (vejledningen Annoncørsporing, indhold på engelsk).

Bemærk: Hvis din konto bruger Provisionsfleksibilitet, fungerer sporingsfunktionerne anderledes. Du kan finde flere oplysninger under Provisionsfleksibilitet.

 • Provisionstype: Du kan betale et fast beløb i provision for transaktionstyperne Kundeemne og Salg, mens du kun kan betale procentbeløb for transaktionerne Salg.
 • Publisherprovision: Indtast provisionsbeløbet eller -procentsatsen for at belønne for hvert salg knyttet til denne provisionsgruppe. Denne værdi repræsenterer dit programs standardprovisionssatser, som automatisk bruges til at beregne provisionsudbetalinger til udgiver, hvis der ikke er angivet nogen brugerdefineret provisionssats for den publisher.

Visning af dine provisionsgrupper

For at gøre det nemmere at finde og gennemgå relevante data er der et menupunkt til hver kolonne:

 • Den første undermenu giver dig mulighed for at fastgøre kolonnerne til højre eller venstre samt automatisk at ændre størrelse på kolonner.
 • Den anden undermenu giver dig mulighed for at filtrere dataene efter søgeord. Brug f.eks. filtret til at finde en bestemt provisionsgruppe.
 • Den tredje undermenu giver dig mulighed for at vise og skjule kolonner, som du vil vise eller skjule fra tabellen for at gøre datasættet mindre og få en mere overskuelig visning.

Klik på den kolonneoverskrift, du vil sortere efter, for at sortere data i stigende rækkefølge. Klik på den kolonneoverskrift en gang til for at sortere data i faldende rækkefølge. Klik på kolonneoverskriften en tredje gang for at nulstille data til standardrækkefølgen.

Redigering af en provisionsgruppe

Hvis du vil redigere en provisionsgruppe, skal du klikke på Rediger provisionsgrupper og redigere provisionsgrupperne i tabellen. Du kan ændre provisionsgruppens navn, beskrivelse, provisionstype og publisherprovision/annoncøromkostning.

Bemærk: Du kan ikke ændre transaktionstypen, provisionsgruppekoden, STANDARD-provisionsgruppens navn eller STANDARD- provisionsgruppens beskrivelse.

Hvis du vil tilføje eller redigere et stort antal provisionsgrupper, skal du vælge flere provisionsgrupper og kopiere dem til en ekstern fil. Hvis du vil vælge et stort datasæt, skal du vælge en celle og så trække firkanten i nederste højre hjørne.

Ajourførte transaktioner bruger provisionsgruppens værdi fra det præcise tidspunkt for transaktionen. Ajourføring af provisionsgruppen påvirker kun transaktioner, som finder sted efter ajourføringen.

Eksport af provisionsgrupper

Hvis du vil downloade eller eksportere en CSV-fil med provisionsgrupper, skal du klikke på Valgmuligheder og så vælge Eksporter aktuel sats eller Eksporter historisk sats. Hvis du vælger Eksporter historisk sats, skal du angive dato og tidspunkt for den historiske sats, som du vil eksportere.

Restriktioner ved sænkning af satser for provisionsgrupper

Der er restriktioner for, hvor meget og hvor ofte annoncører kan nedsætte satserne på programmets standardprovisionssatser. Standardrestriktionerne for nedsættelse af satser er:

 • Højst 20 % nedsættelse pr. gang
 • Én gang hver 30. dag
 • Meddelelse til publishere mindst syv dage før ændringen

Bemærk: Disse detaljer kan variere afhængigt af vilkårene og betingelserne for din individuelle kontrakt.

Sletning af en provisionsgruppe

Hvis du vil slette en provisionsgruppe, skal du klikke på Rediger provisionsgrupper og så på skraldespandsikonet. Når du sletter en provisionsgruppe, fjerner du den fra programmets standardprovisionssatser samt fra alle publisheres provisionssatser.

Fanen Publisherprovisionssatser

Publisherprovisionssatser er bestemte satser, som du kan tilpasse til dine aktivitetsplaner for markedsføring. Du kan derefter fastlægge et tidspunkt, hvor publisherne skal skifte til disse satser i en bestemt tidsperiode.

I fanen Publisherprovisionssatser kan du oprette brugerdefinerede grupper af satser for dine udgivere samt fastlægge tidspunkter for satsændringer for dem.

For publishere, som ikke har en bestemt provisionssats, angives værdierne som standard til programmets standardsatser. Værdierne for programmets standardsatser er de samme som satserne på fanen Provisionsgrupper.

Tilføjelse af provisionssatser

Hvis du vil belønne publishere anderledes end dit programs standardsatser, kan du oprette bestemte provisionssatser for bestemte publishere og oprette en tidsplan for at tildele udgivere til disse satser for en bestemt tidsperiode.

 1. Indtast et navn på den provisionssats, der opsummerer satsen for dig og dine publishere. F.eks. 'Cashback', 'VIP-satser' eller 'Indholdspublishere'.
 2. Tilpas din provision for hver provisionsgruppe inden for disse satser ved hjælp af kolonnerne Provisionstype og Publisherprovision.

For at gøre det nemmere at finde og gennemgå relevante data er der et menupunkt til hver kolonne:

 • Den første undermenu giver dig mulighed for at fastgøre kolonnerne til højre eller venstre samt automatisk at ændre størrelse på kolonner.
 • Den anden undermenu giver dig mulighed for at filtrere dataene efter søgeord. Brug f.eks. filtret til at finde en bestemt provisionsgruppe.
 • Den tredje undermenu giver dig mulighed for at vise og skjule kolonner, som du vil vise eller skjule fra tabellen for at gøre datasættet mindre og få en mere overskuelig visning.

Eksport af provisionssatser

Hvis du vil downloade eller eksportere en CSV-fil med provisionssatser, skal du klikke på Valgmuligheder og så vælge Eksporter aktuel sats eller Eksporter historisk sats.

Hvis du vælger Eksporter historisk sats, skal du angive dato og tidspunkt for den historiske sats, som du vil eksportere.

Fastlæggelse af tidspunkter for tildeling af provisionssatser til publishere

 • Når du opretter en provisionssats, kan du oprette en tidsplan for, hvornår publisheren skal tildeles denne sats, ved at klikke på ikonet Person.
 • Vælg de publishere, som du vil tildele til den valgte provisionssats, og angiv, hvornår og hvor længe de skal være tildelt den sats. Hvis du ønsker, at udvalgte publishere skal forblive ubegrænset på disse satser, skal du indstille slutdatoen til Løbende.
 • Tilføj en beskrivelse af tidsplanen til egen reference. F.eks. 'Black Friday-satser'. Dette er ikke synligt for publishere.
 • Hvis du angiver en slutdato for tidsplanen, kan du vælge automatisk at flytte de valgte publishere til andre satser ved afslutningen af tidsplanen. Brug rullelisten Gå tilbage til, og vælg den sats, du vil gå tilbage til ved afslutningen af tidsplanen. Det opretter en ekstra tidsplan for de pågældende publishere. Tidsplanen begynder på den forrige tidsplans slutdato og har enten en løbende slutdato eller gælder frem til begyndelsen af den næste tidsplan, hvis du allerede har defineret en.

Administration af aktive og fremtidige tidsplaner

For at styre publishertidsplanerne skal du klikke på tallene i kolonnen Tidsplanlagte publisherændringer. Disse tal repræsenterer, hvor mange tidsplaner, du har oprettet for hver. For at se en detaljeret liste over tidsplaner skal du klikke på tallene i kolonnen Tidsplanlagte publisherændringer. Følgende valgmuligheder vises:

 • Stop aktive tidsplaner: Klik på kalenderikonet for automatisk at returnere publisherne til programmets standardsatser.
 • Slet fremtidige tidsplaner: Klik på affaldsspandsikonet for at slette fremtidige tidsplaner. Dette fjerner alle tidsplaner, men påvirker ikke de aktuelle satser for de valgte publishere.
 • Vis publishere på bestemte tidsplaner: Hvis du vil vise en tidslinjevisning over publishere på udvalgte tidsplaner, skal du klikke på værdien i kolonnen Valgte publishere.

Fanen Tidslinje

Fanen Tidslinje viser tidligere, nuværende og fremtidige provisionssatser for publishere over en tidsperiode. Du kan vælge publishere for at se en tidslinjevisning. Tidslinjevisningen består af farvede bjælker, der repræsenterer satser, som hver publisher tildeles i hele kalenderens tidslinje. Programmets standardprovisionssatser er altid blå, og andre provisionssatser har andre farver, som repræsenterer forskellige satser. Hvis du ændrer satserne i løbet af en tidsplan, opdeles tidsplanen automatisk, så den repræsenterer tidsplanen med de gamle satser og tidsplanen med de nye satser.

Hvis du vil se tidligere, nuværende og fremtidige satser for dine publishere, skal du klikke på Forrige 60 dage eller Næste 60 dage eller bruge datovælgeren øverst til højre på siden.

Hvis du vil se flere detaljer for en provisionssats, f.eks. navn, startdato, slutdato og provisionsintervallet, skal du lade musen svæve over satsen. Hvis du vil se detaljerede oplysninger om hver provisionsgruppe, skal du klikke på den sats, som du vil se.

E-mailunderretninger

Når der foretages ændringer i provisionssatser i dit program, sender Awin dig automatiske e-mailunderretninger. Hvis du ikke vil modtage disse underretninger, skal du klikke på Konto > Kontaktdetaljer og så vælge Nej til Underretninger.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button