Commission Manager For Advertisers PL

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Menedżer prowizji: przewodnik dla reklamodawcy

Uwaga: Menedżer prowizi zastąpił wcześniejsze narzędzie Commission Manager.

Informacje ogólne

Menedżer prowizji to narzędzie, które daje reklamodawcom pełną elastyczność w zarządzaniu prowizjami dla wydawców. Możesz ustawić standardowe stawki w swoim programie lub zdecydować się na indywidualne zachęty dla wydawców. Możesz zaplanować kampanie i szczegółowe reguły naliczania stawek prowizji na podstawie takich zmiennych, jak marki, działy, kategorie produktów, lojalność klientów, źródło transakcji i inne. Menedżer prowizji zachowuje informacje o tym, jakie stawki były naliczane Twoim wydawcom w określonym czasie, i bierze je pod uwagę, gdy transakcje są zatwierdzane. Daje również wgląd w aktualne i nadchodzące stawki prowizji dla Twoich wydawców.

Modele prowizji

Istnieją 3 rodzaje prowizji, które możesz ustawić w Menedżerze Prowizji:

 • Cost Per Acquisition (CPA) jest to kwota, którą reklamodawca zapłaci wydawcy za zatwierdzoną sprzedaż. Może być to procent od wartości koszyka lub stała kwota. W tym celu należy w polu „Typ Transakcji” wybrać „Sprzedaż” i ustalić kwotę, która ma być stałą wartością lub procentem od ceny.
 • Cost Per Lead (CPL) jest to model, w którym reklamodawca płaci wydawcy uzgodnioną opłatę za każdy kwalifikowany lead, prowadzący do określonego zachowania użytkownika w witrynie reklamodawcy. Na przykład: użytkownik otwierający konto w witrynie reklamodawcy. W tym celu ustaw typ transakcji na Lead (w tym przypadku rodzaj prowizji jest zawsze z góry ustalony).
 • Cost Per Order (CPO) to prowizja plus opłata sieciowa. Jest ona dostępna tylko dla programów CPO i jest pokazywana jako Advertiser Cost.

Dostęp do narzędzia Menedżer prowizji

Wejdź w zakładkę Prowizje > Menedżer prowizji.

Korzystanie z Menedżera prowizji

Manager prowizji składa się z trzech zakładek:

 • Grupy prowizji
 • Stawki prowizji wydawcy
 • Oś czasu

Zakładka Grupy prowizji

Zakładka Grupy prowizji to miejsce, w którym ustalasz standardową strukturę płatności prowizji dla wszystkich swoich wydawców.

Możesz użyć grup prowizji, aby wynagradzać w zależności od kategorii produktu, lojalności klienta (nowy klient lub powracający klient) lub urządzenia z którego dokonano konwersji. Wystarczy, że wprowadzisz unikalny kod grupy prowizji, dla każdej grupy prowizji, a odpowiednie stawki prowizji zostaną automatycznie zastosowane do każdej zarejestrowanej sprzedaży.

Uwaga: Jeśli jesteś klientem Awin Access, możesz dodać jedynie trzy grup prowizji, włącznie z prowizją „DEFAULT”.

Grupa prowizji “DEFAULT”

Dla transakcji, które nie są objęte dodatkową grupą prowizji, naliczana prowizja jest naliczana w oparciu o domyślną Grupę Prowizji – „DEFAULT”.

Jak dodać Grupę Prowizji?

Aby utworzyć grupę prowizji, kliknij Edytuj grupy prowizji, a następnie kliknij Dodaj grupę prowizji. Tworzy to nowy wiersz tabeli, w którym można podać szczegóły dotyczące grupy prowizji.

 • Nazwa grupy prowizji: Użyj unikalnej, opisowej nazwy, aby określić konkretną grupę, za którą chcesz płacić prowizję, tak aby była ona łatwa do zrozumienia dla Ciebie i Twoich wydawców.
 • Opis: Podaj wszelkie dodatkowe szczegóły dotyczące grupy prowizyjnej, do celów informacyjnych.
 • Typ transakcji: Wybierz Sprzedaż, jeśli chcesz nagradzać swoich wydawców na podstawie zakupu. Wybierz Lead, aby nagradzać ich za subskrypcję / rejestrację użytkownika.
 • Kod Grupy Prowizji: Aby pomóc Awin śledzić każdą sprzedaż i związaną z nią prowizję poprzez parametr "aw_parts" w tagu, każda grupa prowizji musi mieć unikalny kod grupy prowizji . Ten kod jest również używany podczas częściowej walidacji transakcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat implementacji trackingu, zapoznaj się z Przewodnik śledzenia dla reklamodawcy.

Uwaga: Korzystanie z Elastycznych prowizji, ma wpływ na tracking. Dowiedz się więcej na: Commission Flexibility.

 • Typ prowizji: Możesz płacić stałą kwotę prowizji za Leady i Sprzedaże, natomiast dla transakcji Sprzedaż możesz płacić tylko prowizję jako procent od wartości zamówienia.
 • Prowizja wydawcy: Podaj kwotę lub procent, który ma być przyznawana za każdą sprzedaż przypisaną do tej grupy prowizji. Wartość ta stanowić będzie standardową stawkę prowizji programu, która jest używana automatycznie do obliczania prowizji wypłacanej wydawcy, o ile nie istnieje niestandardowa stawka prowizji dla tego wydawcy.

Zobacz swoje grupy prowizji

Aby ułatwić wyszukiwanie i dostęp do odpowiednich danych, dla każdej kolumny dostępne są następujące opcje:

 • Pierwsze menu pozwala na przypinanie kolumn w prawo lub w lewo, a także na automatyczną zmianę rozmiaru kolumn.
 • Drugie menu pozwala na filtrowanie danych pod kątem słów kluczowych. Na przykład: Filtry tekstowe dla grup prowizji
 • Trzecie menu pozwala na pokazywanie i ukrywanie kolumn, które chcemy pokazać lub ukryć w tabeli, aby skondensować zbiór danych do pożądanego widoku.

Aby posortować dane w od najmniejszych do najmniejszych, kliknij nagłówek kolumny, według której chcesz sortować. Aby posortować dane w kolejności malejącej, kliknij nagłówek kolumny po raz drugi. Aby przywrócić dane do domyślnej kolejności, kliknij nagłówek kolumny po raz trzeci.

Edycja Grup Prowizji

Aby edytować grupę prowizji, kliknij przycisk Edytuj grupy prowizji, a następnie nanieś zmiany w tabeli. Możesz zmienić Nazwę Grupy Prowizji, Opis, Rodzaj Prowizji oraz Prowizję Wydawcy/Koszt Reklamodawcy.

Uwaga: Nie można zmienić typu transakcji, kodu grupy prowizji, DEFAULT nazwy grupy prowizji, ani DEFAULT opisu grupy prowizji.

Aby dodać lub edytować grupy prowizji zbiorowo, wybierz wiele grup prowizji i skopiuj je do zewnętrznego pliku. Aby wybrać duży zestaw danych, zaznacz komórkę, a następnie przeciągnij kwadrat w prawym dolnym rogu.

Zmienione transakcje wykorzystują wartość grupy prowizji z dokładnego czasu dokonania transakcji. Zmiana grupy prowizji ma wpływ tylko na transakcje, które mają miejsce po dokonaniu zmiany.

Eksport Grup Prowizji

Aby wyeksportować i pobrać plik CSV zawierający Grupy Prowizji, kliknij przycisk Opcje, a następnie wybierz opcję Eksportuj aktualną stawkę lub Eksportuj historyczną stawkę. Jeśli wybierzesz opcję Eksportuj historyczną stawkę, musisz określić datę i godzinę, w której obowiązywała stawka, którą chcesz wyeksportować.

Ograniczenia w zakresie Obniżania Stawek dla Grup Prowizji

Istnieją następujące ograniczenia dotyczące tego, w jakim stopniu i jak często reklamodawcy mogą obniżać stawki w programie:

 • Nie można obniżyć prowizji o więcej niż 20% za jednym razem
 • Pomiędzy kolejnymi obniżkami musi upłynąć minimum 30 dni
 • Należy poinformować wydawców, co najmniej 7 dni przed dokonaniem zmiany

Uwaga: Te szczegóły mogą się różnić w zależności od warunków Twojej indywidualnej umowy.

Usuwanie Grup Prowizji

Aby usunąć grupę prowizji, kliknij przycisk Edytuj grupy prowizji, a następnie kliknij w ikonę kosza. Usunięcie grupy prowizji powoduje usunięcie jej ze Standardowych Stawek Prowizji, jak również ze wszystkich stawek prowizji wydawców.

Zakładka Stawki prowizji wydawcy

Stawki Prowizji Wydawcy to konkretne stawki, które możesz dostosować do swoich strategii działań marketingowych. Możesz też zaplanować przejście wydawców na inną stawkę, o wskazanym czasie.

Wydawców, którzy nie mają określonej stawki prowizyjnej, obowiązują domyślnie ustawione stawki standardowe programu DEFAULT. Wartości stawek standardowych programu są takie same, jak stawki w zakładce Grupy prowizji.

Dodawanie Stawek Prowizji

Aby nagradzać wydawców indywidualnie, możesz stworzyć specjalne stawki prowizji dla poszczególnych wydawców i stworzyć harmonogram przypisujący wydawców do tych stawek na określony czas.

 1. Wpisz adekwatną dla Ciebie i Wydawców nazwę stawki prowizji. Na przykład: "Cashback", "Stawki VIP" lub "Wydawcy content".
 2. Dostosuj swoją prowizję dla każdej grupy prowizji w ramach tych stawek, używając kolumn Rodzaj prowizji i Prowizja wydawcy.

Aby ułatwić wyszukiwanie i przeglądanie istotnych danych, dla każdej kolumny dostępna jest opcja menu:

 • Pierwsze menu pozwala na przypinanie kolumn w prawo lub w lewo, a także na automatyczną zmianę rozmiaru kolumn.
 • Drugie menu pozwala na filtrowanie danych pod kątem słów kluczowych. Na przykład: Filtry tekstowe dla grup prowizji.
 • Trzecie menu pozwala na pokazywanie i ukrywanie kolumn, które chcemy pokazać lub ukryć w tabeli, aby skondensować zbiór danych do pożądanego widoku.

Eksport Stawek Prowizji

Aby wyeksportować i pobrać plik CSV zawierający Grupy Prowizji, kliknij przycisk Opcje, a następnie wybierz opcję Eksportuj aktualną stawkę lub Eksportuj historyczną stawkę.

Jeśli wybierzesz opcję Eksportuj historyczną stawkę, musisz określić datę i godzinę, w której obowiązywała stawka, którą chcesz wyeksportować.

Tworzenie harmonogramu zmiany Stawek Prowizji dla Wydawców

 • Po utworzeniu stawki prowizji możesz stworzyć harmonogram przypisujący wydawców do tej stawki, klikając ikonę pomarańczowego ludzika.
 • Wybierz wydawców, których chcesz przypisać do wybranej stawki prowizyjnej i określ, kiedy i na jak długo mają być przypisani do tej stawki. Jeśli chcesz, aby wybrani wydawcy pozostawali na tych stawkach bezterminowo, ustaw datę zakończenia na „Oferta ciągła”.
 • Dodaj opis harmonogramu, dla swojego użytku. Na przykład: 'Prowizja na Black Friday”. Opis ten nie będzie widoczny dla wydawców.
 • Jeśli ustawisz datę końcową obowiązywania danej stawki, możesz wybrać automatyczne przypisanie wybranych wydawców do innych stawek, po tej dacie. Wybierz z menu rozwijanego „Przywróć” i wskaż stawkę, do której wydawca ma zostać przypisany. To tworzy dodatkowy harmonogram dla tych wydawców, który zaczyna się w dniu zakończenia poprzedniego harmonogramu, albo z nieokreśloną datą końcową, albo do początku następnego harmonogramu, jeśli już go ustawiłeś.

Zarządzanie Aktywnymi i Nadchodącymi harmonogramami zmian prowizji

Aby zarządzać harmonogramami zmian stawek, kliknij liczby w kolumnie Zaplanowane zmiany wydawców. Liczby te oznaczają, ile harmonogramów zostało utworzonych dla każdego z nich. Aby wyświetlić szczegółową listę harmonogramów, należy kliknąć na numer w kolumnie Zaplanowane. Pojawiają się następujące opcje:

 • Zakończ teraz bieżący harmonogram: aby automatycznie przywrócić wydawców do domyślnych stawek programu, kliknij ikonę kalendarza.
 • Usuń przyszłe harmonogramy: aby usunąć przyszłe harmonogramy, kliknij ikonę Kosza. Usuwa to wszystkie harmonogramy, ale nie ma wpływu na bieżące stawki wybranych wydawców.
 • Wyświetl wydawców na poszczególnych harmonogramach: aby pokazać widok Oś czasu dla wydawców na wybranych harmonogramach, kliknij wartość w kolumnie Wybrani wydawcy.

Zakładka Oś czasu

Zakładka Oś czasu pokazuje przeszłe, obecne i przyszłe stawki prowizji Twoich wydawców w określonym czasie. Możesz wybrać jednego, lub kilku wydawców, aby zobaczyć widok osi czasu. Widok osi czasu składa się z kolorowych pasków, które reprezentują stawki, do których każdy wydawca jest przypisany w ujęciu czasowym. Standardowe stawki prowizji programu są zawsze niebieskie, a inne stawki prowizji mają inne kolory. Jeśli zmienisz stawki podczas harmonogramu, zostanie on automatycznie podzielony, aby ukazywać stare i nowe stawki.

Aby wyświetlić przeszłe, bieżące i przyszłe stawki dla swoich Wydawców, kliknij Poprzednich 60 dni lub Następne 60 dni, albo użyj selektora dat w prawym górnym rogu strony. Aby wyświetlić więcej szczegółów dotyczących stawki prowizji, takich jak nazwa, data rozpoczęcia, data zakończenia i zakres prowizji, najedź kursorem na stawkę. Aby wyświetlić szczegółowe informacje dla każdej grupy prowizji, kliknij stawkę, którą chcesz wyświetlić.

Powiadomienia E-mail

W przypadku zmian stawek prowizji w Twoim programie, Awin wysyła Ci automatyczne powiadomienia e-mailowe. Aby zrezygnować z tych powiadomień, kliknij Konto > Dane kontaktowe, a następnie dla opcji Powiadomienia wybierz Nie.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button