Commission Manager For Advertisers NL

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Commissiemanager: Handleiding voor adverteerders

Opmerking: de Commissiemanager heeft deze vorige Commission Manager-tool vervangen.

Overzicht

Commissiemanager is een tool waarmee adverteerders de volledige flexibiliteit krijgen om hun publisher commissies te beheren. U kunt standaardpercentages instellen voor uw programma of ervoor kiezen om publishers individueel te belonen. U kunt campagnes plannen en de commissiepercentages voor promoties tot in detail wijzigen, zoals merken, productcategorieën, klantenbinding, transactiebron en nog veel meer. De Commissiemanager bewaart de informatie over de percentages die uw publishers op een bepaald moment in het verleden hadden, en houdt daar rekening mee bij het wijzigen van transacties. Het geeft u ook een overzicht van de huidige en komende percentages voor uw publishers.

Commissietypen

Er zijn drie typen commissies die u kunt instellen in Commissiemanager:

 • Cost Per Acquisition (CPA) is het bedrag dat een adverteerder bereid is te betalen voor een verkoop. De kosten per acquisitie kunnen als percentage of vaste waarde worden ingesteld. Stel hiervoor het transactietype in op ‘Verkoop’ en kies of een commissietype een percentage of een vaste waarde moet zijn.
 • Cost Per Lead (CPL) is een systeem waarbij de adverteerder een publisher een bedrag betaalt voor elke gekwalificeerde lead naar de website van de adverteerder. Bijvoorbeeld een gebruiker die zich aanmeldt op de website van de adverteerder. Stel hiervoor het transactietype in op Lead (in dit geval is het commissietype altijd vast).
 • Cost Per Order (CPO) is de Publisher-commissie plus de Netwerkvergoeding. Dit is alleen beschikbaar voor CPO-programma's en wordt weergegeven als Adverteerderskosten.

De tool Commissiemanager openen

Klik in de navigatiebalk op Commissie > Commissiemanager.

Gebruik van de Commissiemanager

De Commissiemanager bestaat uit drie tabbladen:

 • Commissiegroepen
 • Commissiepercentages voor publishers
 • Tijdlijn

Het tabblad Commissiegroepen

Op het tabblad Commissiegroepen definieert u de standaardbetalingsstructuur voor commissies voor al uw publishers.

U kunt commissiegroepen gebruiken om publishers verschillend te belonen op basis van productcategorie, klantenbinding (nieuwe klanten/terugkerende klanten) of transactie-apparaat. U hoeft alleen maar een unieke code voor de commissiegroep in te voeren voor elke commissiegroep en de juiste commissiepercentages worden automatisch toegepast op elke specifieke verkoop.

Opmerking: Als u een zelfbeheerde klant van Awin Access bent, bent u beperkt tot drie commissiegroepen, waaronder DEFAULT (standaard).

Standaardcommissiegroep

Transacties die onder geen enkele commissiegroep vallen, worden verwerkt op basis van de DEFAULT (standaard) commissiegroep.

Een commissiegroep toevoegen

Om een commissiegroep aan te maken, klikt u op Commissiegroepen bewerken en vervolgens op Commissiegroep toevoegen. Hiermee wordt een nieuwe tabelrij gemaakt waarin u details kunt opgeven voor de commissiegroep.

 • Naam commissiegroep: Gebruik een unieke, beschrijvende naam om een specifieke groep waarvoor u commissie wilt betalen te identificeren, zodat het voor u en uw publishers eenvoudig te begrijpen is.
 • Beschrijving: Verstrek eventuele aanvullende gegevens over de commissiegroep, voor uw eigen gebruik.
 • Transactietype: Selecteer Verkoop als u uw publishers wilt belonen op basis van acquisitie of aankopen. Selecteer Lead om ze te belonen voor het aanmelden/registreren van een gebruiker.
 • Commissiegroepscode: Om Awin te helpen om elke verkoop en de bijbehorende commissie te volgen via de parameter "aw_parts" in de trackingtag, moet elke commissiegroep een unieke commissiegroepscode hebben. Deze code wordt ook gebruikt bij het wijzigen van verkopen. Voor meer informatie over de implementatie van de tracking, bekijkt u de Trackinghandleiding voor adverteerders.

Opmerking: Indien uw account Commissie Flexibility gebruikt, werken trackingfuncties anders. Voor meer informatie bekijkt u Commission Flexibility.

 • Commissietype: U kunt een vast bedrag aan commissies betalen voor de transactietypen ‘Lead’ en ‘Verkoop’. Voor ‘Verkooptransacties’ kunt u uitsluitend bedragen in percentages gebruiken.
 • Publishercommissie: Typ het bedrag of percentage van de commissie in dat wordt beloond voor elke verkoop aan deze commissiegroep. Deze waarde staat voor uw Standaardcommissiepercentages voor programma's. Deze wordt automatisch gebruikt om uitbetalingen van publishercommissies te berekenen indien een aangepast commissiepercentage voor die publisher niet bestaat.

Uw commissiegroepen bekijken

Om gegevens eenvoudiger te vinden en bekijken, is er voor elke kolom een menu-optie beschikbaar.

 • In het eerste submenu kunt u de kolommen rechts of links vastzetten, en de grootte van deze of alle kolommen automatisch instellen
 • Met het tweede submenu kunt u gegevens op trefwoorden filteren. Gebruik het filter bijvoorbeeld om een specifieke commissiegroep te vinden.
 • Met het derde submenu kunt u kolommen weergeven en verbergen in de tabel om de gegevensset overzichtelijker te maken.

Om de gegevens in oplopende volgorde te sorteren, klikt u op de kolomkop waarop u wilt sorteren. Om de gegevens in aflopende volgorde te sorteren, klikt u nog een keer op de kolomkop waarop u wilt sorteren. Om de gegevens terug te zetten in de standaardvolgorde, klikt u voor de derde keer op de kolomkop.

Een commissiegroep bewerken

Om een commissiegroep te bewerken klikt u op Commissiegroepen bewerken en vervolgens bewerkt u commissiegroepen in de tabel. U kunt de naam van de commissiegroep, beschrijving, het commissietype en de publishercommissie/adverteerderskosten wijzigen.

Opmerking: U kunt het transactietype, de code van de commissiegroep, de STANDAARD-groepsnaam van de commissie, of de STANDAARD-groepsbeschrijving van de commissie niet wijzigen.

Om een groot aantal commissiegroepen toe te voegen of te bewerken, selecteert u meerdere commissiegroepen en kopieert u deze naar een extern bestand. Om een grotere gegevensset te selecteren, selecteert u een cel en sleept u het vierkant in de rechterbenedenhoek.

Gewijzigde transacties gebruiken de waarde van de commissiegroep van het exacte tijdstip van de transactie. Als u de commissiegroep aanpast, heeft dit uitsluitend gevolgen voor transacties die na de wijziging plaatsvinden.

Commissiegroepen exporteren

Om een CSV-bestand met de commissiegroepen te exporteren en te downloaden, klikt u op Opties en dan kiest u Huidig percentage exporteren of Historisch percentage exporteren. Als u Historisch percentage exporteren selecteert, moet u de datum en de tijd bepalen voor de historische waarde die u wilt exporteren.

Beperkingen op percentages verlagen voor commissiegroepen

Er zijn beperkingen op hoeveel en hoe vaak adverteerders de percentages van Standaardcommissiepercentages voor programma's kunnen verlagen. De standaardbeperkingen voor het verlagen van de percentages zijn:

 • Maximale verlaging van 20% per keer
 • Eens in de dertig dagen
 • De publishers minimaal zeven dagen vóór de verandering op de hoogte brengen

Opmerking: Deze details kunnen variëren op basis van de voorwaarden van uw individuele contract.

Een commissiegroep verwijderen

Om een commissiegroep te verwijderen, klikt u op Commissiegroepen bewerken en vervolgens op het prullenbakpictogram. Als u een commissiegroep verwijdert, verwijdert u deze uit Standaardcommissiepercentages voor programma's en uit alle commissiepercentages voor publishers.

Het tabblad Commissiepercentages voor publishers

Commissiepercentages voor publishers zijn specifieke percentages die u kunt aanpassen voor uw activiteitenplannen qua marketing. U kunt dan publishers inplannen om voor een bepaalde periode op die percentages over te stappen.

In het tabblad Commissiepercentages voor publishers kunt u aangepaste sets van percentages voor uw publishers maken, en wijzigingen van percentages voor ze plannen.

Voor publishers die geen specifieke commissiepercentages hebben, zijn de percentages standaard ingesteld op de standaardpercentages voor het programma. De standaardpercentages voor het programma zijn dezelfde als de percentages op uw tabblad Commissiegroepen.

Commissiepercentages toevoegen

Om uw publishers op een andere manier dan de standaardpercentages van uw programma te belonen, kunt u per publisher specifieke commissiepercentages maken en uw publishers inplannen om voor een bepaalde periode op die percentages over te stappen.

 1. Typ een naam voor het commissiepercentage dat het percentage voor u en uw publishers samenvat. Bijvoorbeeld ‘Cashback’, ‘VIP-percentages’ of ‘Publishers van inhoud’.
 1. Pas uw commissie voor elke commissiegroep binnen deze percentages aan met behulp van de kolommen Commissietype en Publishercommissie.

Om gegevens eenvoudiger te vinden en bekijken, is er voor elke kolom een menu-optie beschikbaar:

 • In het eerste submenu kunt u de kolommen rechts of links vastzetten, en de grootte van deze of alle kolommen automatisch instellen
 • Met het tweede submenu kunt u gegevens op trefwoorden filteren. Gebruik het filter bijvoorbeeld om een specifieke commissiegroep te vinden.
 • Met het derde submenu kunt u kolommen weergeven en verbergen in de tabel om de gegevens set overzichtelijker te maken.

Commissiepercentages exporteren

Om een CSV-bestand met de commissiepercentages te exporteren en te downloaden, klikt u op Opties en dan kiest u Huidig percentage exporteren of Historisch percentage exporteren.

Als u Historisch percentage exporteren selecteert, moet u de datum en de tijd bepalen voor de historische waarde die u wilt exporteren.

Publishers inplannen voor commissiepercentages

 • Zodra u een commissiepercentage hebt gemaakt, kunt u een planning maken om publishers toe te wijzen aan dat percentage. Klik hiervoor op het pictogram 'Persoon’.
 • Kies de publishers die u wilt toewijzen aan het geselecteerde commissiepercentage en definieer wanneer en voor hoelang ze aan dat percentage worden toegewezen. Als u wilt dat de geselecteerde publishers op die percentages blijven, stelt u de einddatum op ‘Doorlopend’ in.
 • Voeg een planningsbeschrijving toe, voor uw eigen gebruik. Bijvoorbeeld 'Black Friday-percentages'. Deze beschrijving is niet zichtbaar voor publishers.
 • Als u een einddatum voor het programma instelt, kunt u ervoor kiezen om aan het einde van de planning automatisch andere percentages toe te wijzen aan de geselecteerde publishers. Gebruik het vervolgkeuzemenu ‘Herstellen’ naar en selecteer naar welk percentage u wilt herstellen aan het einde van de planning. Hiermee wordt een extra planning gemaakt voor de publishers, die aan het einde van de vorige planning begint, ofwel met een onbepaalde einddatum of tot het begin van de volgende planning, indien u deze reeds hebt gemaakt.

Actieve en toekomstige planningen beheren

Om planningen voor publishers te beheren, klikt u op de getallen in de kolom Geplande publisher-wijzigingen. Deze getallen staan voor hoeveel programma's u voor elk hebt gemaakt. Om een gedetailleerde lijst van planningen te bekijken, klik op een getal in de kolom Geplande publisher-wijzigingen. De volgende opties worden weergegeven:

 • Actieve planningen stopzetten: Om de publishers automatisch terug te zetten naar de standaardpercentages voor programma's, klikt u op het agendapictogram.
 • Toekomstige planningen verwijderen: Om toekomstige planningen te verwijderen klikt u op het prullenbakpictogram. Hiermee verwijdert u alle planningen, maar dit heeft geen invloed op de huidige percentages voor de geselecteerde publishers.
 • Publishers met bepaalde planningen bekijken: Om de weergave ‘Tijdlijn’ te tonen voor publishers met geselecteerde planningen, klikt u op de kolom ‘Geselecteerde publishers’.

Het tabblad Tijdlijn

Op het tabblad ‘Tijdlijn’ kunt u de eerdere, huidige en toekomstige commissiepercentages voor uw publishers over een bepaalde periode zien. U kunt publishers selecteren om een weergave ‘Tijdlijn’ te zien. De weergave ‘Tijdlijn’ bestaat uit gekleurde balkjes die de percentages van elke publisher vertegenwoordigen die zijn toegewezen via de agendatijdlijn. Standaard commissiepercentages uit het programma zijn altijd blauw, en andere commissiepercentages hebben andere kleuren om de verschillende percentages aan te geven. Als u de percentages tijdens een planning verandert, wordt de planning automatisch gesplitst om de planning met de oude percentages en de planning met de nieuwe percentages weer te geven.

Om historische, huidige en toekomstige percentages voor uw publishers te bekijken, klikt u op Afgelopen 60 dagen of Aankomende 60 dagen, of gebruikt u rechtsboven op de pagina de datumkiezer.

Om meer details voor een commissiepercentage te zien, zoals de naam, de begindatum, einddatum, en het bereik van commissie, beweegt u uw muisaanwijzer over het percentage. Om gedetailleerde informatie voor elke commissiegroep te bekijken, klik u op het percentage dat u wilt bekijken.

E-mailmeldingen

Wanneer er wijzigingen van de commissiepercentages voor uw programma zijn, stuurt Awin u geautomatiseerde e-mailberichten. Als u zich wilt afmelden voor deze meldingen, klikt u op Account > Contactgegevens en selecteert u Nee voor meldingen.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button