Advertiser Tracking Guide SE

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Spårningsguide för Annonsörer

Introduktion

Awins spårningsteknologi består av fem kärnelement; MasterTag, Conversion Tag, Server till Server (S2S) implementation, Fall-back Conversion Pixel samt Product Level Tracking som är valfri:

Element Placering Beskrivning Beroendeförhållande
MasterTag kallas även Dwin1 Tag Alla sidor* JavaScript-bibliotek som innehåller alla funktioner som krävs för spårningen Obligatoriskt
Conversion Tag kallas även Tracking Code eller Tracking Tag Bekräftelsesida JavaScript-försäkran som informerar MasterTag om att en konvertering har skett Obligatoriskt
Server to Server (S2S) Server Oberoende webbläsarspårning Obligatoriskt
Fall-back Conversion Pixel kallas även Image Pixel Bekräftelsesida Alternativ spårningsmetod Obligatoriskt
Spårning på produktnivå Bekräftelsesida Används så att annonsören kan använda rapportering till varje köpt produkt Valfritt


"*" Observera att MasterTag bör integreras på samtliga sidor förutom de som visar eller behandlar betalningsinformation.


Eftersom spårning kan implementeras på olika sätt beroende på plats och kampanj eller programtyp, har vi delat in spårningsguiden i flera delar som alla har en egen undersida.

Kontakta gärna din kontokontakt vid eventuella frågor.


[+] Standard Implementation

[+] MasterTag

MasterTag är ett JavaScript-bibliotek som innehåller alla funktioner som behövs för spårning och måste läggas till på alla sidor på webbplatsen, inklusive bekräftelsesidan, men med undantag för sidor som visar eller behandlar betalningsinformation. Detta ska föras så långt ner som möjligt, t.ex. genom att placera HTML-skriptelementet precis före den avslutande taggen och förklara den som defer="defer".


Mall

https://www.dwin1.com/{{advertiserId}}.js


 • {{advertiserId}} måste ersättas av Awin-annonsörens program-ID. Kontakta gärna kontosupporten vid eventuella frågor.


[+] Conversion Tag

Conversion Tag, eller Tracking Code som den även kallas, är angivelsen av AWIN.Tracking.Sale JavaScript-objektet som sker på bekräftelsesidan för att informera MasterTag om att en konvertering har skett. Den utför sedan de nödvändiga spårningarna.


Mall

/*** Do not change ***/
var AWIN = {};
AWIN.Tracking = {};
AWIN.Tracking.Sale = {};
/*** Set your transaction parameters ***/
AWIN.Tracking.Sale.amount = "{{totalAmount}}";
AWIN.Tracking.Sale.channel = "{{channel}}";
AWIN.Tracking.Sale.orderRef = "{{orderReference}}";
AWIN.Tracking.Sale.parts = "DEFAULT:{{totalAmount}}";
AWIN.Tracking.Sale.test = "{{isTest}}";


 • {{totalAmount}} måste ersättas av det totala transaktionsvärdet, i de flesta fall exklusive moms (eller annan skatt), frakt och rabatter. Värdet måste vara ett flyttat, inga skiljetecken för tusental är tillåtna och decimalvärden måste anges med komma, t.ex. "1083,29"
  Om transaktionstypen är lead ska antalet leads anges, t.ex. "1"
 • {{channel}} ska ersättas med namnet på kanalen som är den sista klickreferensen. "aw" ska alltid användas för Awin. Se informationen om kanalparametrar för detaljer
 • {{orderReference}} måste ersättas med en unik beställnings-/orderreferens
 • {{parts}} ska fyllas i med alfanumeriska tecken och understreck _
 • {{isTest}} ska fyllas i med "0" när spårning är live eller "1" vid test. Om det senare väljs behandlas inte ett inkommande spårningskommando


[+] Fall-back Conversion Pixel

Det är obligatoriskt att även visa Fall-back Conversion Pixel vid konvertering. Detta kan göras med ett HTML-bildelement eller genom att lägga till ett bildobjekt i DOM.


Mall

https://www.awin1.com/sread.img?tt=ns&tv=2&merchant={{advertiserId}}&amount={{totalAmount}}&ch={{channel}}&parts=DEFAULT:{{totalAmount}}&ref={{orderReference}}&testmode={{isTest}}


 • {{advertiserId}} måste ersättas av Awin-annonsörens program-ID. Kontakta gärna kontosupporten vid eventuella frågor.
 • {{totalAmount}} måste ersättas av det totala transaktionsvärdet, i de flesta fall exklusive moms (eller annan skatt), frakt och rabatt. Värdet måste vara ett flyttat, inga skiljetecken för tusental är tillåtna och decimalvärden måste anges med komma, t.ex. "1083,29"
  Om transaktionstypen är lead ska antalet leads anges, t.ex. "1"
 • {{channel}} ska ersättas med namnet på kanalen som är den sista klickreferensen. "aw" ska alltid användas för Awin. Se informationen om kanalparametrar för detaljer
 • {{orderReference}} måste ersättas med en unik beställnings-/orderreferens
 • {{isTest}} ska fyllas i med "0" när spårning är live eller "1" vid test. Om det senare väljs behandlas inte ett inkommande spårningskommando

[+] Cross Device Tracking

Funktionen Cross Device Tracking i Awin kan användas för att belöna publicister för transaktioner över flera vägar. Förmågan att spåra flera enheter gör att annonsören bättre förstår hur resultatkanaler genererar kunder, där all information förut försvann när man använde en annan enhet.

Med den här lösningen kan Awin användas för att belöna köp från flera enheter; en funktion som inte funnits förrän nu för användare som handlar på nätet på flera enheter.

Mer information om Cross Device Tracking och hur detta fungerar finns här. Den här funktionen är implementerad som standard; kontakta vår tekniska support om du inte vill använda den.


[+] De-duplication

Om du arbetar med flera marknadsföringskanaler och/eller nätverk måste du tillämpa deduplicering så att provision inte betalas till flera källor för samma konvertering.


[+] Channel Parameter

Awin rekommenderar att alla använder kanalparametern för att ange för systemet hur konverteringar ska behandlas baserad på trafikkällan.


[+] Example Implementations


[+] Commission Groups

Provisionsgrupper kan användas för att tilldela hela transaktionen eller en viss del en viss provisionsprocentsats eller -värde. Grupperna skapas och hanteras i Provision i Awin.


[+] Ny vs existerande

Ett effektivt sätt att belöna publicister för nya kunder är att betala en något högre provision för sådana transaktioner.


[+] Flera provisionsgrupper

Transaktionernas kan delas upp i delar som tilldelas en viss provisionsgrupp. Detta görs genom att varje del fylls i skiljt med ett rakt streck ("|").


[+] Valutaomvandling

Om din webbplats har transaktioner i flera valutor kan du använda Awin för att omvandla den utländska valutan till grundvalutan som ställts in för ditt annonsörsprogram (brittiska pund (GBP) i Storbritannien, euro (EUR) för euroområdet, amerikanska dollar (USD) för USA och kanadensiska dollar (CAD) för Kanada).


[+] Spårning av rabattkod

Med spårningen i Awin kan du se om en rabattkod har används av kunden vid utcheckningen.


[+] Anpassade spårningsparametrar

Du kan även ange annan information och lägga till transaktionen med anpassade spårningsparametrar, som sedan kan returneras via Validering väntar eller specialrapportering.


[+] En anpassad spårningsparameter


[+] Flera anpassade spårningsparametrar


[+] Spårning på produktnivå

Med Spårning på produktnivå kan annonsören skapa en mer ingående rapportering där resultatet för vissa produkter enkelt kan mätas.

Så länge man använder MasterTag är det ur implementeringssynpunkt lika enkelt som att lägga till ett dolt HTML-formulärsobjekt på bekräftelsesidan som innehåller rader i ett visst format som anger vilka produkter som ingår i ordern.


[-] PLT via konverteringspixel

Om implementeringen inte använder JavaScript-baserad spårning (se Spårning med endast konverteringspixel) kan Product Level Tracking anges i pixelns URL-sträng.


[+] Spårning med endast konverteringspixel

Om MasterTag inte kan integreras på varje sida och/eller använda JavaScript-baserad Conversion Tag på bekräftelsesidan kan, men rekommenderas inte, Awin-konverteringar spåras med Fall-back Conversion Pixel på bekräftelsesidan.


[+] Server till server (S2S)

Vi rekommenderar dig att implementera en av dessa två spårningsmetoder - samlas offlinespårning eller S2S-begäran.


[+] Referenssnippets


[+] Allmän mall


[+] HMTL-exempel


[+] Container Tag-exempel


Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button