Advertiser Tracking Guide PL

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Przewodnik śledzenia dla reklamodawcy

Wprowadzenie

W skład systemu śledzenia w Awin wchodzi pięć podstawowych elementów, mianowicie MasterTag, Tag konwersji , implementacja Serwer do Serwera (S2S), awaryjny Piksel konwersji i na koniec opcjonalne Śledzenie na poziomie produktu:

Element Lokalizacja Opis Zależność
MasterTag , inne nazwy: Dwin1 Tag Wszystkie strony* Biblioteka JavaScript zawierająca wszystkie funkcje wymagane dla rozwiązania śledzącego Obowiązkowe
Tag konwersji inne nazwy: Kod trakujący lub Tag trakujący Strona potwierdzenia Deklaracja JavaScript informująca MasterTag o zaistnieniu konwersji Obowiązkowe
Serwer do Serwera (S2S) Po stronie serwera Metoda trackingu niezależna od przeglądarki Obowiązkowe
Awaryjny Piksel konwersji inna nazwa: Piksel obrazu Strona potwierdzenia Alternatywna metoda śledzenia Obowiązkowe
Śledzenie na poziomie produktu Strona potwierdzenia Pozwala reklamodawcy na wykorzystanie raportowania aż do poziomu indywidualnie zakupionego produktu Opcjonalne


"*" Proszę zwrócić uwagę, że MasterTag powinien być wdrożony na wszystkich stronach poza tymi, które przedstawiają lub procesują dane dotyczące płatności.

Ponieważ śledzenie można przeprowadzać w różny sposób w zależności od strony oraz typu kampanii/ programu, podzieliliśmy przewodnik integracji na mniejsze części, każda z nich ma własną podstronę.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy zgłosić się do osoby kontaktowej lub przydzielonego integratora.


[+] Standard Implementation

[+] MasterTag

MasterTag stanowi bibliotekę JavaScript zawierającą wszystkie funkcje wymagane przez rozwiązanie śledzące, i powinien być bezwarunkowo dołączony do każdej strony, włączając w to stronę z potwierdzeniem zakupu, ale wyłączając wszystkie strony, które przedstawiają lub procesują dane dotyczące o płatności. Należy tego dokonać jak najpóźniej, np. poprzez umieszczenie elementu skryptu HTML tuż nad końcowym znacznikiem body i nazwanie go defer="defer".


Szablon

https://www.dwin1.com/{{advertiserId}}.js


 • {{advertiserId}} należy zastąpić odpowiednim ID programu reklamodawcy Awin. W razie wątpliwości proszę skonsultować się z osobą kontaktową lub przydzielonym integratorem


[+] Conversion Tag

Tag konwersji, nazywany również Kodem trakującym stanowi deklarację obiektu JavaScript AWIN.Tracking.Sale, co następuje stronie potwierdzenia, aby powiadomić MasterTag o zaistnieniu konwersji. Następnie wykona on niezbędne żądania śledzenia.


Szablon

/*** Do not change ***/
var AWIN = {};
AWIN.Tracking = {};
AWIN.Tracking.Sale = {};
/*** Set your transaction parameters ***/
AWIN.Tracking.Sale.amount = "{{totalAmount}}";
AWIN.Tracking.Sale.channel = "{{channel}}";
AWIN.Tracking.Sale.orderRef = "{{orderReference}}";
AWIN.Tracking.Sale.parts = "DEFAULT:{{totalAmount}}";
AWIN.Tracking.Sale.test = "{{isTest}}";


 • {{totalAmount}} należy zastąpić całkowitą kwotą transakcji, w większości wypadków z wyłączeniem VAT (lub innych podatków), kosztów dostawy i rabatów. Wartość ta musi być liczbą zmiennoprzecinkową, niedozwolone jest użycie separatorów tysięcy, a separatorem dziesiętnym musi być standardowa kropka, np. "1083.29"
  Jeśli typem transakcji jest lead, wówczas należy wykazać liczbę leadów, np. "1"
 • {{channel}} należy zastąpić nazwą kanału uważanego za dostarczyciela ostatniego kliknięcia. "aw" należy zawsze zaliczać dla Awin. W celu uzyskania dalszych informacji proszę zapoznać się z odrębnymi informacjami na temat Parametrów kanału
 • {{orderReference}} należy zastąpić niepowtarzalnym ID transakcji / oznaczeniem rezerwacji
 • {{parts}} należy wypełnić wartościami alfanumerycznymi oraz akceptowanym znakiem podkreślenia „_”
 • {{isTest}} należy wypełnić cyfrą "0" kiedy śledzenie jest w trybie aktywnym lub alternatywnie cyfrą "1" w przypadku trybu testowego. W przypadku trybu testowego wchodzące żądania śledzenia nie będą przetwarzane


[+] Fall-back Conversion Pixel

Obowiązkowe jest wyświetlanie awaryjnego Piksela konwersji przy konwersji. Można to zrobić za pomocą elementu obrazu HTML lub poprzez dołączenie obiektu obrazu do obiektowego modelu dokumentu (DOM).


Szablon

https://www.awin1.com/sread.img?tt=ns&tv=2&merchant={{advertiserId}}&amount={{totalAmount}}&ch={{channel}}&parts=DEFAULT:{{totalAmount}}&ref={{orderReference}}&testmode={{isTest}}


 • {{advertiserId}} należy zastąpić odpowiednim ID programu reklamodawcy Awin. W razie wątpliwości proszę skonsultować się z osobą kontaktową lub przydzielonym integratorem
 • {{totalAmount}} należy zastąpić całkowitą kwotą transakcji, w większość wypadków z wyłączeniem VAT (lub innych podatków), kosztów dostawy i rabatów. Wartość ta musi być liczbą zmiennoprzecinkową, niedozwolone jest użycie separatorów tysięcy, a separatorem dziesiętnym musi być standardowa kropka, np. "1083.29"
  Jeśli typem transakcji jest lead, wówczas należy wykazać liczbę leadów, np. "1"
 • {{channel}} należy zastąpić nazwą kanału uważanego za dostarczyciela ostatniego kliknięcia. "aw" należy zawsze zaliczać dla Awin. W celu uzyskania dalszych informacji proszę zapoznać się z odrębnymi informacjami na temat Parametrów kanału
 • {{orderReference}} należy zastąpić niepowtarzalnym ID transakcji / oznaczeniem rezerwacji
 • {{isTest}} należy wypełnić cyfrą "0" kiedy śledzenie jest w trybie aktywnym lub alternatywnie cyfrą "1" w przypadku trybu testowego. W przypadku trybu testowego wchodzące żądania śledzenia nie będą przetwarzane

[+] Cross Device Tracking

Rozwiązanie Awin służące do śledzenia transakcji prowadzonej na różnych urządzeniach(ang. cross device tracking) pozwala reklamodawcom nagradzać wydawców za ścieżki zakupowe wiodące przez różne urządzenia. Możliwość śledzenia transakcji dokonywanych z wykorzystaniem więcej niż jednego urządzenia pozwala reklamodawcom dokładnie zrozumieć działanie kanału i sposób pozyskiwania klientów. Do tej pory nie było to możliwe, przez co ślad użytkownika ginął, gdy ten zmieniał urządzenie, z którego korzystał.

To rozwiązanie pozwala teraz firmie Awin nagrodzić wydawców za ścieżki zakupowe prowadzące przez różne urządzenia - funkcjonalność, której brakowało w branży, odkąd użytkownicy zaczęli wchodzić do internetu korzystając z więcej niż jednego urządzenia.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat śledzenia na różnych urządzeniach, zapraszany na stronę tutaj. Ta funkcjonalność jest dostępna przy standardowym wdrożeniu, jeśli chcesz zrezygnować z tej funkcji, skontaktuj się z osobą kontaktową ds. technicznych w Awin.


[+] De-duplication

W przypadku współpracowania z wieloma kanałami i/lub sieciami marketingowymi konieczne jest dokonywanie deduplikacji, aby nie wypłacać prowizji z tytułu jednej konwersji kilku różnym źródłom ruchu sieciowego.


[+] Channel Parameter

Awin zdecydowanie zaleca wszystkim klientom wykorzystywanie Parametru kanału do powiadamiania naszego systemu, w jaki sposób przetwarzać każdą konwersję na podstawie źródła ruchu.


[+] Example Implementations


[+] Commission Groups

Grupy prowizji można wykorzystywać w celu przypisania całości lub części transakcji do konkretnej stawki procentowej lub kwoty prowizji. Same grupy tworzy się i edytuje w obszarze Zarządzanie prowizjami w interfejsie Awin..


[+] Nowi klienci a powracający użytkownicy

Bardzo skutecznym sposobem nagradzania wydawców za dostarczenie nowych klientów jest wypłacanie im nieco wyższych prowizji za takie transakcje.


[+] Wielorakie grupy prowizji

Istnieje możliwość rozbicia transakcji na części, z których każda zostaje przypisana do innej grupy prowizji. W tym celu wypełnia się poszczególne części rozdzielone znakiem ("|").


[+] Przeliczanie walutowe

Jeśli na danej stronie dokonuje się transakcji w różnorakich walutach, Awin może dokonywać przeliczania z walut obcych na walutę bazową ustawioną dla danego programu reklamodawcy [w przypadku programów brytyjskich będzie to funt szterling (GBP), euro (EUR) w przypadku programów irlandzkich, dolar amerykański (USD) w przypadku programów amerykańskich i dolar kanadyjski (CAD) dla programów kanadyjskich].


[+] Śledzenie rabatu/ kodu rabatowego

Funkcja śledzenia Awin pozwala stwierdzić, czy w trakcie finalizowania transakcji klient wykorzystał rabat/ kod rabatowy.


[+] Zindywidualizowane parametry śledzenia

Istnieje możliwość podawania innych informacji i wiązania ich z transakcją przy pomocy zindywidualizowanych parametrów śledzenia, takie dane można przekazywać albo poprzezWaliduj oczekujące, albo poprzez zindywidualizowane raporty.


[+] Pojedynczy zindywidualizowany parametr śledzenia


[+] Wiele zindywidualizowanych parametrów śledzenia


[+] Śledzenie na poziomie produktu

Śledzenie na poziomie produktu pozwala reklamodawcy na tworzenie znacznie bardziej uszczegółowionych raportów umożliwiających łatwy pomiar efektywności poszczególnych produktów.

Z perspektywy wdrożeniowej, jeśli reklamodawca korzysta już z MasterTag, skorzystanie z tej funkcji jest proste: wystarczy dodać ukryty element formy HTML do strony potwierdzenia, zawierający poszczególne wiersze w specyficznym formacie wykazującym, które produkty znalazły się w zamówieniu.


[-] Śledzenie na poziomie produktu poprzez piksel konwersji

Alternatywnie, jeśli przy wdrożeniu nie korzysta się z trackowania w oparciu o JavaScript (zob. Śledzenie tylko poprzez piksel konwersji), możliwe jest ustawienie Śledzenia na poziomie produktu w ramach stringu żądania URL piksela.


[+] Śledzenie tylko poprzez piksel konwersji

W razie niemożności zintegrowania MasterTag na każdej stronie i/lub wykorzystania na stronie potwierdzenia Tagu konwersji opartego na JavaScript, wtedy możliwe jest - choć nie zalecane - śledzenie konwersji Awin poprzez wykorzystanie jedynie awaryjnego Piksela konwersji umieszczonego na stronie potwierdzenia.


[+] Serwer do Serwera (S2S)

Rekomendujemy aby zaimplementować jeden z dwóch rodzajów trackingu - zbiorczego śledzenia offline albo żądań S2S.


[+] Snippety referencyjne


[+] Szablon ogólny


[+] Przykład natywnego HMTL


[+] Przykład taga oddzielającego (Container Tag)


Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button