Advertiser Tracking Guide NL

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Trackinghandleiding voor adverteerders

Inleiding

De Awin-tracking bestaat uit 5 kernelementen, namelijk de MasterTag, de Conversion Tag, Server to Server (S2S) implementatie, de Fall-back_Conversion_Pixel en tenslotte Product Level Tracking die als optie verkrijgbaar is:

Element Waar Omschrijving Afhankelijk van
MasterTag ook wel Dwin1 Tag genoemd Alle pagina's* JavaScript-bibliotheek met alle vereiste functies die voor de tracking-oplossing vereist zijn Verplicht
Conversion Tag ook wel Tracking-code of Tracking-tag genoemd Bevestigingspagina JavaScript-melding die de MasterTag aangeeft dat er een conversie heeft plaatsgevonden Verplicht
Server to Server (S2S) Server side Browser-onafhankelijke tracking methode Verplicht
Fall-back Conversion Pixel ook wel Image pixel genoemd Bevestigingspagina Alternatieve tracking-methode Verplicht
Tracking op productniveau Bevestigingspagina Geeft de adverteerder de mogelijkheid om voor ieder aangekocht product een terugmelding te genereren Optioneel


"*" Houd er rekening mee dat de MasterTag op alle pagina's moet worden geïntegreerd, behalve op de pagina's die betalingsinformatie weergeven of verwerken.

Omdat de tracking, al naargelang de site en de campagne/het type programma, op verschillende manieren kan worden geïmplementeerd, hebben wij de integratiehandleiding in verschillende individuele delen verdeeld, waarvan elk weer een eigen subpagina heeft.

Wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan a.u.b. contact op met de Awin-accountmanager of de technische contactpersoon die de integratie verzorgt.


[+] Standard Implementation

[+] MasterTag

De Mastertag is een JavaScript-bibliotheek met alle functies die nodig zijn voor onze tracking oplossing en moet onvoorwaardelijk worden toegevoegd aan elke pagina op de site, inclusief de bevestigingspagina, maar met uitzondering van elke pagina die betalingsinformatie weergeeft of verwerkt. Dit moet zo laat mogelijk worden gedaan, bijv. door het HTML-scriptelement net boven de sluiten body-tag (</body>) te plaatsen en aan te geven als defer="defer".


Template

https://www.dwin1.com/{{advertiserId}}.js


 • {{advertiserId}} moet worden vervangen door de bijbehorende ID van het Awin-adverteerdersprogramma. Neem bij twijfel contact op met uw accountmanager of de technische contactpersoon die de integratie uitvoert


[+] Conversion Tag

De Conversion Tag, of Tracking-code waarnaar ook kan worden verwezen, is de melding van de AWIN.Tracking.Sale JavaScript-object, die wordt gedaan op de bevestigingspagina om aan de Mastertag aan te geven dat de conversie is uitgevoerd. Deze zal opeenvolgende noodzakelijk tracking-aanvragen uitvoeren.


Template

/*** Do not change ***/
var AWIN = {};
AWIN.Tracking = {};
AWIN.Tracking.Sale = {};
/*** Set your transaction parameters ***/
AWIN.Tracking.Sale.amount = "{{totalAmount}}";
AWIN.Tracking.Sale.channel = "{{channel}}";
AWIN.Tracking.Sale.orderRef = "{{orderReference}}";
AWIN.Tracking.Sale.parts = "DEFAULT:{{totalAmount}}";
AWIN.Tracking.Sale.test = "{{isTest}}";


 • {{totalAmount}} moet worden vervangen door het totale transactiebedrag, in de meeste gevallen excl. BTW (of andere belastingen), verzendkosten en kortingen. Het bedrag moet als normale waarde zonder een teken voor de duizendtallen en het decimaalteken moet een punt zijn, bijv.: "1083.29"
  Wanneer het transactietype een lead is, geef dan het aantal leads op, bijv.: "1"
 • {{channel}} moet worden vervangen door de naam van het kanaal dat wordt beschouwd als de laatste clickreferentie. "aw" moet altijd voor Awin worden gebruikt. Zie de afzonderlijke informatie met betrekking tot de Kanaalparameters voor aanvullende informatie
 • {{orderReference}} moet worden vervangen door de unieke boekings-/transactie-ID
 • {{parts}}moet worden ingevuld met alfanumerieke gegevens en met behulp van een onderstreepje "_" worden geaccepteerd
 • {{isTest}} moet worden ingevuld met "0" wanneer een tracking wordt uitgevoerd of als alternatief met "1" wanneer in de testmodus wordt gewerkt. Wanneer er sprake is van het laatste wordt de binnenkomende tracking-aanvraag niet uitgevoerd


[+] Fall-back Conversion Pixel

Wanneer de status verplicht wordt weergegeven wordt bij de conversie tevens een "Fall-back Conversion PixelW weergegeven. Dit kan door middel van een HTML-afbeeldingselement worden gedaan of door een afbeeldingsobject aan de DOM toe te voegen.


Template

https://www.awin1.com/sread.img?tt=ns&tv=2&merchant={{advertiserId}}&amount={{totalAmount}}&ch={{channel}}&parts=DEFAULT:{{totalAmount}}&ref={{orderReference}}&testmode={{isTest}}


 • {{advertiserId}} moet worden vervangen door de bijbehorende ID van het Awin-adverteerdersprogramma. Neem bij twijfel contact op met uw accountmanager of de technische contactpersoon die de integratie uitvoert
 • {{totalAmount}} moet worden vervangen door het totale transactiebedrag, in de meeste gevallen excl. BTW (of andere belastingen), verzendkosten en kortingen. Het bedrag moet als normale waarde zonder een teken voor de duizendtallen en het decimaalteken moet een punt zijn, bijv.: "1083.29"
  Wanneer het transactietype een lead is, geef dan het aantal leads op, bijv.: "1"
 • {{channel}} moet worden vervangen door de naam van het kanaal dat wordt beschouwd als de laatste clickreferentie. "aw" moet altijd voor Awin worden gebruikt. Zie de afzonderlijke informatie met betrekking tot de Kanaalparameters voor aanvullende informatie
 • {{orderReference}} moet worden vervangen door de unieke boekings-/transactie-ID
 • {{isTest}} moet worden ingevuld met "0" wanneer een tracking wordt uitgevoerd of als alternatief met "1" wanneer in de testmodus wordt gewerkt. Wanneer er sprake is van het laatste wordt de binnenkomende tracking-aanvraag niet uitgevoerd

[+] Cross Device Tracking

De cross device tracking van Awin geeft adverteerders de mogelijkheid om publishers te belonen voor over meerdere apparaten uitgevoerde transacties. De mogelijk om de cross devices te tracken geeft adverteerders een werkelijk beeld van de manier waarop het performance-kanaal door klanten wordt gebruikt. Vroeger was iedereen, die door middel van meer dan één apparaat contact met het kanaal had, dat contact in eerste instantie kwijt.

Deze oplossing geeft Awin de mogelijkheid om publishers voor aankooptransacties, die via meerdere apparaten verlopen, te belonen. Een functionaliteit die bij vele aanbieders ontbrak sinds gebruikers via meerdere apparaten contact met het internet maakten.

Zie voor meer informatie over de cross device tracking en hoe het werkt, bekijk deze pagina. Met een standaard implementatie, heeft u de beschikking over deze functie. Wanneer u deze optie niet wilt gebruiken, verzoeken wij u dringend contact op te nemen met uw technische contactpersoon bij Awin.


[+] De-duplication

Wanneer u met meerdere marketingkanalen en/of netwerken werkt is het noodzakelijk om een de-duplicatie uit voeren zodat de commissie niet voor dezelfde conversie wordt uitbetaald aan meerdere traffic-bronnen.


[+] Channel Parameter

Awin adviseert alle cliënten nadrukkelijk om gebruik te maken van de Kanaalparameters om aan ons systeem aan te geven hoe elke, op de traffic-bron gebaseerde, conversie moet worden verwerkt.


[+] Example Implementations


[+] Commission Groups

Commissiegroepen kunnen worden gebruikt om hele of gedeeltelijke transacties aan een specifiek commissiepercentage of bedrag toe te wijzen. De groep zelf wordt gemaakt en onderhouden binnen het Commissiemanagement in de Awin-interface.


[+] Nieuw versus bestaand

Een uiterst effectieve wijze om publishers voor nieuwe klanten te belonen is het betalen van een iets hogere commissie voor dergelijke transacties.


[+] Meerdere commissiegroepen

Het is mogelijk om de transactie in meerdere delen te splitsen, waarbij elk deel aan een andere commissiegroep worden toegewezen. Daarvoor moet elk deel door middel van een sluisteken ("|") worden gescheiden.


[+] Meerdere commissiegroepen

Wanneer op uw site in meerdere valuta kan worden betaald kunt u Awin gebruiken om de vreemde valuta om te zetten naar de standaardvaluta van uw adverteerdersprogramma's [dat zijn voor het Verenigd Koninkrijk het Pond Sterling (GBP), Euro (EUR) voor Ierland, Amerikaanse dollar (USD) voor de Verenigde Staten van Amerika en tenslotte de Canadese dollar (CAD) voor Canadese programma's].


[+] Tracking van kortings-/vouchercodes

Rapportage voor de tracking-hulp van Awin of bij het betalingsproces wel of geen kortings-/vouchercode door de klant is gebruikt.


[+] Tracking-parameters voor klanten

Het is mogelijk om andere informatie aan te geven en dit aan de transactie te koppelen, door de tracking-parameters voor klanten te gebruiken die later terug kunnen worden gekoppeld aan Validatie in behandeling of een op maat gemaakte rapportage.


[+] Tracking-parameters voor afzonderlijke klanten


[+] Tracking-parameters voor meerdere klanten


[+] Tracking-parameters voor meerdere klanten

De optie Productniveau-tracking geeft een adverteerder de mogelijkheid om een veel uitgebreidere rapportage te produceren op gebieden waar de performance van individuele producten gemakkelijk kan worden gemeten.

Vanuit het perspectief van de implementatie geldt: zolang u reeds gebruik maakt van de Mastertag, is het net zo eenvoudig als het toevoegen van een verborgen HTML-element aan de bevestigingspagina dat individuele rijen in een specifiek formaat omvat om de bestelde producten te presenteren.

[-] PLT via conversie pixels

Als alternatief, wanneer de implementatie geen gebruik maakt van de op JavaScript gebaseerde tracking (zie het onderwerpTracking van alleen de conversie pixels), is het mogelijk om in de URL-string van de aanvraag van de pixel de optie Productniveau-tracking aan te geven.


[+] Tracking van alleen de conversie pixels

Wanneer u de Mastertag niet op elke pagina kunt integreren en/of de op JavaScript gebaseerde Conversion Tag op de bevestigingspagina kunt instellen, is het mogelijk - maar wordt niet aanbevolen - om de Awin-conversies te tracken door alleen gebruik te maken van de optie Fall-back Conversion Pixel die op de bevestigingspagina is geplaatst.


[+] Server naar server (S2S)

We adviseren je om een van deze twee tracking methodes te implementeren batched offline tracking of S2S-aanvragen.


[+] Referentieknipsels


[+] Algemene template


[+] Oorspronkelijk HMTL-voorbeeld


[+] Voorbeeld Container Tag


Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button