Commission by Assist SE

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Provision efter assist

Obs! Provision efter assist är endast tillgängligt för Awin Accelerate- och Awin Advanced-plattformserbjudanden.

Vad är en assist?

En assist innebär att en publicist har bidragit till en försäljning som de inte belönas för enligt principen ”sista klicket vinner”. ”Assister” som visas i gränssnittet beror på vyn i Awin för den annonsören. Om de kan spåras utan villkor kan man se om affiliates skrivs över av andra kanaler, om detta är ett villkor sker en assist endast när en publicist skriver över en annan publicist.

Assistrapportering och assistbetalning är inte vår version av en tillskrivningslösning. Funktionen används för att annonsörer ska kunna använda tillgänglig information för att bättre kunna belöna undervärderade publicister för att öka försäljningen.

Det finns även ett dokument till webbinariet här: File:The power of influence and payment on assists.pdf.

Assisttyper

Assist Awin:

Försäljningar och leads som du har skapat ett klick för men du var inte den sista referenten eller den vinnande publicisten.

Assist Awin (första):

Försäljningar och leads som du har skapat det första klicket för men du var inte den sista referenten eller den vinnande publicisten.

Assist andra kanaler:

Försäljningar och leads som du har skapat ett klick för men du var inte den sista referenten eller den vinnande publicisten.

Assistrapportering

Assistinformationen finns på rapportfliken i AWIN där assisterat belopp anges i ett cirkeldiagram.

När du klickar på cirkeldiagrammet öppnas ett fönster som visar beräkningen av beloppen. Siffrorna i diagrammet anger publicistens exponeringsalternativ som till sist ledde till försäljningen. Metriken visas både för Assist Awin och Assist Awin (första) och du kan växla mellan rapporterna med de orangefärgade knapparna nedtill och fönstret kan flyttas på skärmen till en plats som gör att du fortfarande kan se informationen i huvudrapporten.

Observera att det endast finns information från april 2014.

Skapa en ”Provision efter assist”-kampanj

Med ”Provision” kan du skapa en provisionsregel för betalning av publicister för assister de genererar för ditt program. Vi använder våra 3 assistberäkningar ”Assist Awin”, ”Assist Awin (första)” och ”Assist för andra kanaler” i publicistresultatrapporten.

Förutom att välja en provision för de olika assisttyperna kan du även lägga till ett dagligt maxbelopp. Maxbeloppet gäller per publicist och per dag för regeln och garanterar att du aldrig måste betala publicisten mer än maxbeloppet för dess assistans.

När du skapar en regel verkställs den inte förrän nästa midnatt och regeln gäller en dag. Om regeln avbryts under en dag som den är aktiv fortsätter den att gälla till midnatt. Publicister kommer att betalas och regeln avaktiveras.

Om en regel gäller i flera dagar behandlar vi publicisttransaktionerna och deras assistans i slutet av varje dag.

1. Skapa en ny regel

Verktyget finns under rubriken Provision:


Här kan du skapa nya regler direkt genom att klicka på knappen ”Lägg till ny regel”:

En tabell där du skapar regeln öppnas:


Välj först publicisterna som regeln ska gälla för. Det finns en knapp som du kan använda för att skapa en anpassad lista med publicister eller välja att regeln ska gälla alla publicister.


Om du väljer ett anpassat urval öppnas en ruta där du väljer publicister som regeln ska gälla för.

När du är klar med att välja publicister kan du definiera belöningsbeloppet. Du kan välja en valfri kombination av assisttyper att betala för och provisionen kan definieras från en penny till ett maxbelopp på 99,99.

Assisttyperna är samma som assistans-KPI vi använder i publicistresultatrapporten.

Sedan väljer du maxbelopp/dygn. Observera att detta gäller per publicist vilket innebär att om regeln omfattar 3 publicister och maxbeloppet per dag är £30, är det totala maxbeloppet du kan komma att betala för regeln per dygn £90. Maxbeloppet per dygn är för närvarande 999,99.

När du är nöjd med villkoren för regeln kan du använda reglaget för att aktivera eller avaktivera regeln. Om regeln är aktiv verkställs den inte förrän nästa midnatt och förblir aktiv i minst ett dygn. Du kan låta den vara avaktiverad och aktivera den när det passar. Även då aktiveras den först efter nästa midnatt.

Klicka på spara när du är nöjd för att skapa regeln.

Du kan skapa så många regler som du vill men en publicist kan bara höra till en regel åt gången.

2. Redigera regler

Klicka på pennan till höger i tabellen för att redigera en regel. Regeln öppnas och du kan redigera alla fält:

Klicka på spara när du är nöjd med ändringarna och regeln uppdateras. Observera att ändringar inte verkställs förrän nästa midnatt.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button