Commission by Assist NL

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Commission by Assist (Commissie op basis van Assist)

Opmerking: Commission by assist is alleen beschikbaar voor de Awin Accelerate- en Awin Advanced-platformaanbiedingen.

Wat is een assist?

Een assist vindt plaats wanneer een affiliate aan een verkoop heeft bijgedragen waarvoor op basis van "de laatste klik wint" geen beloning wordt ontvangen. De "assists" die in de interface staan, zijn gebaseerd op het scherm dat Awin voor dat programma heeft. In geval van onvoorwaardelijk tracken kunnen wij zien waar affiliates door andere kanalen zijn overschreven. Als het een assist onder voorwaarden betreft zal de assist alleen mogelijk zijn wanneer een publisher een andere publisher overschrijft.

Het rapporteren en betalen van assists valt niet onder onze versie van een toebedelingsoplossing. De functionaliteit is bedoeld voor adverteerders om de beschikbare data te gebruiken en om potentieel ondergewaardeerde publishers beter te belonen en daarmee de verkoop te stimuleren.

Een hulpdocument vindt u hier: File:The power of influence and payment on assists.pdf.

Soorten assists

Assist door Awin

Sales en leads waar u een klik voor hebt gegenereerd, maar niet de laatste doorverwijzing of winnende publisher was.

Assist door Awin (1e):

Sales en leads waar u als eerste een klik voor hebt gegenereerd, maar niet de laatste doorverwijzing of winnende publisher was.

Assist door andere kanalen:

Sales en leads waar u een klik voor hebt gegenereerd, maar niet de laatste doorverwijzing of winnende publisher was.

Assist-rapportage

De assist-data kan in de Awin-rapportage worden gevonden, waarin het assist-bedrag en een taartgrafiek-icoontje wordt weergegeven.

Door op het taartgrafiek-icoontje te klikken wordt een klein scherm geopend waarin een analyse van deze cijfers wordt getoond. De cijfers in de grafiek geven de promotietypes van de publisher die uiteindelijk de verkoop won waarbij de publisher heeft geassisteerd. Er worden voor zowel Assist door Awin als Assist door Awin (1e) cijfers getoond. Met de twee oranje buttons onderaan kunt u wisselen tussen beide rapporten, het venster over het scherm slepen en op een voor u prettige plaats neerzetten en nog steeds uw data binnen het hoofdrapport bekijken.

Bedenk wel dat wij pas vanaf april 2014 over deze data beschikken.

Door middel van een assist-campagne een commissie instellen

De commissie aan de hand van een assist-tool biedt u de mogelijkheid om een commissieregel in te stellen waardoor publishers kunnen worden beloond voor de assistentie die zij aan uw account leveren. Wij maken gebruik van onze 3 standaard assist-profielen "Assist door Awin", "Assist door Awin (1e)" en "Assist door andere kanalen" zoals die in het rapport Publisher performance staan vermeld.

Net zoals u een commissiepercentage voor elk van deze soorten assists kunt vastleggen, kunt u ook een dagelijkse bovengrens instellen. Deze limiet geldt per publisher per dag voor de regel en geeft u de zekerheid dat u de publisher nooit meer dan deze limiet betaalt voor hun hulp.

Wanneer u een regel opstelt wordt deze pas vanaf de eerstvolgende middernacht geldend en zal een dag geldig blijven. Wanneer de geldige regel gedurende de dag wordt geannuleerd, blijft deze tot de eerstvolgende middernacht van kracht. Op dat tijdstip worden publishers betaald en wordt de regel gedeactiveerd.

Wanneer u een aantal dagen een geldige regel hebt, voeren wij aan het eind van iedere dag de publisher-transacties uit voor hun hulp.

1. Een nieuwe regel toevoegen

De tool is te vinden onder het tabblad commissie:

Vanaf hier kunt u nieuwe regels toevoegen door de button "Nieuwe regel toevoegen" aan te klikken:

Hiermee wordt de mogelijkheid geopend om nieuwe regels toe te voegen:

Allereerst moet de publisher worden geselecteerd waarvoor deze regel geldt. Hier staan keuzerondjes die het mogelijk maken om een op maat gemaakte lijst van publishers te maken of om een regel voor alle publishers geldend te maken.


Wanneer u een eigen keuze maakt (optie "Aangepast") wordt daarop volgend een veld geopend waarin de publishers kunnen worden gekozen, om zodoende de publisher(s) te kunnen kiezen waarvoor de regel geldt.

Wanneer u tevreden bent met uw keuze van de publisher(s) kunt u het beloningsbedrag aangeven. U kunt uit een combinatie van willekeurige assist-profielen kiezen om het te betalen bedrag te betalen. Commissies kunnen tot op de cent nauwkeurig, met een maximum van "99,99", worden aangegeven.

De assist-profielen staan voor dezelfde assist-KPI's die wij in het Rapport publisher-performance gebruiken.

Vervolgens moet de maximale dagelijkse betalingslimiet worden vastgelegd. Het is belangrijk om te weten dat dit per publisher is. Wanneer u 3 publishers heeft die aan dezelfde regel en maximale dagelijkse betalingslimiet van £30 zijn gebonden, kan het maximale bedrag dat u onder deze regel per dag zou moeten betalen £90 bedragen. Op dit moment is de maximale dagelijkse betalingslimiet "999,99".

Wanneer u tevreden bent met deze voorwaarden voor deze regel, kunt u de schuifbalk heen en weer bewegen om de regel te activeren of te deactiveren. Wanneer de regel actief is wordt deze pas de eerstvolgende middernacht geldend en blijft minimaal 24 uur actief. Als alternatief kunt u de regel gedeactiveerd laten en deze pas activeren wanneer u dat nodig acht - ook nu zal de regel pas de eerstvolgende middernacht, nadat deze regel actief is geworden, geldig worden.

Wanneer u hierover tevreden bent kunt u op "Opslaan" klikken en is uw regel aangemaakt.

U kunt net zoveel regels aanmaken als u zelf wilt, er kan voor elke publisher echter slechts één regel gelden.

2. Een regel bewerken

Om een bestaande regel te kunnen bewerken moet het potlood aan de rechter kant van de tabel worden aangeklikt ("Bewerken"). Hiermee wordt de bestaande regel geopend zodat u alle velden kunt bewerken:

Wanneer u tevreden bent met uw wijzigingen kunt u op "Opslaan" klikken om de regel te bevestigen. Denk er wel aan dat uw wijzigingen niet eerder geldig worden dan bij de eerstvolgende middernacht.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button