Commission by Assist PL

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Prowizja za wspomaganie konwersji

Uwaga: Funkcja Prowizja za wspomaganie konwersji jest dostępna wyłącznie na platformach Awin Accelerate i Awin Advanced.

Co oznacza wspomaganie konwersji?

Wspomaganie konwersji ma miejsce, kiedy wydawca przyczynił się do sprzedaży, ale nie był ostatni na ścieżce zakupowej i nie przysługuje mu wynagrodzenie z tytułu ostatniego kliknięcia. „Asysty” widoczne w interfejsie oparte są na widoku przewidzianym przez Awin dla tego reklamodawcy. Jeśli asysty można wyśledzić bezwarunkowo, widoczne są miejsca, gdzie wydawcy są nadpisani przez inne kanały, jeśli warunkowo, asysty po prostu pojawią się, kiedy wydawca nadpisze się na innego wydawcę.

Raportowanie wspomagania konwersji oraz rozliczanie płatności nie jest naszą wersją rozwiązania atrybucji. Funkcjonalność ta została umieszczona po to, aby umożliwić reklamodawcom wykorzystanie dostępnych danych i lepiej wynagrodzić potencjalnie niedowartościowanych wydawców i w rezultacie generować większą sprzedaż.

Dokumentacja pomocnicza do tego webinaru jest dostępna tutaj: File:The power of influence and payment on assists.pdf.

Typy wspomagania

Wspomaganie konwersji:

Sprzedaż i leady, do których przyczyniło się kliknięcie użytkownika, który nie jest ostatni na ścieżce konwersji i nie jest wydawcą otrzymującym prowizję.

Wspomaganie konwersji (First click)

Sprzedaż i leady, do których przyczyniło się pierwsze kliknięcie użytkownika, który nie jest ostatni na ścieżce konwersji i nie jest wydawcą otrzymującym prowizję.

Wspomaganie konwersji - inne kanały

Sprzedaż i leady, do których przyczyniło się kliknięcie użytkownika, który nie jest ostatni na ścieżce konwersji i nie jest wydawcą otrzymującym prowizję.

Raportowanie wspomagania

Dane dotyczące wspomagania widoczne są w raportach Awin, które pokazują wielkości wspomagania pod ikoną w kształcie diagramu kołowego.

Po kliknięciu na tę ikonę otworzy się okienko uwidaczniające rozbicie tych wielkości. Liczby zawarte w diagramie kołowym ukazują typy promocji wydawcy, które ostatecznie doprowadziły do sprzedaży wspomaganej przez wydawcę. Dane pokazywane są zarówno dla Wspomagania konwersji jak i Wspomagania konwersji (First Click), można przełączać się pomiędzy tymi dwoma raportami za pomocą pomarańczowych przycisków u dołu, okienko można przeciągać po ekranie, dzięki czemu można mieć na nie podgląd i jednocześnie przeglądać dane z głównego raportu.

Prosimy mieć na uwadze, że dane te posiadamy dopiero od początku kwietnia 2014.

Ustawianie kampanii Prowizja za wspomaganie konwersji

Narzędzie Prowizja za wspomaganie konwersji pozwala na utworzenie reguły prowizji z tytułu asyst dokonanych przez wydawców widocznych na koncie. Stosujemy nasze 3 standardowe miary wspomagania: Wspomaganie konwersji, Wspomaganie (First click) oraz Wspomaganie konwersji - inne kanały, tak jak wykazuje się w raporcie Efektywność wydawców.

Oprócz przypisania stawki prowizji dla każdego typu wspomagania, można także dodać dzienny pułap płatności. Dzienny pułap płatności przypisywany jest regułą danemu wydawcy, dzięki czemu zyskuje się pewność co do maksymalnych kosztów z tytułu wspomagania konwersji przez tego wydawcę.

Po utworzeniu reguły aktywuje się ona dopiero o północy, i będzie działać przez całą dobę. Jeśli aktywna reguła zostanie anulowana w ciągu dnia, będzie ona działać aż do północy. W tym momencie wydawcy zostaną opłaceni, a reguła przestanie działać.

Jeśli reguła będzie działać przez szereg dni, na koniec każdego dnia dokonamy przetworzenia transakcji wydawców pod kątem wspomagania konwersji.

1. Tworzenie nowej reguły

Narzędzie znajduje się pod nagłówkiem Prowizje, w menu Reguły pod hasłem Prowizja za wspomaganie konwersji:W tym miejscu można od razu zacząć tworzenie reguł, klikając przycisk „Dodaj nową regułę”:Otworzy się tabela tworzenia reguły:Najpierw należy wybrać wydawców, których dana reguła ma dotyczyć. Dostępne są przyciski opcji pozwalające na utworzenie niestandardowej listy wydawców lub na utworzenie reguły odnoszącej się do wszystkich wydawców.


W przypadku listy niestandardowej należy kliknąć okienko, po czym rozwinie się lista wydawców. Kliknięciem zaznaczamy, których wydawców ma dotyczyć tworzona reguła.

Po dokonaniu wyboru wydawców czas przystąpić do określenia kwoty nagrody za wspomaganie konwersji. Możliwa jest dowolna kombinacja typów wspomagania, za które należy się zapłata, a prowizje można określać co do grosza, z maksymalną wartością 99,99.

Typy wspomagania przedstawiają te same kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) co stosowane w raporcie Efektywność wydawców.

Kolejny krok to określenie dziennego pułapu płatności. Należy pamiętać, że wartość ta odnosi się do pojedynczego wydawcy, jeśli więc do reguły przypisano 3 wydawców, określenie dziennego pułapu płatności na poziomie 30 PLN oznacza, że maksymalna dzienna kwota, która może przypaść do zapłaty z tytułu wprowadzenia tej reguły, wynosi 90 PLN. Maksymalny możliwy dzienny pułap płatności wynosi obecnie 999,99.

Po zakończeniu ustalania warunków reguły za pomocą suwaka znajdującego się u dołu decydujemy, czy reguła ma być włączona, czy wyłączona. Jeśli reguła zostanie włączona, zostanie ona aktywowana dopiero o północy, i będzie działać przez co najmniej 24 godziny. Alternatywnie, regułę można zostawić wyłączoną i aktywować ją w dowolnej chwili, z tym, że po włączeniu zostanie ona aktywowana dopiero o północy.

Jeśli wszystko się zgadza, kliknij Zapisz, i reguła jest gotowa.Można utworzyć dowolną ilość reguł, jednakże w danej chwili wydawca może być przypisany do tylko jednej reguły.

2. Edytowanie reguły

W celu edytowania istniejącej reguły kliknij ołówek po prawej stronie tabeli. Po otwarciu będzie można dokonać zmian we wszystkich polach:Kiedy wszystkie dane reguły są już prawidłowe, wciśnij przycisk Zapisz, a reguła zostanie zmieniona. Prosimy odnotować, że wprowadzone zmiany wejdą w życie dopiero o północy.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button