Publisher Click Ref SE

From Wiki

Jump to: navigation, search

Vad klickreferenser används till


Du kan använda klickreferenser för att lägga till en spårningsreferens till en länk. Alla klick eller transaktioner som sker via en länk med en klickreferens kan övervakas i de olika rapporterna i Awin. Om du till exempel har skapat en länk som har klickreferensen ”banner1” och sedan lägger till den här spårningslänken i en av banderollerna, kan du sedan granska resultatet för just den banderollen.


Du kan använda klickreferenser på många olika sätt:

 • För att övervaka vissa sidor på webbplatser
 • För att övervaka vissa poster i sociala kanaler
 • För att övervaka annonser på webbplatser


Klickreferenser används för att se var dina besökare har hittat länken till annonsören och du kan därmed optimera sättet du dirigerar trafik till din webbplats på.

Du kan även använda klickreferenser för att koppla användare till länkar (skicka inte PII). Du kan därmed se dina användares resultat och även vilken användare som är ansvarig för en viss transaktion (t.ex. för att belöna dem).


Använda klickreferenser

Du kan använda sex olika klickreferenser i en länk:

 • klickref
 • klickref2
 • klickref3
 • klickref4
 • klickref5
 • klickref6


Lägg till &clickref=YOURREF i dina länkar för att infoga en klickreferens (YOURREF ersätts av din text).

Exempel: http://www.awin1.com/pclick.php?mid=3&id=14895&clickref=linklefttop&clickref2=user54211922


Hitta klickreferenser som använts i länkar

Observera!

 • Använd gemener för namn på parametrar "klickref" ("Klickref" eller "klickRef" kan inte användas)
 • Det finns ingen maxgräns för tecken i klickreferenser. I den sammanställda klickreferensrapporten visas dock bara de första 50 tecknen.
 • Klickreferensvärdet visas för annonsören som transaktionen kan spåras till. Andra klickreferenser visas inte.
 • Vissa lösningar för hantering av publicistlänkar och rabattkodslänkar kräver att du infogar din klickreferens efter djuplänkens klick-URL i slutet av en spårningslänk. I det här fallet infogar du &awcr= istället för &clickref= parametern i slutet av djuplänken. Detta fungerar bara i vanliga klickreferenser och inte i ytterligare klickreferenser (t.ex. klickref2)
Exempel: http://www.awin1.com/awclick.php?mid=3&id=14895&p=http://www.someproductpage.com&awcr=ADD_CLICKREF_HERE
 • I klickreferensen får endast latinska, alfanumeriska värden användas. Specialtecken som kan användas:
!$%()*,-./0123456789:;?@[]^_`{}~
 • Följande tecken är inte tillåtna:
# - eftersom det används som ankare för sidlänkar/block
& - eftersom och-tecken används för URL-parametrar
+ - får inte användas
| - omvandlas till understreck
' eller " - får \ framför

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button