Publisher Click Ref PL

From Wiki

Jump to: navigation, search

W jakim celu stosuje się znaczniki click ref


Stosowanie znaczników click ref pozwala na dodanie do linka funkcji śledzenia. Wówczas wszelkie kliknięcia lub transakcje odbywające się poprzez link ze znacznikiem click ref można monitorować z użyciem różnych raportów dostępnych na platformie Awin. Przykładowo, jeśli utworzymy link ze znacznikiem click ref pod nazwą „baner1” i umieścimy tak utworzony kod mierzący za jednym z używanych banerów, będziemy mogli sprawdzać efektywność działania tego banera.


Znaczniki click ref można wykorzystać na szereg różnych sposobów:

 • Niektóre z nich monitorują określone strony witryn internetowych
 • Niektóre z nich monitorują określone posty w kanałach społecznościowych
 • Niektóre z nich monitorują umieszczanie indywidulanych reklam w witrynie internetowej


Na koniec, znaczniki click ref dają możliwość sprawdzenia, gdzie użytkownik znalazł link prowadzący do reklamodawcy, co pozwala na optymalizację kierowania ruchu na jego stronę.

Istnieje również możliwość zastosowania znaczników click ref do znakowania użytkowników w odniesieniu do linków (proszę uważać, aby nie przesłać PII). W ten sposób można się przekonać, jak radzą sobie nadzorowani użytkownicy, i który z poszczególnych użytkowników odpowiadał za poszczególne transakcje (np. dla celów wynagrodzenia).


Jak korzystać ze znaczników click ref

W dowolnym linku można zamieścić sześć różnych znaczników click ref:

 • clickref
 • clickref2
 • clickref3
 • clickref4
 • clickref5
 • clickref6


Aby zastosować znacznik click ref, wystarczy dodać &clickref=YOURREF do linków (gdzie YOURREF zastępuje się dowolnie wybranym tekstem).

Na przykład: http://www.awin1.com/pclick.php?mid=3&id=14895&clickref=linklefttop&clickref2=user54211922


Odnajdywanie znaczników click ref umieszczonych w linkach

 • Poszczególne wartości przekazywane przez 'clickref' można odnaleźć w interfejsie raportu transakcji Publisher_Transactions_Report.
 • Poszczególne wartości przekazywane przez wszystkie znaczniki click ref można odnaleźć w eksporcie raportu transakcji.
 • Poszczególne wartości przekazywane przez wszystkie znaczniki click ref można odnaleźć w V6 w interfejsie API wydawcy
 • Poszczególne wartości przekazywane przez wszystkie znaczniki click ref można odnaleźć w żądaniach powiadomienia o transakcjach
 • Zagregowane statystyki dotyczące znaczników click ref można znaleźć w raporcie click ref

Uwaga:

 • W nazwach parametrów "clickref" należy stosować wyłącznie małe litery ("Clickref" lub "clickRef" nie będą akceptowane)
 • Znaczniki click ref nie mają ograniczeń w zakresie liczby znaków. Jednakże zagregowany raport click ref pokazywał będzie tylko pierwszych 50 znaków.
 • Wartość „clickref” jest widoczna dla reklamodawcy, którego transakcja jest śledzona. Inne znaczniki click ref nie są widoczne.
 • Niektóre rozwiązania w zakresie zarządzania linkami wydawców lub agregatory linków do kuponów mogą wymagać wstawienia znacznika click ref po linku głębokim adresu URL przekliku, na końcu kodu mierzącego. W takim przypadku na końcu linku głębokiego należy dodać &awcr= zamiast parametru &clickref= . Odnosi się to jedynie do standardowych odnośników „clickref”, nie dodatkowych (np. „clickref2”).
Na przykład: http://www.awin1.com/awclick.php?mid=3&id=14895&p=http://www.someproductpage.com&awcr=ADD_CLICKREF_HERE
 • Znaczniki click ref mogą składać się jedynie z znaków alfanumerycznych Łaciński-1. Można też korzystać z następujących znaków specjalnych:
!$%()*,-./0123456789:;?@[]^_`{}~
 • Niedozwolone jest stosowanie następujących znaków:
# - ponieważ jest on stosowany jako zakotwiczenie linków do strony/ blokowania
& - ponieważ ten symbol używany jest przy opisywaniu parametrów URL
+ - Nie należy stosować
| - zostaje zamieniony na podkreślnik
' lub " - zostanie dodany przed nimi znak \

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button