Awin Access Test Transaction SV

From Wiki

Jump to: navigation, search

Deutsch . Dutch . English . Español . Français . Italiano . Polski . Portugês . Svenska


Skapa en testtransaktion via verktyget för spårningsdiagnostik

När du har integrerat Awin-spårningen måste du skapa en testtransaktion via Awins användargränssnitt (Awin User Interface, UI) för att kontrollera att spårningen fungerar korrekt.

Utför följande steg för att genomföra en testtransaktion:

1. Logga in på ditt annonsörskonto via Awin UI och använd navigeringsfältet för att gå till Support > Integration > Tracking-diagnos (Spårningsdiagnos).

File:Support_-Tracking_Diagnosis.png‎
2. Klicka på ‘Create a test transaction (Skapa en testtransaktion)’ för att visa stegen för testtransaktionen.

File:Create_a_test.png‎


3. Klicka på testpublicistlänken som visas på skärmen (den är unik för ditt program och spårar ditt testköp).

4. Köp produkter på din hemsida. Se till att du har två olika produkter i varukorgen - en med en kvantitet på en och en annan med en kvantitet på två. Om möjligt, använd en rabattkod (t.ex. 10 % rabatt) i samband med transaktionen.

5. Ta en skärmbild av din orderbekräftelse. Den måste innehålla moms, fraktkostnader och rabattkoden (om tillämpligt)

6. Sök efter orderreferensen i sökfunktionen 'Order Reference' för att hitta din transaktion i Awin-systemet.

Observera: Spårningsdiagnoser är endast tillgängliga för transaktioner från de senaste 24 timmarna.

File:Order_Reference.png‎

7. Kontrollera 'Sökresultat' för att se om det finns några fel i spårningen och hur du löser dem. Problemen grupperas i följande typer:

  • Kritiska problem - Ett kritiskt problem har upptäckts i samband med ditt spårningstest. Detta måste lösas för att ditt program ska kunna spåra transaktioner korrekt/gå live.
  • Varningar - En varning hindrar inte programmet från att spåra transaktioner, men det kan leda till diskrepanser och bör behandlas enligt bästa praxis.

Observera: Alla varningar för "DEFAULT Commission Group Used" gäller inte för ditt Awin Access-program eftersom DEFAULT-kommissionsgruppen används för att konfigurera ditt konto.

8. Om resultaten inte visar några kritiska problem har din spårning fastställts på en godtagbar nivå.

9. Kontakta global-technicalclientintegration@awin.com med ditt kontonamn och AID för att bekräfta att du har genomfört en testtransaktion så att de kan kontrollera att spårningen fungerar korrekt och ge ett tekniskt godkännande. Du måste inkludera skärmbilden av din varukorg som togs i steg 5 och bekräfta vilken rabattkod som användes och vilken rabatt som gäller (om tillämpligt).

Observera: Kom ihåg att bekräfta med Awins integrationsteam om du har bestämt att leverans och skatt inte ska ingå i din Awin-spårning och om du tillåter att rabattkoder som används för rabatter vid köp av dina produkter synliggörs.


Return to tracking guide home page here

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button