Google tag manager plugin SE

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Google Tag Manager Plugin

Om den här handboken

Den här handboken innehåller exempel på hur du eventuellt kan implementera Awin-spårningskoden i Google Tag Manager. Variabler, makron, regler och taggar återspeglar inte en avslutad implementering.

Awin tar inget ansvar för korrekt implementering med Google Tag Manager.

Hjälp finns på Google Tag Manager Community-sidorna[1].

[+] GTM-container och variabler

De här stegen är obligatoriska för att konfigurera datavariabler som ska användas i Google Tag Manager och för att placera containerns taggkod på din webbplats.

[+] GTM villkorad aktivering

Här beskriver vi några lösningar för en villkorad aktivering av Awin i Google Tag Manager.

[+] GTM ovillkorad aktivering

Här ges några förslag på hur plugin kan konfigureras och Google Tag Manager kan ställas in så att ofrivilligt aktiverade Awin-spårningstaggar kan användas.

[+] Konfigurera GTM manuellt

Innan Awin-plugin för Google Tag Manager skapades krävdes en mer avancerad manuell konfiguration av grundspårningskoden. Här kan du läsa mer om manuell konfiguration.

Versioner och test

När du har implementerat alla nödvändiga funktioner i Tag Manager-gränssnittet klickar du på pilen bredvid knappen "Publicera" uppe till höger, bläddra sedan nedåt och klicka på "Skapa version". Du kan klicka på "Förhandsgranska" för att förhandsgranska och felsöka den aktuella versionen innan den publiceras. När det här alternativet är aktiverat har din webbplats ett överlag som anger när varje tagg aktiveras för att förenkla felsökningen.

När du är redo att aktivera koden och börja spåra trycker du på knappen "Publicera" för att aktivera taggarna.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button