Voucher attribution SE

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Voucher Attribution (för annonsörer)

Voucher Attribution är en spårningsmetod som möjliggör spårning utan cookies genom att spåra försäljningen endast genom en rabattkod.

I denna guide finns information om Voucher Attribution-verktyget från Awin för att stötta samarbetet mellan annonsörer och publicister.

Hur går det till?

Voucher Attribution-aktiverade koder kan ges till en exklusiv publicist som du väljer. Publicister kan sedan använda koden för att främja försäljningen t.ex. på sociala mediesidor. När en försäljning görs med denna rabattkod överför du rabattkoden i fråga till oss via spårningstaggen. Med denna kopplar vi en försäljning till den publicist som rabattkoden tilldelades.

Koppling

Försäljning som spåras via Voucher Attribution tilldelas alltid den publicist som har tilldelats den exklusiva koden. Om en rabattkod alltså hämtas av en annan publicist som använder den för försäljning kommer provisionen ändå alltid att tilldelas den exklusiva rabattkod-publicisten.

Kanalinställningar

Inställningen av kanalparametrar innebär att du kan spåra rabattkoder endast för specifika kanalparametrar. Det betyder att du kan tillåta Voucher Attribution-spårning utan att låta Awin spåra utifrån en viss kanalparameter. Kontakta din kontoadministratör för att uppdatera dina inställningar.

Spårningskrav

För att kunna spåra via Voucher Attribution måste din integration uppfylla följande krav:

  • Antingen ha villkorslös spårning på plats eller använda kanalparametrarna för att deduplicera mot andra kanaler
  • Rabattkoder skickas i rabattkods-parametern i vår spårningstagg

Konfigurera Voucher Attribution

Du kan skapa rabattkoder med Voucher Attribution aktiverat i ditt konto.

I användargränssnittet, gå till navigationsmenyn och välj Verktygslåda > Länkar och verktyg > Mina erbjudanden.

Klicka på "Lägg till rabattkod" och fyll i rabattkodsuppgifterna.

När du har klickat på fortsätt kan du koppla om "Aktivera Voucher Attribution" till höger för att tillåta spårning och koppla provisionen till den exklusiva publicisten.


Du kan se rabattkoder som du har skapat på sidan "Mina erbjudanden". Du kan även redigera befintliga rabattkoder fullt ut så länge de inte är aktiva. Om en rabattkod redan är aktiv kan du bara redigera begränsade delar av rabattkoden, t.ex. slutdatum och beskrivning.

Rapportering

Du kan se rapporteringen av rabattkoder i transaktionsrapporten.

Gränssnitt för transaktionsrapport

Du kan se rabattkoder som har använts vid en transaktion i gränssnittet under kolumnen "Rabattkod". Vissa rabattkoder spåras dock via cookies, vilket innebär att inte alla rabattkods-transaktioner spåras via Voucher Attribution. I transaktionsrapporten kan du också söka efter specifika rabattkoder i rapportens filtreringssektion.


Exportera transaktionsrapport

Du kan se rabattkoder som har använts vid en transaktion i transaktionsexporterna i kolumnen "Rabattkod", men detta innebär inte att transaktionen i fråga spårades via rabattkods-spårning.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button