Voucher attribution PL

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Przypisywanie voucherów (dla reklamodawców)

Przypisywanie voucherów jest metodą trackingu, która umożliwia śledzenie sprzedaży bez użycia plików cookie, dzięki możliwości śledzenia sprzedaży za pomocą samego kodu vouchera.

Ten przewodnik zawiera informacje na temat narzędzia do przypisywania voucherów stworzonego przez Awin w celu wspierania współpracy pomiędzy reklamodawcami i wydawcami.

Jak to działa?

Wybranemu wydawcy można przekazać kody z włączonym przypisywaniem voucherów. Wydawcy mogą następnie wykorzystać te kody do stymulowania sprzedaży w miejscach takich jak serwisy społecznościowe. W przypadku sprzedaży wykorzystującej kod vouchera zostaje on przekazany do nas przez tag trackingowy, a dzięki temu przypisujemy sprzedaż do wydawcy, któremu przydzielono dany kod.

Przypisywanie

Sprzedaż śledzona za pomocą przypisywania voucherów będzie zawsze przypisywana wydawcy przypisanemu do wyłącznego kodu. Oznacza to, że jeśli kod vouchera zostanie odebrany przez innych wydawców, którzy będą prowadzić sprzedaż przy jego użyciu, prowizja i tak zostanie przyznana wyłącznie temu wydawcy, któremu przydzielono voucher.

Ustawienia kanału

Ustawienie parametrów kanału oznacza, że można śledzić kody voucherów tylko dla określonych parametrów kanału. Oznacza to, że można zezwolić na śledzenie atrybutów voucherów bez konieczności zezwalania firmie Awin na śledzenie na konkretnym parametrze kanału. Skontaktuj się z menedżerem konta, aby zaktualizować swoje ustawienia.

Wymagania dotyczące trackingu

Aby móc korzystać z trackingu przez przypisywanie voucherów, Twoja integracja musi spełniać następujące wymagania:

  • mieć zaimplementowany tracking bezwarunkowy lub korzystać z parametrów kanału, aby wykonywać deduplikację względem innych kanałów
  • kody voucherów są przesyłane w parametrze kodu vouchera naszego tagu trackingowego

Jak skonfigurować przypisywanie voucherów

Vouchery z włączonym przypisywaniem voucherów można tworzyć z poziomu konta.

Przejdź w interfejsie do menu nawigacji i wybierz Narzędzia > Linki i narzędzia > Moje oferty.

Kliknij "Dodaj voucher" i wypełnij szczegóły vouchera.

Po kliknięciu, aby przejść dalej, możesz przełączyć opcję "Włącz przypisywanie voucherów" z prawej strony, aby zezwolić na śledzenie i przypisywanie prowizji wyłącznie jednemu wydawcy.


Możesz przeglądać dowolne vouchery utworzone na stronie "Moje oferty". Możesz również w pełni edytować istniejące vouchery, o ile nie są one aktywne. Jeśli voucher jest już aktywny, możesz edytować tylko niektóre części vouchera, takie jak data końcowa i opis.

Raportowanie

Raporty dotyczące kodów voucherów są dostępne w raporcie na temat transakcji.

Interfejs raportu z transakcji

Kody voucherów użyte w transakcji widoczne są w interfejsie w kolumnie "Voucher". Jednak niektóre kody voucherów są śledzone przez pliki cookie, dlatego nie wszystkie transakcje z użyciem kodów voucherów są śledzone przez przypisywanie voucherów. Raport transakcji również umożliwia wyszukiwanie określonych kodów voucherów za pomocą sekcji filtrów w raporcie.


Eksport raportu z transakcji

Kody voucherów użyte w transakcji widoczne są w eksporcie transakcji w kolumnie "Voucher", jednak nie oznacza to, że dana transakcja była śledzona za pomocą funkcji trackingu voucherów.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button