Voucher attribution:Publisher Guide PL

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Przypisywanie voucherów (dla wydawców)

Przypisywanie voucherów jest nową metodą trackingu, która umożliwia śledzenie sprzedaży bez użycia plików cookie, dzięki możliwości śledzenia sprzedaży za pomocą samego kodu vouchera.

Ten przewodnik zawiera informacje na temat narzędzia do przypisywania voucherów stworzonego przez Awin w celu wspierania współpracy pomiędzy reklamodawcami i wydawcami.

Jak to działa?

Reklamodawcy mogą tworzyć i rozdawać wybranym przez siebie wydawcom kody z włączonym przypisywaniem voucherów. Następnie można użyć tego kodu do stymulowania sprzedaży w miejscach takich jak serwisy społecznościowe lub nawet offline. Kiedy zostanie dokonana sprzedaż na stronie internetowej reklamodawcy z użyciem tego kodu vouchera, możemy przypisać tę sprzedaż z powrotem do danego reklamodawcy.

Przypisywanie

Sprzedaż śledzona przez przypisywanie voucherów będzie zawsze przyznawana wyłącznie temu wydawcy, który jest "właścicielem" kodu. Oznacza to, że jeśli kod vouchera zostanie odebrany przez innego wydawcę, który będą prowadzić sprzedaż przy jego użyciu, prowizja i tak zostanie przyznana pierwotnemu wydawcy.

Wymagania dotyczące trackingu

Tracking przez przypisywanie voucherów jest obsługiwany po stronie reklamodawcy, dlatego nie musisz zmieniać dotychczasowej konfiguracji integracji.

Jak skonfigurować przypisywanie voucherów

Możesz przeglądać wszystkie vouchery i filtrować według określonych voucherów na stronie "Moje oferty".

Aby ją otworzyć, przejdź do opcji Narzędzia > Promocyjne > Moje oferty na pasku nawigacji interfejsu.

Stamtąd możesz wyeksportować wszystkie vouchery do arkusza kalkulacyjnego w formacie CSV lub Excel, wskazując "Opcje" po prawej stronie i wybierając żądany format.

Możesz również ręcznie wyeksportować te dane, klikając link "Adres URL pobrania ręcznego" znajdujący się w górnej części strony.

Raportowanie

Raporty transakcji śledzonych za pomocą voucherów są dostępne w istniejących raportach Awin.

Eksport transakcji

Wydawcy mogą sprawdzić w eksporcie transakcji, czy kod vouchera został użyty w transakcji, korzystając z kolumny „voucher_code_used”. Jednak niektóre kody voucherów są śledzone przez pliki cookie, dlatego nie wszystkie transakcje z użyciem kodów voucherów są śledzone przez przypisywanie voucherów.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button