Transaction Queries SE

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Introduktion

En transaktionsförfrågan är en transaktion som har lagts till manuellt i systemet av en publicist. En transaktionsförfrågan uppstår när en publicist anser sig ha en ej spårad försäljning, felaktig provision eller när man vill ifrågasätta en nekad transaktion. Andra exempel:

  • Ej spårad

Detta kan ha flera orsaker; spårningen kanske inte fungerar på din bekräftelsesida, det kan också vara så att användaren kan blockera cookies från tredje part.

  • Felaktig

En publicist vill ifrågasätta transaktionens provisionssumma.

  • Nekade

En publicist vill få en transaktion omvärderad eftersom han/hon tror att den är giltig.

Här förklarar vi hur du validerar en transaktionsförfrågan.

Tillvägagångssätt

Funktionen Transaktionsförfrågan måste aktiveras av Awin för att den ska kunna användas.

En Transaktionsförfrågan som matas in i systemet hamnar på en separat valideringssida och du måste validera transaktionen som godkänd eller nekad.

Du har 75 dagar på dig att granska ifrågasatta transaktioner. (Obs! Nekade transaktioner påverkar inte ditt Awin-index).

  • Transaktioner som lämnas längre än 75 dagar godkänns automatiskt.

Var finns mina transaktionsförfrågningar?

Du kan se dina transaktionsförfrågningar genom att:

  • 1. Välja alternativet i "Kom ihåg"-listan till höger på skärmen

Om du har obehandlade transaktionsförfrågningar ser du det i Kom ihåg-listan, t.ex. "Du har 4 transaktionsförfrågningar som väntar på behandling". När du klickar på den här länken öppnas en valideringssida, som liknar valideringen av öppna försäljningar men med några skillnader.

  • 2. Gå till Validering -> "Transaktionsuppladdningar" på menyraden upptill på sidan

Validering

De två viktigaste skillnaderna mellan öppna/validering är:

  • Du kan anpassa transaktions- och provisionssumman samt orderreferens.
  • Du kan söka transaktioner efter publicist-ID eller orderreferens med hjälp av inmatningsfälten upptill till vänster.  • När du nekar en transaktion påverkar detta inte ditt AWIN-index. Använd den bäst beskrivande orsaken till att du nekar i menyn.Batch-uppladdningar

Du kan hantera flera transaktionsförfrågningar samtidigt genom att ladda upp en fil i CSV-format. Transaktioner måste samlas i en textfil med en transaktion på varje rad.Datafilskrav

Fältnamn Typ Beskrivning Exempel
Publicist-ID Heltal Max: 10 tecken. Identifierar publicisten i systemet 09876543
Publicistens namn Alla tecken Max 16 777 215 tecken. Identifierar publicisten i systemet 1072
Frågetyp Heltal max: 10 tecken. Unikt ID 12345
Försäljningsbelopp decimal (7,2) Försäljningsvärde utan valutasymbol. Detta kan ändras 10.21
Provisionssumma decimal (7,2) Provisionsvärde utan valutasymbol. Detta kan ändras 5.65
Datum Datum tid Datum och tid för ordern (åååå-mm-dd HH:ii:ss) 2007-02-02 22:30:12
Orderreferens Text max. 16 777 215 tecken Orderreferens som ska matcha ditt system, kan även innehålla ytterligare information som publicisten har lagt till för att identifiera försäljningen LX10501, email@address.com
Beskrivning Text max. 16 777 215 tecken Ytterligare information från publicisten som underlättar behandlingen av frågan. Provisionen var 4,54GBP men skulle ha varit 5,54GBP
Automatisk validering Kontrollruta Ändrar transaktionens status till godkänd så att publicisten betalas för den n/a
Status Meny Anger transaktionsstatus Bekräftad
Orsak till nekande Meny Anger transaktionen som nekad. Ogiltigt krav - transaktionen har redan spårats
Duplicera Ja/Nej Anger om frågan var en dubblett. Ja

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button