Transaction Queries PL

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Wprowadzenie

Reklamacja to transakcja dodawana ręcznie do systemu przez wydawcę. Okoliczności powstania reklamacji występują wtedy, gdy wydawca uważa, że mogła wystąpić niewyśledzona sprzedaż, nieprawidłowa prowizja lub gdy kwestionuje odrzucenie transakcji. Dalsze przykłady:

  • Niewyśledzona sprzedaż

Może się to zdarzyć z wielu powodów; może nie działać śledzenie na stronie potwierdzenia albo użytkownik może mieć zablokowane pliki cookie osób trzecich.

  • Nieprawidłowa prowizja

Wydawca kwestionuje kwotę prowizji z tytułu transakcji.

  • Odrzucona transakcja

Wydawca żąda ponownej walidacji transakcji, ponieważ uważa, że jest ona prawidłowa.

Niniejszy przewodnik podaje szczegóły dotyczące sposobu walidowania reklamacji.

Jak to działa

Aby móc korzystać z funkcjonalności Reklamowanie transakcji, musi ona najpierw zostać włączona przez Awin.

Wprowadzone do systemu reklamacje pojawiają się na odrębnym ekranie walidacji, który zażąda zwalidowania danej transakcji jako zatwierdzonej lub odrzuconej.

Na ustosunkowanie się do reklamowanej transakcji przewiduje się termin 75 dni. (Uwaga: odrzucone transakcje nie mają wpływu na indeks Awin).

  • Zareklamowane transakcje pozostawione bez odpowiedzi na okres dłuższy niż 75 dni zostaną automatycznie zatwierdzone.

Jak zyskać dostęp do Reklamacji

Reklamacje można przeglądać w następujący sposób:

  • 1. Wybierz opcję z "Listy zadań do wykonania" po prawej stronie ekranu

W przypadku posiadania nieprzetworzonych reklamacji informacja ta pojawi się na liście, np. "4 reklamacje oczekują na przetworzenie". Po kliknięciu na ten link zostaniesz przeniesiony do obszaru walidacji; jest on podobny do obszaru walidacji oczekującej sprzedaży, z kilkoma znaczącymi różnicami.  • 2. Uzyskanie dostępu do walidacji -> "Waliduj zareklamowane transakcje" w menu na szarym pasku nawigacji u góry stronyWalidacja

Dwie kluczowe różnice do zapamiętania pomiędzy ekranem oczekującej sprzedaży a ekranem walidacji:

  • Można edytować kwoty transakcji i wysokość prowizji, a także zmieniać ID transakcji.
  • Można wyszukiwać transakcje według ID wydawcy lub ID transakcji korzystając z pól wprowadzania danych w lewym górnym rogu.  • W przypadku odrzucenia transakcji NIE BĘDZIE miało to wpływu na Twój indeks Awin. Proszę zastosować najbardziej odpowiedni powód odrzucenia z menu rozwijanego.Zbiorcze przetwarzanie reklamacji

Można przetwarzać wiele reklamacji jednocześnie, w tym celu należy przesłać plik w formacie CSV. Transakcje powinny mieścić się w pliku tekstowym, każda transakcja w odrębnym wierszu.Specyfikacja pliku z danymi

Nazwa pola Rodzaj Opis Przykład
enquiry_id Liczba całkowita. Max: 10 znaków Unikalne ID reklamacji w Awin 123456371
typ tekst Może być odrzucony, nieprawidłowy lub niewyśledzony niewyśledzony
click_ref alfanumeryczny Max: 50 znaków Parametr wydawcy określający transakcje (np.ID użytkownika) clickref12345
ID sklepu Liczba całkowita. Max: 6 znaków Jednoznacznie identyfikuje reklamodawcę/wydawcę w naszym systemie, do którego odnosi się transakcja. 1234
Data Data transakcji
(yyyy-mm-dd HH:ii:ss)
Data i godzina zamówienia 2012-04-25 23:11:26
Kwota dziesiętna (7,2) Sprzedaż bez symbolu waluty 5.00
prowizja dziesiętna (7,2) Wartość prowizji bez symbolu waluty 1.00
zamówienie Tekst. Max: 50 znaków ID transakcji lub dowolne dane jednoznacznie identyfikujące transakcję. ABC123456789
ID_wydawcy Tekst. Max 20 znaków Wszelkie dane pomagające sprzedawcy zidentyfikować klienta (opcjonalne) customerRef-ABC_123
Opis Tekst. Max 215 znaków Wszelkie dalsze informacje dla reklamodawcy odnoszące się do transakcji. Otrzymana prowizja wyniosła 0,80 GBP a powinna wynosić 1,00 GBP
Waluta Kod waluty (3-cyfrowy ISO 4217) Waluta transakcji (opcjonalnie) EUR
Strefa czasowa Tekst Strefa czasowa transakcji (opcjonalnie) Europa/Dublin

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button