Transaction Queries NL

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Inleiding

Een transactieverzoek is een transactie die door een publisher handmatig aan het systeem is toegevoegd. Dit kan tot stand komen wanneer u denkt dat een verkoop niet is getracked, de commissie niet juist is of wanneer u over een afgewezen transactie van gedachten wilt wisselen. Overige voorbeelden:

  • Niet getracked

Dit kan om een aantal reden gebeuren; de tracking kan bijv. op uw bevestigingspagina zijn uitgeschakeld of een gebruiker heeft het gebruik van cookies van derden geblokkeerd.

  • Onjuist

Een publisher wil over de hoogte van de commissie of een transactie van gedachten wisselen

  • Afgewezen

Een publisher wil graag dat een transactie opnieuw wordt gevalideerd, omdat men gelooft dat dit een geldige transactie zou moeten zijn.

De handleiding informeert hoe een transactieverzoek moet worden gevalideerd.

Hoe het werkt

De functie "Transactieverzoeken" moet bij Awin voor u zijn ingeschakeld om hiervan gebruik te kunnen maken.

Transactieverzoeken die aan het systeem zijn toegevoegd komen in een afzonderlijk validatiescherm terecht, waarop u de transactie als goedgekeurd of geweigerd moet aangeven.

U heeft 75 dagen waarbinnen een transactieverzoek bekeken en beoordeeld moet worden. (opmerking: afgewezen transacties hebben geen invloed op uw Awin-index).

  • Een transactieverzoek waarop langer dan 75 dagen niet wordt gereageerd, wordt automatisch goedgekeurd.

Hoe krijgt u toegang tot de transactieverzoeken

U kunt uw transactieverzoeken bekijken door:

  • 1. De optie vanuit de "To-do" lijst aan de rechter kant van uw scherm te kiezen

Wanneer u uitstaande transactieverzoeken in de lijst hebt staan, ziet u een punt in uw To-do lijst, bijv. "U heeft 4 transactieverzoeken die wachten op verwerking". Wanneer u op deze link klikt wordt u naar een validatiescherm doorgeschakeld; dit scherm lijkt op dat van het scherm voor het valideren van in behandeling zijnde verkopen, maar met enkele opvallende verschillen.  • 2. Toegang tot de validatie -> "Transactieverzoeken behandelen" op de grijze menunavigatie bovenaan de paginaValidatie

De twee doorslaggevende verschillende die onder de optie "In behandeling/Geaccepteerd/Afgewezen" worden weergegeven zijn:

  • U kunt zowel de transactie als de commissiebedragen bewerken en de transactie-ID wijzigen.
  • U kunt via de invoervelden in de linker bovenhoek naar transacties zoeken aan de hand van de publisher-ID of transactie-ID's.  • Wanneer u een transactie weigert heeft dat GEEN effect op uw Awin-index. Kies vanuit het dropdown-menu a.u.b. de meest passende reden voor de afwijzing.


Transactieverzoeken behandelen (batch)

U kunt meerdere transactieverzoeken in één keer verwerken door deze in een CSV-bestand te uploaden. De transacties moeten in een tekstbestand staan waarbij elke transactie op een nieuwe regel staat.Specificatie databestand

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
Publisher ID Geheel Max: 10 tekens Unieke identificatie van de publisher in ons systeem 09876543
Naam van publisher Alle tekens Max 16.777.215 tekens Identificeert de publisher in ons systeem 1072
Type van het verzoek Geheel max: 10 tekens Unieke ID 12345
Verkoopbedrag decimaal (7,2) Verkoopwaarde zonder valutasymbool – u kunt deze waarde wijzigen 10.21
Bedrag van commissie decimaal (7,2) Commissiewaarde zonder valutasymbool – u kunt deze waarde wijzigen 5.65
Datum Datum tijd Datum en tijd van de order (jjjj-mm-dd hh:mm:ss) 2007-02-02 22:30:12
Transactie-ID Tekst max. 16.777.215 tekens De transactie-ID moet bij uw systeem passen, deze kan tevens aanvullende informatie bevatten die de publisher heeft gekozen om toe te voegen om de verkoop te identificeren LX10501, email@address.com
Omschrijving Tekst max. 16.777.215 tekens Overige informatie van de publisher om de verwerking van het verzoek te bespoedigen. De ontvangen commissie bedroeg GBP 4,54 terwijl dit GBP 5,54 had moeten zijn
Automatische validatie Aanvinkbox Verandert de transactie naar de status goedgekeurd, zodat de publisher voor deze transactie kan worden betaald n/a
Status Dropdown Stelt de transactiestatus in Goedgekeurd
Reden voor afwijzing Dropdown Stelt de reden van afwijzing voor de transactie in. Ongeldige claim - transactie is reeds getracked
Dupliceren Ja/nee Stelt in of het verzoek wel of niet gedupliceerd is. Ja

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button