Transaction Notification PL

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Powiadamianie o transakcjach

Wydawcom oferujemy funkcję raportowania w czasie niemal rzeczywistym, dzięki czemu za każdym razem, kiedy odnotowywana jest transakcja, wysyłane jest powiadomienie do systemu wydawcy z podaniem wszystkich istotnych szczegółów dotyczących transakcji.

Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, najpierw należy ją aktywować, w tym celu dokonuje się zgłoszenia poprzez swoje konto wydawcy.


Konfigurowanie

 1. Link do powiadomień o transakcjach znajduje się pod zakładką Zaawansowane jeśli ta funkcja została już aktywowana

 2. Jak podano poniżej, należy wziąć pod uwagę cztery ustawienia:

  • URL wywołania zwrotnego: Jest to ścieżka do skryptu, do którego będą przesyłane odpowiednie dane. Stąd Twój plik będzie indywidualnie zarządzać danymi i parsować je na komponenty systemu, które uznasz za konieczne. Może to być na przykład plik PHP w odpowiedniej domenie, jednakże nasze powiadomienie o transakcji nie jest ograniczone tylko do PHP. Obsługiwane porty to 80 i 443.

  • Metoda wywołania zwrotnego: Tutaj można wybrać sposób dostarczania danych. Poniżej podano przykłady sposobu wykorzystania każdej z nich.

  • Dane produktowe: Zaznacz to pole, jeśli chcesz otrzymać dane na temat faktycznie zakupionych produktów. Jest to uzależnione od tego, czy reklamodawca wdrożył Śledzenie na poziomie produktu - i czy aktywnie udostępnia te dane wydawcom - co nie zawsze musi mieć miejsce. (W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z osobą kontaktową zajmującą się programem reklamodawcy.)

  • Dane o źródle kliknięcia: Odnoszą się one do początkowego linka, który został kliknięty na początku ścieżki wiodącej do zawartej transakcji.

 3. Po wprowadzeniu prawidłowych danych kliknij Wyślij. Powinien pojawić się komunikat Zapisano wprowadzone zmiany.


Typy żądań

Żądanie GET

Dane o transakcji zostaną dostarczone jako żądanie GET na podany adres URL, można wykorzystać makra w celu modyfikacji ścieżki lub zażądać części URL, aby żądanie było dynamiczne.

Makra

Makro Opis Przykład
!!!affiliateId!!! ID wydawcy związane z transakcją 45628
!!!bannerId!!! ID kreacji reklamowej związane z kliknięciem prowadzącym do konwersji 291555
!!!clickRef!!! "ID/ identyfikator odsłony/ oznaczenie kliknięcia określone przez wydawcę. Zobacz znacznik click ref LINKCMP2013-06
!!!clickRef2!!! "ID/ identyfikator odsłony/ oznaczenie kliknięcia określone przez wydawcę. Zobacz znacznik click ref LINKCMP2013-06
!!!clickRef3!!! "ID/ identyfikator odsłony/ oznaczenie kliknięcia określone przez wydawcę. Zobacz znacznik click ref LINKCMP2013-06
!!!clickRef4!!! "ID/ identyfikator odsłony/ oznaczenie kliknięcia określone przez wydawcę. Zobacz znacznik click ref LINKCMP2013-06
!!!clickRef5!!! "ID/ identyfikator odsłony/ oznaczenie kliknięcia określone przez wydawcę. Zobacz znacznik click ref LINKCMP2013-06
!!!clickRef6!!! "ID/ identyfikator odsłony/ oznaczenie kliknięcia określone przez wydawcę. Zobacz znacznik click ref LINKCMP2013-06
!!!clickThroughTime!!! Data kliknięcia w formacie %Y-%m-%d %H:%i:%s (strefa czasowa: UTC) 2013-06-13 12:00:00
!!!clickTime!!! Data kliknięcia w formacie %Y-%m-%d %H:%i:%s (strefa czasowa: UTC) 2013-06-13 12:00:00
!!!commission!!! Kwota prowizji przyznana za transakcję 1.64
!!!commissionGroups!!! Rozbicie grup prowizji związanych z transakcją (w formacie JSON) See below under POST Request (JSON) / Example Data
!!!groupId!!! ID grupy kreacji reklamowej związanej z kliknięciem prowadzącym do konwersji 137726
!!!merchantId!!! ID programu reklamodawcy, do którego należy transakcja 3661
!!!phrase!!! Fraza wyszukiwania Muzyka elektroniczna
!!!products!!! Rozbicie produktów związanych z transakcją (w formacie JSON) Zobacz poniżej pod żądaniem POST (JSON) / Dane przykładowe
!!!searchEngine!!! Nazwa wyszukiwarki MSN Live Search
!!!transactionAmount!!! Łączna kwota sprzedaży w walucie programu reklamodawcy(!!!transactionCurrency!!!) 26.09
!!!transactionDate!!! Data transakcji w formacie %Y-%m-%d %H:%i:%s (strefa czasowa: UTC) 2013-06-13 12:05:00
!!!transactionId!!! Nasz niepowtarzalny ID transakcji 105956531
!!!url!!! URL kliknięcia przekierowującego http://www.publisher-domain.com/advertiser/product/
!!!transactionCurrency!!! Waluta programu reklamodawcy. To jest waluta transakcji wydawcy (!!!transactionAmount!!! i !!!commission!!!). To jest trzycyfrowy kod waluty wielkimi literami GBP
!!!trackedCurrency!!! Oryginalna waluta, w której dokonano zakupu. Jest ona dostępna, jeśli zastosowano walutę inną niż waluta programu reklamodawcy. To jest trzycyfrowy kod waluty wielkimi literami EUR
!!!trackedAmount!!! Łączna kwota sprzedaży w oryginalnej walucie zakupu (!!!trackedCurrency!!!) 20.04


Przykładowy URL

http://www.publisher-domain.com/!!!merchantId!!!/pixel.php?clk=!!!clickRef!!!&cnv=!!!transactionId!!!&com=!!!commission!!!


Żądanie POST (JSON)

Dane transakcji zostaną przekazane w postaci pakietu JSON przy pomocy żądania POST pod nazwą AwinTransactionPush na podany adres URL. Nie wszystkie klucze są dostępne i przesyłane dla wszystkich transakcji (np. clickRef2 dostępny jest dla transakcji tylko wtedy, gdy został przekazany w ramach kliknięcia zdobywającego prowizję).


Przykładowe dane

echo $_POST["AwinTransactionPush"];
 
=
 
{"transactionId":"105956531","transactionDate":"2013-06-13 12:05:00","transactionCurrency":"GBP","transactionAmount":"26.09","affiliateId":"45628","merchantId":"3661","groupId":"0","bannerId":"0","clickRef":"LINKCMP2013-06","clickThroughTime":"2013-06-13 12:00:00","ip":"127.0.0.1","prowizja":"1.64","clickTime":"2013-06-13 12:00:00","url":"http:\/\/www.publisher-domain.com\/advertiser\/product\/","phrase":"Muzyka elektroniczna","searchEngine":"MSN Live Search","commissionGroups":[{"id":"47963","name":"CD","code":"CD","description":"CD"},{"id":"47965","name":"DVD","code":"DVD","description":"DVD"}],"products":[{"productName":"The Knife \u2013 Silent Shout","unitPrice":"5.55","skuType":"","skuCode":"B000EMSUQA","quantity":"2","category":"Muzyka elektroniczna","cgId":"47963"},{"productName":"Sigur Ros - Heima","unitPrice":"14.99","skuType":"","skuCode":"B000EMSUQA","quantity":"1","category":"Music DVD","cgId":"47965"}]}


Zdekodowane przykładowe dane JSON

var_dump(json_decode($_POST["AwinTransactionPush"], true));
 
=
 
array(17) {
 ["transactionId"]=>
 string(9) "105956531"
 ["transactionDate"]=>
 string(19) "2013-06-13 12:05:00"
 ["transactionCurrency"]=>
 string(3) "GBP"
 ["transactionAmount"]=>
 string(5) "26.09"
 ["trackedCurrency"]=>
 string(3) "EUR"
 ["trackedAmount"]=>
 string(5) "34,04"
 ["affiliateId"]=>
 string(6) "45628"
 ["merchantId"]=>
 string(4) "3661"
 ["groupId"]=>
 string(1) "0"
 ["bannerId"]=>
 string(1) "0"
 ["clickRef"]=>
 string(14) "LINKCMP2013-06"
 ["clickRef4"]=>
 string(12) "User82828211"
 ["clickThroughTime"]=>
 string(19) "2013-06-13 12:00:00"
 ["commission"]=>
 string(4) "1.64"
 ["clickTime"]=>
 string(19) "2013-06-13 12:00:00"
 ["url"]=>
 string(55) "http://www.publisher-domain.com/advertiser/product/"
 ["phrase"]=>
 string(16) "Muzyka elektroniczna"
 ["searchEngine"]=>
 string(15) "MSN Live Search"
 ["commissionGroups"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  array(4) {
   ["id"]=>
   string(5) "47963"
   ["name"]=>
   string(2) "CD"
   ["code"]=>
   string(2) "CD"
   ["description"]=>
   string(2) "CD"
  }
  [1]=>
  array(4) {
   ["id"]=>
   string(5) "47965"
   ["name"]=>
   string(3) "DVD"
   ["code"]=>
   string(3) "DVD"
   ["description"]=>
   string(3) "DVD"
  }
 }
 ["products"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  array(7) {
   ["productName"]=>
   string(26) "The Knife – Silent Shout"
   ["unitPrice"]=>
   string(4) "5.55"
   ["skuType"]=>
   string(0) ""
   ["skuCode"]=>
   string(10) "B000EMSUQA"
   ["quantity"]=>
   string(1) "2"
   ["category"]=>
   string(16) "Muzyka elektroniczna"
   ["cgId"]=>
   string(5) "47963"
  }
  [1]=>
  array(7) {
   ["productName"]=>
   string(17) "Sigur Ros - Heima"
   ["unitPrice"]=>
   string(5) "14.99"
   ["skuType"]=>
   string(0) ""
   ["skuCode"]=>
   string(10) "B000EMSUQA"
   ["quantity"]=>
   string(1) "1"
   ["category"]=>
   string(9) "Muzyka i DVD"
   ["cgId"]=>
   string(5) "47965"
  }
 }
}


W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem tej funkcji prosimy o kontakt z Pomocą techniczną w celu zaktualizowania statusu.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button