Product Feeds for Publishers SE

From Wiki

Jump to: navigation, search

Produkt-Feeds för Publicister

Kolumnbeskrivningar

Kolumnbeskrivningar ger detaljerad information om hur våra feeds är strukturerade.

Vad är en datafeed?

En datafeed är en nedladdning som anger alla produkter som en annonsör marknadsför.

Varje feed innehåller information om följande för alla annonsörens produkter:

 • Awin-djuplänk som går direkt till produktsidan
 • Namn och beskrivning
 • Pris, inklusive rabatter, frakt osv.
 • Bilder
 • Ytterligare information om den specifika annonsörens vertikal (mode, telekom, osv).

Varför är feeden användbar?

En feed används så att publicister snabbt kan hitta och publicera länkar utan att hela tiden behöva skapa egna djuplänkar.

Prisjämförelsepublicister är huvudanvändarna av vår datafeedsplattform.

Feeds ger direkt tillgång till en mängd produktinformation och priser; du kan söka, filtrera och visa dem på många olika sätt. Från prisjämförelser och dagliga erbjudanden till produkter av allmänt intresse, det finns alltid sätt att använda datan till att marknadsföra produkter på din hemsida.

Hur får jag tillgång till en datafeed?

Det finns två sätt att komma åt datafeeds:

Lista på Produktfeeden innehållandes tid för Senast Uppdaterad

Med hjälp av vår Product Feed List Download-verktyg, kan du hämta en lista över alla feeds som du äger åtkomst till inklusive tid då den ´senast uppdaterades, på så vis hämtar du endast feeds när de har uppdaterats.

Exklusivt förbättrade Awin telekomfeeds (endast i Storbritannien)

Vi erbjuder en uppsättning exklusivt förbättrade Awin Telco Feeds.

Awin Image Resize och Caching

Vi tillhandahåller en resize- och caching-tjänst. Vänligen se Product Data Feed Image Resize and Caching

Rekommendation: Hur du laddar ner våra feeds

Våra servrar belastas stort under början av timmen och speciellt i början av varje minut. Vi erbjuder en slutpunkt med de senaste uppdateringstiderna för datafeeden så att du slipper hämta samma feed upprepade gånger.

Om du använder 'cron', se till att vänta mellan 10 sekunder och upp till två minuter i början av ditt script. Detta för att servrarna är mycket upptagna under de första två eller tre sekunderna och vi kan inte släppa eller köa inkommande förfrågningar.

Rekommenderade cron-script:

# Wait for a random amount of time to ensure your request doesn't hit the servers during a peak
SLEEP random number of seconds between 10 seconds and 2 minutes
 
DOWNLOAD Product Feed List # If unsuccessful, wait 5 minutes and try again.
 
CHECK Last Update for the feed from the Product Feed List
 
IF New Last Update > Old Last Update THEN
  # The feed has been updated, download the new version of the feed
  DOWNLOAD Feed # If unsuccessful, wait 5 minutes and try again.
  Old Last Update = New Last Update # Save the last update
END IF

FAQs

Technical FAQ

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button