Product Feeds for Advertisers SE

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

[-] Produktfeedguide för annonsörer

På den här sidan behandlas tre områden; introduktion till datafeeds, skapa en produktfeed och hantera en produktfeed i Awin. Här finns även de vanligaste produktfeedsfelen så att du är förberedd när du ska ladda upp din produktfeed i Awin.

[+] Introduktion - Vad är en produktfeed och varför behövs den?

Här får du en översikt över produktfeeds och varför de är viktiga för ditt affiliateprogram.

[+] Skapa en Awin-produktfeed

Den här delen av guiden riktar sig till utvecklare som vill skapa en Awin-kompatibel produktfeed. Här hittar du teknisk information om specifikationerna för typen av produktfeeds som kan användas i vårt system.

[+] Hantera en produktfeed i Awin

Här får du en översikt över hur du kan övervaka dina feeds i Awin. Guiden omfattar instruktioner steg för steg om hur du navigerar i ”Min produktfeed” i ShopWindow-verktygen och råd så att du undviker de vanligaste datafeedsfelen samt allmänna råd om hantering.

[+] Förstå hur publicister får tillgång och ser din produktfeed

I det här avsnittet hänvisar vi till några av våra publicistguider om hur man får tillgång till produktfeeds i Create-a-feed-systemet och via vår ProductServe API. Dessa riktar sig till publicister men kan även användas för en översikt av relaterande områden.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button