Merchant Profile Pages PL

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Podsumowanie

Mając na celu polepszenie komunikacji, ułatwienie współpracy, budowanie relacji biznesowych oraz likwidowanie barier pomiędzy reklamodawcami a wydawcami, sieć Awin utworzyła profile.

Profil pozwala reklamodawcy na zaprezentowanie potencjalnym wydawcom mocnych stron swoich produktów, warunków prowadzenia programów partnerskich oraz odpowiednich danych dotyczących efektywności. Stanowi on proste rozwiązanie kwestii przejrzystości omawianych w IAB Ethical Merchant Charter.

Funkcjonalność strony profilowej

Profil reklamodawcy zlokalizowany jest w menu pod zakładką „Konto”, w „Podsumowaniu” znajdującym się w ramach sekcji „Profil”. Zawiera on kilka obszarów, które należy wypełnić danymi:

Profil reklamodawcy - zakładka Przegląd

Zakładka Przegląd
 • Opis i pola podsumowania można edytować na bieżąco na Stronie profilu (w zależności od zezwoleń).
 • Osoby kontaktowe przypisane do konta mogą być ukryte bądź widoczne w zależności od Ustawień prywatności dokonywanych dla każdego konta pod zakładką ustawień.
 • Kolumna po lewej stronie wyświetla ogólny opis konta oraz dane kontaktowe. Można je edytować z poziomu menu Ustawień, można też dodać zdjęcie profilowe.
 • W prawym górnym rogu znajduje się Pulpit użytkownika. Pozwala on na uzyskanie dostępu do Ustawień użytkownika i zapraszanie innych osób na swoje konta.


Profil reklamodawcy - zakładka Dokumenty

Zakładka Dokumenty
 • Pod zakładką Dokumenty można zarządzać dowolnymi dokumentami przesłanymi na konto.
 • W celu dodania dokumentu wystarczy kliknąć Dodaj nowy dokument, i pojawią się dane dotyczące przesyłania.


Profil reklamodawcy - zakładka Warunki

Zakładka stron Darwin
 • Zakładka Warunki w Profilu reklamodawcy pozwala reklamodawcom na jednoznaczne zdefiniowanie swoich warunków przystąpienia programu dla wydawców. Umożliwia to większą przejrzystość, zarówno z punktu widzenia sieci jak i wydawców.
 • Warunki muszą odpowiadać postanowieniom Karty Etyki Reklamodawcy IAB, tak, aby wszystkie zaangażowane strony miały pewność co do ich przejrzystości, a każda zmiana warunków powinna być odnotowana w historii zmian dostępnej dla wszystkich.


Profil reklamodawcy - zakładka Efektywność

Zakładka stron Darwin
 • Obszar Efektywność w Profilu reklamodawcy ma na celu pokazanie, jak dobrze radzi sobie reklamodawca w danym sektorze. Do tego celu służy Indeks Awin reklamodawcy.


Profil reklamodawcy - zakładka Grupy prowizji

Zakładka stron Darwin
 • Zakładka Grupy prowizji w ramach profilu reklamodawcy dostarcza wszystkich potrzebnych informacji na temat stawek prowizji oferowanych przez reklamodawców w ramach programów dla wydawców.


Często zadawane pytania

Jaki użytek mogę mieć z profilu reklamodawcy?

 • Dzięki profilowi reklamodawcy otrzymują platformę umożliwiającą im zaprezentowanie wyjątkowych cech swoich produktów i przedstawienie przejrzystych danych dotyczących efektywności prowadzonych programów zgodnie z Kartą Etyki Reklamodawcy IAB.
 • Wypełniając swój profil, reklamodawcy automatycznie pojawiają się w Katalogu reklamodawców prowadzonym przez sieć, który pozwala wydawcom w znalezieniu odpowiednich programów do promowania.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button