Merchant Dashboard SE

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Annonsörsida

Annonsörsidan är den första sida som annonsörer kommer till när de har klickat på sitt konto på startsidan.


Annonsörer kan använda det här området för att se en tydlig sammanfattning av aktiviteten på kontot under de senaste månaderna samt en lista med åtgärder för att säkerställa att kontot fungerar felfritt.

Månadsvis periodjämförelse

I det här diagrammet visas antalet klick som lett till en annonsörs webbplats, antalet försäljningar som genererats via publicistkanalen och det totala försäljningsbeloppet. Här jämförs även informationen med den för samma period föregående månaden. Annonsörer kan övervaka upp- och nedgångar mellan de olika månaderna.

Statistiken under anger värdena i diagrammet


Kom ihåg-lista

Kom ihåg-listan är utformat för att hjälpa annonsörer att enkelt se de viktigaste uppgifterna att slutföra för att behålla sitt konto och driva ett framgångsrikt program.

Kom ihåg-listan informerar annonsörer om de behöver:

 • verifiera provisioner
 • undersöka transaktionsfrågor
 • godkänna nya publicister
 • uppdatera sin profil
 • ändra produktfeeden i ShopWindow
 • granska utgående rabattkoder
 • kontrollera eller uppdatera pågående supportärenden

Kontoöversikt

Här får annonsören en översikt över nyckelstatistik för annonsörskontot. Översikten innehåller följande information:

 • annonsörens betalningsstatus
 • antalet öppna försäljningar
 • värdet av öppna försäljningar
 • totalt antal publicister
 • antalet produkter i ShopWindow
 • datum då produktfeeden senast ändrades
 • datum produktfeeden senast importerades

Awin-indexförlopp

Annonsörens Awin-index beräknas med hjälp av konverteringsgrad, godkännande %, valideringstid och genomsnittlig intjäning per klick på publicistsidorna.

Den här funktionen visar hur statistiken har förändrats jämfört med föregående månad. Prestationer och möjliga förbättringar som kan leda till ett bättre Awin-index framhävs.


Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button