Merchant Dashboard PL

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Pulpit reklamodawcy

Pulpit reklamodawcy to pierwsza strona, którą widzi reklamodawca po przejściu na swoje konto z głównego Pulpitu użytkownika.Reklamodawca może tu uzyskać przejrzyste podsumowanie działań na koncie w ostatnim miesiącu, a także wykaz zadań do wykonania, aby konto działało sprawnie.

Porównanie okresów miesięcznych

Wykres pokazuje liczbę kliknięć przekierowanych na witrynę internetową reklamodawcy, liczbę sprzedaży wygenerowanych przez kanał wydawcy, oraz łączną wartość sprzedaży zrealizowanej za przyczyną wydawców, i porównuje te dane z tym samym okresem ubiegłego miesiąca. Tym samym reklamodawcy mogą monitorować wahania statystyk z jednego miesiąca na drugi.

Dane statystyczne poniżej ukazują liczby zawarte na wykresieLista zadań do wykonania


Lista zadań do wykonania ma na celu zwrócenie uwagi reklamodawców nanajważniejsze zadania do wykonania, co pozwoli im prowadzić skuteczny program i utrzymać konto sieciowe.

Lista zadań do wykonania przypomni reklamodawcy o konieczności:

 • Walidowania prowizji
 • Zbadania reklamowanych transakcji
 • Zatwierdzania nowych wydawców
 • Zaktualizowania profilu
 • Wprowadzenia zmian w feedzie produktowym ShopWindow
 • Zwrócenia uwagi na koniec ważności kuponów rabatowych
 • Sprawdzenia lub aktualizacji otwartych zgłoszeń do pomocy technicznej

Podsumowanie konta


Funkcja ta zapewnia reklamodawcy możliwość szybkiego zapoznania się z najważniejszymi danymi statystycznymi dotyczącymi jego konta. Dane widoczne w podsumowaniu obejmują:

 • Szybkość płatności reklamodawcy
 • Liczba oczekujących sprzedaży
 • Wartość oczekujących sprzedaży
 • Łączną liczbę wydawców
 • Liczbę produktów w ShopWindow
 • Datę ostatniej zmiany dokonanej w feedzie produktowym
 • Datę ostatniego importu feedu produktowego

Kształtowanie się indeksu Awin

Indeks Awin reklamodawcy oblicza się biorąc pod uwagę jego współczynnik konwersji, % zatwierdzeń, czas walidacji oraz średnie EPC (wynagrodzenie za kliknięcie) na wszystkich stronach jego wydawców.

Funkcja ta wskazuje reklamodawcy, jak te dane statystyczne kształtowały się na przestrzeni ubiegłego i bieżącego miesiąca, wyraźnie wskazując osiągnięcia i potencjalne obszary wymagające poprawy, jeśli reklamodawcy zależałoby na poprawieniu wyniku w zakresie indeksu Awin.


Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button