Email Campaign Approvals for Advertisers SE

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Godkännanden e-postkampanj

Översikt

Med verktyget för att godkänna e-postkampanjer kan man granska e-postkampanjer där ditt varumärke nämns innan publicisterna skickar ut dem. När en publicist översänder sitt utskick för ditt godkännande kan du godkänna, avslå e-postkampanjen eller begära att den ändras.

OBS

Publicister som arbetar i Nederländerna eller Benelux-länderna, eller sådana som vill nå mottagare i dessa regioner, måste inhämta godkännande från relevanta annonsörer innan de skickar meddelanden via e-post.


Åtkomst

För att få åtkomst till verktyget går man till menyn Verktyg och väljer därefter under Marknadsföring Godkännanden e-postkampanj.


Hantera kampanjgodkännanden

När det finns en ny e-postkampanj som du behöver godkänna, upplyses du om detta via e-post. På sidan Godkännanden för e-postkampanjer finns dessutom en lista över alla befintliga förfrågningar om godkännande för e-postkampanjer som dina publicister har skickat. Du kan sortera dem efter Senast uppdaterade eller Schemalagt sändningsdatum, och använda filter för att administrera listan.

OBS

 • Publicister kan endast begära ditt godkännande om de ingår i ditt program.
 • Publicister kan inte begära godkännanden för samma dag.
 • Publicister kan när som helst återkalla sina förfrågningar om godkännanden när under processen.
 • Du har rätt att avslå förfrågningar om godkännande.
 • Alla meddelanden skickas via e-post.

Granska en e-postkampanj

Alla förfrågningar med status Väntar på godkännande kan granskas av dig.

 1. Klicka på förstoringsglaset till höger i den förfrågan du vill granska.
 2. Granska e-postmeddelandet i rutan för förhandsgranskning.
 3. Granska e-postuppgifterna.
 4. Du kan nu godkänna, avslå e-postkampanjen eller begära att den ändras.

Godkänna en e-postkampanj

 1. Klicka på förstoringsglaset till höger i den förfrågan du vill granska.
 2. Granska e-postmeddelandet i rutan för förhandsgranskning.
 3. Granska e-postuppgifterna.
 4. Lägg i förekommande fall till en kommentar i textfältet Meddelande till publicist.
 5. Klicka på Godkänn.
 6. Status för begäran uppdateras till Godkänd och publicisten informeras via e-post med en länk till begäran med uppdaterad status Godkänd.

Begära ändringar

 1. Klicka på förstoringsglaset till höger i den förfrågan du vill granska.
 2. Granska e-postmeddelandet i rutan för förhandsgranskning.
 3. Granska e-postuppgifterna.
 4. Lägg till dina önskemål om ändringar i textfältet Meddelande till publicist.
 5. Klicka på Begär ändringar. Status för e-postmeddelandet uppdateras till Ändringar begärda och publicisten informeras via e-post med en länk till begäran med uppdaterad status Ändringar begärda.

Avslå en e-postkampanj

 1. Klicka på förstoringsglaset till höger i den förfrågan du vill granska.
 2. Granska e-postmeddelandet i rutan för förhandsgranskning.
 3. Granska e-postuppgifterna.
 4. Lägg i förekommande fall till en kommentar i textfältet Meddelande till publicist.
 5. Klicka på Avslå.
 6. Status för e-postmeddelandet uppdateras till Avslaget och publicisten informeras via e-post med en länk till begäran med uppdaterad status Avslaget.

Processen för godkännande

Här följer ett exempel på hur en fullständig process för ett slutfört kampanjgodkännande kan se ut:

StegFrånTillDetaljerKampanjstatus
Begära godkännandePublicistAnnonsörEn publicist skickar information om e-postmeddelandet, avsedda mottagare och föreslaget sändningsdatum.Väntar på godkännande
Granska begäranAnnonsörPublicistDu granskar e-postkampanjen och begär att de görs ändringar i innehållet.Ändringar begärda
Uppdatera e-postmeddelandePublicistAnnonsörPublicisten granskar ändringarna och uppdaterar innehållet utifrån vad som har begärts.Väntar på godkännande
Godkänna e-postmeddelandeAnnonsörPublicistDu granskar ändringarna och godkänner kampanjen. Kampanj godkänd


OBS

 • Du har rätt att avslå förfrågningar om godkännande.
 • Publicister kan återkalla sina förfrågningar om godkännanden när som helst under processen.
 • Alla meddelanden till dig skickas via e-post.

Status för förfrågningar

Förfrågningar kan ha någon av 6 statusar:

StatusBeskrivningAnnonsörens åtgärder
Väntar på godkännandeEn begäran har skickats till dig för granskning.Granska e-postkampanjen och godkänn, avslå eller begär att kampanjen ändras.
GodkändDu har godkänt det avsedda e-postmeddelandet.Du behöver inte göra något mer.
Ändringar begärdaDu har granskat e-postkampanjen och angivit att vissa ändringar behöver göras. Vänta på svar från publicisten.
AvslagenPublicisten har informerats om att du inte har godkänt förslaget för kampanjen ifråga.Du behöver inte göra något mer.
Har gått utDu granskade inte e-postmeddelandet det schemalagda sändningsdatumet. Publicisten har inte tillåtelse att skicka e-postmeddelandet och kommer därför att uppmanas att skapa en ny begäran.Du behöver inte göra något mer.
Har återkallatsPublicisten har återkallat begäran.Du behöver inte göra något mer.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button