Downloading A Feed PL

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Pobierz feed od reklamodawcy

Linki i narzędzia > Utwórz feed

Narzędzie „Utwórz feed” pozwala na skomponowanie feedu produktowego w oparciu o szereg kryteriów:

  • Kategoria
  • Reklamodawca
  • Marka

Najpierw jednak należy ustawić język feedu produktowego. Domyślnie jest on ustawiony na język związany z regionem podstawowym, lecz można go zmienić na dowolny obecnie dostępny język.

Dzięki temu w przypadku, gdy użytkownik jest członkiem programów z feedami w różnych językach, można pobierać feedy produktowe według języków.

Liczba produktów obejmuje produkty gotowe do pobrania w wybranym języku. Przy tworzeniu feedu liczba ta reguluje się automatycznie.


kategoria

Kategorie pochodzą z drzewa kategoriiAwin. Reklamodawcy mapują kategorie swoich feedów na nasze drzewo kategorii. Drzewo kategorii można rozszerzać i można przechodzić na coraz niższe poziomy tego drzewa. Obok każdej z kategorii widać liczbę produktów dostępnych do pobrania.

Prosimy zauważyć, że niektórzy reklamodawcy mogą nie przypisywać kategorii, albo mapować wszystkie produkty do jednej kategorii. Pobieranie feedu z wykorzystaniem opcji reklamodawcy zawsze stanowi gwarancję, że pobrane zostaną wszystkie produkty zawarte w feedzie. W feedzie można wypełnić zarówno pierwotną kategorię reklamodawcy jak i kategorie Awin.

reklamodawca

Przy wybieraniu reklamodawcy można dokonywać wyboru spośród szeregu współpracujących reklamodawców (jak i reklamodawców gotowych do podjęcia współpracy). Reklamodawcy dysponują możliwością przesyłania wielu feedów do wybranych segmentów. Są one wyraźnie widoczne przy nazwach reklamodawców, tak samo jak data ostatniej aktualizacji oraz liczba produktów w feedzie.marka

Filtrowanie wg marki pozwala na wyszukiwanie konkretnej marki i pobieranie tylko produktów związanych z daną marką.Istnieje możliwość tworzenia feedów produktowych w oparciu o dowolny zestaw tych kryteriów.

Po wybraniu wymogów dla danego feedu w lewym górnym rogu strony pojawi się liczba produktów. Maksymalna ilość produktów możliwa do jednorazowego pobrania wynosi 2,5 miliona. W razie przekroczenia tej liczby użytkownik zostanie poproszony o zawężenie wyboru.

Jeśli wybór spełnia oczekiwania, należy nacisnąć "Następny".

pobierz opcje

Kolejnym etapem jest określenie sposobu pobierania feedu produktowego i które pola (kolumny) ma on obejmować. Niektóre pola są obecne na stałe i zalecamy dołączanie innych pól. Zaznaczenie „Pokaż wszystkie kolumny” spowoduje odkrycie dodatkowych pól ułożonych w sekcje. Prosimy zauważyć, że nie wszystkie pola muszą być użytkowane przez reklamodawcę, więc w przypadku pobierania wszystkich kolumn niektóre mogą być puste.Można zmienić układ kolumn przeciągając je w oknie "Wybrane kolumny".Jeśli wybór produktów zawiera feedy produktowe utworzone dla konkretnych segmentów, będzie można również pobrać dodatkowy zestaw kolumn. Segmenty to:

  • Moda
  • Podróże
  • Bilety
  • Usługi telekomunikacyjne
  • Zakupy grupowe

Po wybraniu kolumn do pobrania oraz ustaleniu kolejności należy wybrać format pliku, ograniczniki oraz typ kompresji. Istnieje także możliwość włączenia treści dla dorosłych, w razie niezaznaczenia pewne kategorie dla dorosłych zostaną usunięte z feedu.Aby uzyskać dostęp do feedu, można dokonać pobrania bezpośrednio z interfejsu lub można wykorzystać wygenerowany adres URL i w dowolnym czasie uzyskać tam dostęp do feedu.

Można utworzyć dowolną ilość takich adresów URL.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button