Awin Access Technical Integration Developer Guide PL

From Wiki

Jump to: navigation, search

Wdrożenie trackingu dostępu Awin - ogólny poradnik programisty

Szablon kodu trakującego do wdrożenia


Dodaj go w swojej witrynie do strony potwierdzenia przed połączeniem testu technicznego integracji, które zostanie zaplanowane z Tobą w odpowiednim czasie.

<!-Image Pixel - Mandatory --> 
 
<img src="https://www.awin1.com/sread.img?tt=ns&tv=2&merchant={{advertiserId}}&amount={{order_subtotal}}&cr={{currency_code}}&ref={{order_ref}}&parts=DEFAULT:{{sale_amount}}&vc={{voucher_code}}&ch=aw&testmode=0" border="0" width="0" height="0">
 
<!-- JavaScript Tracking - Mandatory --> 
 
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[ /*** Do not change ***/
var AWIN = {};
AWIN.Tracking = {};
AWIN.Tracking.Sale = {};
 
/*** Set your transaction parameters ***/
AWIN.Tracking.Sale.amount = "{{order_subtotal}}";
AWIN.Tracking.Sale.orderRef = "{{order_ref}}";
AWIN.Tracking.Sale.parts = "DEFAULT:{{sale_amount}}";
AWIN.Tracking.Sale.voucher = "{{voucher_code}}";
AWIN.Tracking.Sale.currency = "{{currency_code}}";
AWIN.Tracking.Sale.test = "0";
AWIN.Tracking.Sale.channel = "aw";
//]]>
</script>


Zadbaj również o to, aby poniższy tag został dodany na każdej stronie Twojej witryny.

<!--Master Tag add just before the closing </body> tag--> 
<script src="https://www.dwin1.com/{{advertiserId}}.js" type="text/javascript" defer="defer"></script>


Wartości danych tagu objaśniono poniżej:


{{advertiserId}} - to Twój niepowtarzalny ID reklamodawcy, możesz go znaleźć, logując się do swojego konta Awin i klikając opcje Konto > Przegląd, gdzie MID znajduje się pod Twoją nazwą konta.


Tagi konwersji


{{order_subtotal}} Łączna kwota transakcji, określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przykład: 10.99 lub 10.00 Jeśli transakcja opiera się na leadach, wartość ta musi być zapisana trwale jako 1,00
{{currency_code}} Należy wypełnić zgodnym z ISO kodem waluty, której użyto w transakcji.

Przykład: GBP


{{order_ref}} Niepowtarzalne oznaczenie rezerwacji / numer ID zamówienia.
DEFAULT:{{sale_amount}} Grupa prowizji i odpowiednia kwota na podstawie kupowanego produktu. Jeżeli używana jest pojedyncza grupa prowizji, kod prowizji to DEFAULT - na tym koncie dozwolona jest tylko grupa DEFAULT. Przykład: DEFAULT:10.00
{{voucher_code}} Kod vouchera użytego w transakcji. Przykład: 10_OFF. Ta wartość musi być zakodowana w adresie URL.


Przykład wdrożenia w PHP:

<img border="0" height="0" src="https://www.awin1.com/sread.img?tt=ns&tv=2&merchant={{advertiserId}}&amount=<?php echo $totalAmount; ?>&ch=aw&cr=<?php echo $currencyCode; ?>&parts=DEFAULT:<?php echo $totalAmount; ?>&ref=<?php echo $orderReference; ?>&testmode=0&vc=<?php echo $voucherCode; ?>" style="display: none;" width="0">
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
/*** Do not change ***/
var AWIN = {};
AWIN.Tracking = {};
AWIN.Tracking.Sale = {};
/*** Set your transaction parameters ***/
AWIN.Tracking.Sale.amount = "<?php echo $totalAmount; ?>";
AWIN.Tracking.Sale.channel = "aw";
AWIN.Tracking.Sale.currency = "<?php echo $currencyCode; ?>";
AWIN.Tracking.Sale.orderRef = "<?php echo $orderReference; ?>";
AWIN.Tracking.Sale.parts = "DEFAULT:<?php echo $totalAmount; ?>";
AWIN.Tracking.Sale.test = "0";
AWIN.Tracking.Sale.voucher = "<?php echo $voucherCode; ?>";
//]]>
</script>


<!-- Master Tag - add just before closing </body> tag na każdej stronie witryny --> 
 
<script src="https://www.dwin1.com/{{advertiserId}}.js" type="text/javascript" defer="defer"></script>


Ostatni krok - Testy trackingu

Po zintegrowaniu systemu trackingu Awin musisz utworzyć transakcję testową za pośrednictwem interfejsu użytkownika Awin, aby sprawdzić, czy śledzenie działa poprawnie.

Wykonaj następujące czynności, aby przeprowadzić transakcję testową, korzystając z naszego Przewodnika po transakcjach testowych


Wróć na stronę główną poradnika trackingu tutaj

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button