Affiliate Directory PL

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Katalog wydawców

Katalog wydawców pozwala reklamodawcom na przeglądanie istniejących w sieci wydawców i przedstawienie się. Początkowo katalog zawiera wszystkich wydawców, których profil został ukończony w 100%, aby mieć wgląd we wszystkich wydawców, wybierz "Uwzględnij wydawców z niekompletnymi profilami".


Katalog wydawców


Korzystając z funkcji wyszukiwania i filtrowania, reklamodawcy mogą przeglądać profile w poszukiwaniu tych najbardziej odpowiednich dla celów promowania ich programów lub sprawdzenia informacji na temat wydawców już promujących ich programy.

Sposób działania katalogu

Wyniki uzyskane z katalogu są podzielone na różne zakładki w zależności od relacji względem profilu reklamodawcy. Wyszukiwanie można prowadzić przeszukując „Wszystkich”, „Niezaproszonych” i „Zaproszonych” wydawców. Domyślnie katalog otwiera się na „Niezaproszonych”, co ma ułatwić poszukiwanie nowych wydawców do promowania programu.


Zakładki ukazujące status relacji z reklamodawcą


Każdemu wydawcy przyporządkowany jest ranking sektorowy. Jest to wskaźnik skuteczności poszczególnych wydawców w każdym z sektorów, w którym prowadzą działania promocyjne. Ranking wyświetlany jest w katalogu wydawców pod zakładką Efektywność na stronie profilu wydawcy.

Widok szczegółowy

Klikając na Widok szczegółowy można wyświetlić więcej informacji na temat danego wydawcy bez konieczności wchodzenia na jego profil. W Widoku szczegółowym reklamodawca zobaczy logo i opis wydawcy oraz dziesięć najlepszych sektorów przez niego promowanych.


Widok szczegółowy


Przeszukiwanie katalogu

Katalog można przeszukiwać używając poniższych danych:

  • ID wydawcy
  • Nazwa
  • URL strony
  • Określone słowa kluczowe zawarte w profilu wydawcy

Można też jeszcze bardziej zawęzić wyszukiwanie za pomocą filtrów zapewniających uzyskanie bardziej znaczących wyników. Z filtrów tych można korzystać nie tylko przy wyszukiwaniu według słów kluczowych, filtrowanie można zawęzić korzystając z różnych elementów znajdujących się po lewej stronie katalogu, jak np. typ, branża i region. Istnieje także opcja wyświetlenia tylko tych wydawców, którzy są nowi w sieci. Wydawcy oznaczeni są jako nowi, jeśli są w sieci krócej niż trzy miesiące. Po początkowym okresie trzech miesięcy wydawcy, którzy wygenerowali sprzedaż otrzymują odpowiedni ranking sektorowy (w każdym sektorze zadeklarowanym przez wydawcę jako sektor generowania przez nich sprzedaży). Jest to widoczne po wybraniu określonego sektora.

Co można znaleźć w profilu wydawcy?

Każdy ukończony profil zawiera informacje na temat działalności prowadzonej przez wydawcę, różnych prowadzonych przez niego stron oraz stosowanych technik promocyjnych. Podany też będzie ranking sektorowy indeksu Awin, który jest obliczany za pomocą algorytmu opartego na różnych czynnikach włączając efektywność kliknięć, transakcji i współczynnika konwersji. Można przełączać widok szczegółowy i wyświetlać do 10 najwyższych miejsc w rankingu branżowym. Stanowi to dobry wskaźnik specjalizacji branżowej wydawcy. Wszystkie rankingi wydawcy wyświetlane są na jego profilu pod zakładką Efektywność.

Wydawcy dysponują też możliwością umieszczenia dokumentów na swoim profilu; mogą to być materiały referencyjne dotyczące planów promocyjnych, szczegółowe opisy prowadzonej działalności lub badania przypadków.


Zapraszanie wydawców

Aby zaprosić wydawcę, można zacząć od Katalogu wydawców lub odwiedzić Rynek okazji a po znalezieniu odpowiedniego wydawcy wejść na jego stronę profilową.

Na stronie profilowej znajduje się przycisk po lewej „Zaproś wydawcę”. Można też napisać wiadomość od siebie. Wydawca otrzyma pytanie i będzie mógł podjąć działanie.

Co potem?

Po znalezieniu wydawcy, z którym reklamodawca chce współpracować, pozostaje po prostu nawiązać z nim kontakt. Niektórzy wydawcy udostępniają do wiadomości publicznej swoje dane kontaktowe, jeśli nie, reklamodawca może przesłać mu wiadomość bezpośrednio przez interfejs.

Aby nawiązać z nim współpracę, reklamodawca przesyła mu zaproszenie do udziału w swoim programie i informuje o swoim zainteresowaniu. Można tego dokonać przez stronę profilową wydawcy, reklamodawca może wysłać mu wiadomość od siebie (opcjonalnie) i skierować do niego zaproszenie.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button