Advertiser Banner Guide SE

From Wiki

Jump to: navigation, search

My Creative - annonsörsguide

I My Creative hanterar du bilder, formulär och widgets som är tillgängliga för publicister. De olika typerna av creative som kan laddas upp anges nedan.

Contents

CREATIVE-TYPER

I My Creative i ditt konto kan du lägga till olika typer av creative:

 • Banners/bilder;
 • E-postmallar;
 • HTML 5-banner;
 • Formulär;
 • Sökwidgets;
 • Textlänkar;
 • Annan (t.ex. ansökningsformulär, rekommendationer, bläddringslister, undersökningar etc).

CREATIVE-TAGGAR

Du kan lägga till taggar i creative som du laddar upp som i huvudsak har två syften:

 • Att organisera dina creative i grupper (t.ex. ”Sommarrea” eller ”Julspecial”)
 • Att bättre övervaka resultatet för bannergrupper.

När du granskar rapporter kan du fokusera på en viss creative som har en viss tagg. Du kan lägga till samma tagg valfritt antal creative.

Publicisterna ser taggarna och kan använda dem för att filtrera creative genom att söka efter ämnen som de vill marknadsföra. Vi rekommenderar därför att du skapar beskrivande taggar som är enkla att förstå.

När taggen har lagts till i en creative och creative har sparats kan den inte längre ändras.

LÄGG TILL CREATIVE

Banner/bilder

Du kan lägga till banner/bilder i My Creative i ditt konto genom att välja: Lägg till banner > Bild:

Du kan ladda upp en bild,

eller ange en URL för bilder som du har på dina server.

Vi rekommenderar att annonsörer laddar upp sina bilder till Awins server istället för att använda bilder på sina egna server. Detta ger publicister bättre skydd om en annonsör flyttar (eller tar bort) en bild, eftersom Awin har den kvar och publicistens webbplats inte påverkas.

Du kan använda formaten GIF, JPG/JPEG och PNG som är max. 500 KB. Du kan lägga till olika stora banners och vi rekommenderar att du skapar minst en med de vanligaste måtten.

 • 468 x 60
 • 728 x 90
 • 336 x 280
 • 300 x 250

Du kan även lägga till anpassade banners.

TIPS!

 • Du kan välja särskilda landningssidor för dina creative så att om en creative handlar om ”Mellandagsrea” länkar du creative till en landningssida för ”Mellandagsrea” för bättre konvertering.
 • Lägg till banner som marknadsför dina senaste produkter eller erbjudanden
 • Uppdatera hela tiden dina banners med nya bilder

E-postmallar

Många publicister skapar eget e-postinnehåll men för annonsörer som är märkesmedvetna eller har regler för kommunikation, är e-postmallar ett utmärkt sätt för annonsörer att ge publicister det de behöver för att marknadsföra dig via e-post.

Du kan lägga till en e-postmall i My Creative i ditt konto genom att välja: "Lägg till banner", sedan HTML och "E-postmall" som HTML-typ.

Textlänkar

Textlänkar används för att marknadsföra dina produkter och används av alla typer av publicister. I området för textlänkar i My Creative kan du definiera text eller meddelanden som visas i en del av textlänken. Exempel:

 • "Klicka här för böcker och tidningar!"
 • "Letar du efter en gräsklippare? Den finns på B&Q. <a href="http://www.diy.com/diy/jsp/bq/nav/nav.jsp?fh_search=lawnmowers&zone=all"> Klicka här för mer information. </a>
 • "Låna pengar till låg ränta utan avgifter? Snabb och professionell gratistjänst som hittar lån med låg ränta och fyller i ansökningsformulär åt dig! Klicka här för att gå till Loanspage.co.uk."

Du kan skapa textlänkar i My Creative i ditt konto genom att välja Lägg till banner -> HTML och Textlänk som HTML-typ.

HTML 5-banner

HTML5-banner är animerade banner som är skapade som html-kod. Dessa omfattar layouter med flerbildsanimeringar och kan skapas som enhetssvarande. De anses komma ersätta Flash-banner. De kan läggas till i My Creative genom att välja: "Lägg till banner", sedan HTML och "HTML5-banner" som HTML-typ.

Here finns mer information om hur koden för HTML5-banner måste se ut.


Formulär

Formulär är praktiska länkverktyg, särskilt för leadgenereringskampanjer. De kan läggas till i My Creative genom att välja: "Lägg till banner", sedan HTML och "Form" (formulär) som HTML-typ. Så här skapar du ett formulär:

Sökwidgets

Sökwidgets används för att söka efter erbjudanden eller produkter direkt på affiliatewebbplatsen och leder användaren till annonsörens webbplats där sökresultaten finns.

Så här lägger du till en sökwidget:

Viss information måste finnas i html-koden för sökwidgets eller formulär. Här finns mer information om hur koden för sökwidgets måste se ut.

Andra typer av HTML-creative

Du kan lägga till andra typer av HTML-creative, t.ex. bläddringslister, rekommendationer eller undersökningar, genom att välja "Annan" som HTML-typ i "My Creative".

Skriva taggade sökformulär

Tillhandahålls av Awin

Om du vill skriva ett sökformulär som är taggat med Awin-spårning måste sökningen omdirigeras via vår klickspårning http://www.awin1.com/awclick.php.

Observera att vår klickspårning bara överför ifyllda sökparametrar som GET-begäran. Det innebär att skriptet på klientens webbplats måste kunna hantera den här typen av begäran.

Exempel på när sökformulärets källkod tillhandahålls i Awin:

<form method="get" name="productSearch" action="http://www.awin1.com/awclick.php" target="_blank">
 <input type="hidden" name="mid" value="6789">
 <input type="hidden" name="id" value="!!!id!!!">
 <input type="hidden" name="gid" value="!!!gid!!!">
 <input type="hidden" name="linkid" value="!!!linkid!!!">
 <input type="hidden" name="clickref" value="!!!clickref!!!">
 <input type="hidden" name="p" value="http://www.advertiser-domain.com/search.php?">
 <b>Product</b>: <input type="text" name="product" size="15" maxlength="50"><br><br>
 <input type="submit" value="Sök">
</form>


Värdet för mid, här 6789, måste ersättas med ditt annonsörs-ID.

De dynamiska variablerna !!!id!!!, !!!gid!!!, !!!linkid!!! och !!!clickref!!! ersätts automatiks med publicist-ID, bannergrupps-D, banner-ID och klickreferens.

Värdet för p, som anger vart GET-begäran omdirigeras till, måste ha ett frågetecken ("?") någonstans i URL.

Observera att alla dolda inmatningar måste placeras 1) direkt efter den öppnande formulärstaggen och samtidigt 2) framför alla typer av kontrollruta, inmatning, välj och/eller textruta som används för att specificera sökparametrar; annars kan URL för GET-begäran formateras felaktigt.

Om du vill testa sökformuläret innan det laddas upp i Awin ersätter du !!!id!!! med 45628, !!!gid!!! med 0, !!!linkid!!! med 0 och tar bort !!!clickref!!!.

Sökningen ska då gå via Awin och du ser en ny cookie i domänen awin1.com.


Tillhandahålls av annonsören

Sökformulärets källkod kan även tillhandahålls på annonsörens domän. Exempel:

<form method="get" name="productSearch" action="http://www.awin1.com/awclick.php" target="_blank">
 <input type="hidden" name="mid" value="6789">
 <input type="hidden" name="id" value="<?php echo strip_tags($_GET['id']); ?>">
 <input type="hidden" name="gid" value="<?php echo strip_tags($_GET['gid']); ?>">
 <input type="hidden" name="linkid" value="<?php echo strip_tags($_GET['linkid']); ?>">
 <input type="hidden" name="clickref" value="<?php echo strip_tags($_GET['clickref']); ?>">
 <input type="hidden" name="p" value="http://www.advertiser-domain.com/search.php?">
 <b>Product</b>: <input type="text" name="product" size="15" maxlength="50"><br><br>
 <input type="submit" value="Sök">
</form>


Här lägger vi till sökformuläret i gränssnittet genom att kontakta en mål-URL enligt nedan med en iFrame:


Använd en extern JS-fil för att skapa söksträngar

Om du måste skapa sökformulärets GET-begäran med en extern JS-fil måste du först ange klickspårningens URL i en sträng i den delen av källkoden som finns i vårt gränssnitt. Du använder sedan den här strängen som prefix.

I sökformulärets källkod som tillhandahålls i Awin:

var awinClickTracker = 'http://www.awin1.com/awclick.php?mid=6789&id=!!!id!!!&gid=!!!gid!!!&linkid=!!!linkid!!!&clickref=!!!clickref!!!&p=';


I den externa JS-filen:

var searchUrl = awinClickTracker + 'http://www.advertiser-domain.com/search.php?method=js';
searchUrl += '&search=' + document.productSearch.product.value;
window.open(searchUrl, '_blank');


Se ovan för mer information.

Ladda upp dynamiska IFrames

Vad är en IFrame?

IFrame (inline frame) är ett HTML-element som används för att bädda in ett annat HTML-dokument i huvuddokumentet.

Storleken på IFrame anges av den omgivande HTML-sidan, så att sidan kan visas i webbläsaren medan IFrame fortfarande laddas. IFrame kan ha en egen bläddringslist som är oberoende av den omgivande sidans bläddringslist.


Klicka här för mer information.


CREATIVE-KATALOGEN

I den nya creative-katalogen kan du granska och hantera dina creative i en lista med olika sorteringsalternativ, så att du har bättre kontroll över dem. I creative-katalogen kan du sortera dina creative, redigera och ändra creative-status.

Creative-tillgänglighet för publicister

Ditt kampanjbehov kan ändras snabbt och genom att hantera dina creative kan du snabbt reagera på dessa förändringar. Du kan till exempel redigera creative eller dölja den så att nya publicister inte kan använda den.

Genom att dölja en creative för publicister kan den tas bort från publicistkatalogen.

Om creative redan finns på vissa publicisters webbplatser finns den kvar. Vi rekommenderar att du både skriver över och döljer gamla creative.

Du kan ändra synligheten för dina creative i din creative-katalog.

Begränsa creative-synligheten

När du sparar en creative kan du välja vilka publicister som kan se den.

Du kanske förbereder en viss kampanj och vill bara att några få publicister ska kunna se och använda banner som du tillhandahåller för kampanjen.

Använd funktionen Creative-synlighet. Mer information finns här.


REDIGERA CREATIVE

Om en creative för en viss kampanj måste uppdateras kan detta enkelt göras i creative-katalogen. Välj en creative som ska uppdateras och klicka på redigeringsikonen. Viss information om en befintlig creative kan inte ändras:

 • Typ
 • Mått
 • Taggar

MASSUPPLADDA CREATIVE

Här finns mer information om hur man lägger till/redigerar banner och textlänkar genom att importera en CSV-fil.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button