AdMission SV

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

adMission: Awins annonsupplysningsverktyg för publicister

Bakgrund

Publicister är skyldiga att följa annonslagstiftningen. Om länkar till produkter innehåller länkar till samarbetspartners måste publicisterna i vissa länder, såsom Storbritannien och USA, informera sina mottagare om detta. De måste förklara vilken affärsmässig relation som föreligger mellan dem själva och de varumärken de marknadsför.

I dagsläget är det väldigt få publicister som upplyser om sina affärsmässiga relationer. Här följer ett exempel på en stor brittisk publicist som förklarar hur de tjänar sina pengar.

Mer information om den juridiska delen av detta finns i avsnittet Länkar till regelverk längst ner på denna sida.

Så här fungerar adMission

adMission är ett verktyg exklusivt för Awin som erbjuder ett lättanvänt upplysningsmeddelande för all kommunikationstrafik med samarbetspartners och kunder.

Med detta verktyg kan du lägga till en upplysning som t.ex. "*", "#" eller "#annons" till varje länk på din webbsida, och visa ett upplysningsmeddelande på sidnivå som förklarar vad upplysningarna innebär.

Verktyget är agnostiskt. Det läggs automatiskt till Awin-länkar när det aktiveras, och gör det möjligt för publicister att lägga till andra företag, nätverk och plattformar de samarbetar med så att upplysningarna visas för alla länkar, inte bara Awins. Detta gör det till ett universellt branschverktyg, tillgängligt för alla publicister vi samarbetar med.

adMission kräver att Publisher MasterTag fungerar. Mer information om installation av Publisher MasterTag och andra verktyg som erbjuds finns via taggen på vår wiki.


Aktivera adMission

Gå till Publisher MasterTag-sidan i Verktygs-menyn i Awins användargränssnitt. Plug-in-programmet heter adMission - Publisher Disclosure (by Awin).

Publisher MasterTag Dashboard


Innan plug-in-programmet aktiveras rekommenderar vi att du anpassar inställningarna genom att klicka på kugghjulet. När du har gjort detta kan du aktivera plug-in-programmet genom att klicka på reglaget bredvid kugghjulet. Vid behov kan man när som helst avaktivera plug-in-programmet genom att klicka på reglaget igen.


Anpassa inställningarna för adMission

När du klickar på kugghjulet öppnas inställningarna för adMission:


adMission Settings

1. Upplysning via länksuffix

Bocka i rutan Upplysning via länksuffix under Annonstransparens för att automatiskt upplysa om samtliga länkar till samarbetspartners via en länksuffixupplysning. Standard är *, men detta kan anpassas för att även visa emojis och multipla tecken, t.ex. "annons", "#annons".

Länksuffixupplysningen läggs till alla relevanta länkar enligt definitionen i textrutan "Monetiserade domäner".

2. Upplysning via sida

Bocka i rutan Upplysning via sida för att automatiskt visa en upplysningstext på sidnivå när sponsrade eller betalda länkar visas på sidan:

Vilken text som ska visas är helt upp till dig, men den bör informera användarna om att ett affärsavtal föreligger. Allt du behöver göra är att lägga till ett element i sidmallfilerna.

I vårt exempel har vi placerat meddelandet under sidnavigeringen och ovanför själva innehållstexten.

<div id="awin-disclosure-plugin" style="display:none">Skriv in din upplysning på sidnivå här.</div>


Example adMission code


Elementet måste ha id "awin-disclosure-plugin" och format "display:none".

Plug-in-programmet adMission visar automatiskt upplysningen för relevanta länkar enligt definitionen i textrutan "Monetiserade domäner". I exemplet visas även den CSS vi använde som format för vår upplysning.

Upplysning på sidnivå visas endast på sidor där en definierad monetiserad domän förekommer.


3. Upplysning via SEO

Under Upplysning via SEO, bocka i rutan Använd länkattribut rel="sponsored" för att automatiskt lägga till rel="sponsored"-attributet till en länk som tillhör domänerna i listan över monetiserade domäner. För mer information om relationsattribut, se Googles guide.

SEO disclosure and monetised domains


4. Monetiserade domäner

Länkar som tillhör de domäner som specificeras under Monetiserade domäner aktiverar användning av adMission. Som standard är Awins spårningsdomäner tillagda här, men alla spårningsdomäner kan läggas till. Klicka på Enter efter varje inmatning för att spara de angivna domänerna.

När du är klar, klicka på Spara så kan du aktivera plug-in-programmet genom att klicka på reglaget bredvid kugghjulet. När detta är klart fungerar adMission på din sida och kan avaktiveras när som helst genom att du klickar på reglaget för att stänga av plug-in-programmet.


Plug-in-programmet adMission samlar inte in eller lagrar några uppgifter.

Friskrivningsklausul

Användning av adMission innebär ingen garanti för att en publicist uppfyller sina skyldigheter enligt gällande lagar eller marknadsföringsregler eller andra avtal som publicisten har med Awin, och utgör inte heller något hinder för Awin att hävda dessa skyldigheter. I den utsträckning lagen medger tillhandahålls adMission utan någon form av garanti för att programmet är korrekt eller lämpligt för det aktuella syftet. Awin friskriver sig allt ansvar i samband med adMission oavsett i vilken form detta ansvar uppstår. Genom att använda upplysningsverktyget adMission intygar du gentemot Awin att du förstår och godkänner denna friskrivning.


Länkar till regelverk

UK - Advertising Standards Authority (ASA) [ASA affiliate marketing]

USA - Federal Trade Commission (FTC) [Disclosure FAQ]

Canada - Ad Standards [Disclosure Guidelines]

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button