AdMission PL

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

adMission: narzędzie Awin dla wydawców do oznaczania reklam

Wprowadzenie

Od wydawców wymaga się przestrzegania przepisów prawa dotyczących reklamy. W niektórych krajach, np. Wielkiej Brytanii i USA wymaga się od wydawców ujawniania wobec odbiorców faktu, że linki do produktów są linkami afiliacyjnymi. Muszą oni wyjaśnić relacje handlowe między sobą a promowanymi przez siebie markami.

Bardzo niewielu wydawców ujawnia obecnie swoje relacje handlowe. Oto przykład dużego wydawcy w Wielkiej Brytanii, który wyjaśnia, w jaki sposób uzyskuje przychody.

Więcej informacji o aspektach prawnych można znaleźć w punkcie Linki dotyczące przepisów na końcu tej strony.

Jak działa narzędzie adMission

adMission to narzędzie oferowane wyłącznie przez Awin, umożliwiające przedstawienie gotowej informacji na temat całego ruchu afiliacyjnego i komercyjnego.

Umożliwia ono dołączenie do każdego linku w witrynie identyfikatora, na przykład "*" lub "#", czy "#rekl.", a także objaśnienie na poziomie strony, co oznaczają te identyfikatory.

Narzędzie jest uniwersalne. Po włączeniu automatycznie oznacza linki Awin i pozwala wydawcom na dodawanie innych firm, sieci i platform, z którymi współpracują, aby identyfikatory pojawiały się przy wszystkich linkach, a nie tylko linkach pochodzących od Awin. Dzięki temu jest to uniwersalne narzędzie branżowe, dostępne dla wszystkich współpracujących z nami wydawców.

Do działania narzędzie adMission wymaga obecności tagu Publisher MasterTag. Więcej informacji o instalacji tagu Publisher MasterTag i innych narzędziach dostępnych za pośrednictwem tagu można znaleźć na naszej stronie wiki.


Aktywowanie narzędzia adMission

W interfejsie Awin przejdź na stronę Publisher MasterTag, którą można znaleźć w menu Narzędzia. Plug-in nosi nazwę adMission - Publisher Disclosure (by Awin).

Publisher MasterTag Dashboard


Przed aktywowaniem plug-inu zalecamy dostosowanie ustawień przez kliknięcie zębatki. Po zakończeniu można aktywować plug-in, klikając przełącznik przy zębatce. W razie potrzeby można w każdej chwili wyłączyć plug-in, ponownie klikając przełącznik.


Dostosowywanie ustawień narzędzia adMission

Po kliknięciu zębatki zostanie wyświetlone okno ustawień adMission:


adMission Settings

1. Oznaczenie linków znakiem specjalnym

W opcji Transparentność reklamy zaznacz pole wyboru Oznaczenie linków znakiem specjalnym, aby automatycznie oznaczać wszystkie linki afiliacyjne przy użyciu identyfikatora. Domyślnie jest to znak *, jednak jest on konfigurowalny i można nawet używać emotikonów i ciągów znakowych, np. "rekl.", "#rekl.".

Oznaczenie będzie dodawane do wszystkich linków zdefiniowanych w polu tekstowym "Monetyzowane domeny".

2. Oznaczenie strony

Zaznacz pole wyboru Oznaczenie strony, aby automatycznie wyświetlać tekst na poziomie strony, gdy znajdują się na niej sponsorowane lub płatne linki:

Wyświetlany tekst jest definiowany przez wydawcę, jednak powinien on informować użytkowników o istnieniu umowy handlowej. Wystarczy tylko dodać odpowiedni element do plików szablonów witryny.

W naszym przykładzie umieściliśmy informację tekstową pod nawigacją witryny i nad główną częścią treści.

<div id="awin-disclosure-plugin" style="display:none">Wpisz tutaj tekst oznaczenia na poziomie strony.</div>


Example adMission code


Element musi być oznaczony identyfikatorem "awin-disclosure-plugin" i stylem "display:none".

Plug-in adMission automatycznie wyświetli oznaczenie dla wszystkich linków zdefiniowanych w polu "Monetyzowane domeny". W przykładzie przedstawiono również styl CSS, którego użyliśmy do prezentacji naszego oznaczenia.

Oznaczenie na poziomie strony będzie wyświetlane tylko na stronach, na których występuje zdefiniowana monetyzowana domena.


3. Oznaczenie SEO

W opcji Oznaczenie SEO zaznacz pole wyboru Użyj w linku atrybutu rel="sponsored", aby automatycznie dodawać atrybut rel="sponsored" do każdego linku należącego do domen z listy domen monetyzowanych. Aby dowiedzieć się więcej o atrybucie relacji, zob. instrukcję Google.

SEO disclosure and monetised domains


4. Monetyzowane domeny

Linki należące do domen podanych w polu Monetyzowane domeny będą uruchamiać działanie plug-inu adMission. Domyślnie dodane są domeny trakowane przez Awin, ale do trackingu można dodać dowolne inne domeny. Naciśnij Enter po każdym wprowadzeniu danych, aby zapisać wprowadzone domeny.

Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz. Teraz wszystko jest gotowe do aktywowania plug-inu przez kliknięcie przełącznika przy zębatce. Plug-in adMission będzie teraz aktywny w Twojej witrynie. Można go wyłączyć w dowolnym czasie przez ponowne kliknięcie przełącznika.


Plug-in adMission nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych.

Nota prawna

Korzystanie z plug-inu adMission nie gwarantuje wywiązania się przez wydawcę z obowiązku prawnego ani zastosowania standardów dotyczących reklam, czy z obowiązków wynikających z umów między wydawcą i Awin, ani nie uniemożliwia Awin wyegzekwowania wypełnienia tych obowiązków. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, plug-in adMission jest dostarczany bez żadnej gwarancji co do jego dokładności lub przydatności do określonego celu. Awin wyłącza wszelką odpowiedzialność w związku z plug-inem, niezależnie od sposobu jej powstania. Korzystając z narzędzia adMission do oznaczania linków, wydawca potwierdza wobec Awin, że rozumie i akceptuje niniejsze zastrzeżenie.


Linki dotyczące przepisów

UK - Advertising Standards Authority (ASA) [ASA affiliate marketing]

USA - Federal Trade Commission (FTC) [Disclosure FAQ]

Canada - Ad Standards [Disclosure Guidelines]

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button