AdMission NL

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

adMission: Awins tool voor de verantwoording van advertenties voor publishers

Achtergrond

Publishers zijn verplicht zich te houden aan reclamewetgeving. Sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, eisen dat publishers hun publiek op de hoogte stellen wanneer koppelingen naar producten affiliatekoppelingen zijn. Ze moeten dan verantwoorden wat de zakelijke relatie is tussen hen en de aanbieders van de producten waarvoor ze adverteren.

Op dit moment maken nog maar weinig publishers hun zakenlijke relaties openbaar. Dit is een voorbeeld van een grote publisher uit het VK die uiteenzet hoe omzet wordt gegenereerd.

Meer informatie over de juridische kant van de zaak is te vinden in de sectie Koppelingen naar regelgeving onderaan de pagina.

Hoe het werkt

adMission is een exclusieve Awin-tool die een gebruiksklaar verantwoordingsbericht biedt voor al uw affiliate- en zakelijke traffic.

Met de tool kunt u aan iedere koppeling op uw website een kennisgever toevoegen, zoals *, # of #ad, en een bericht op paginaniveau waarin wordt uitgelegd wat de kennisgevers betekenen.

De tool is agnostisch. Kennisgevers worden automatisch toegevoegd aan Awin-koppelingen wanneer de tool is ingeschakeld. Publishers kunnen daarnaast andere bedrijven, netwerken en platforms waarmee ze werken toevoegen, waardoor iedere koppeling wordt voorzien van een kennisgever, niet alleen die van Awin. Dit is dus een universele tool die toegankelijk is voor alle publishers met wie we werken.

Om adMission te gebruiken dient Publisher MasterTag te zijn geïnstalleerd. U kunt meer informatie vinden over het installeren van de Publisher MasterTag en andere beschikbare tools via de tag in onze wiki.


adMission activeren

Navigeer in de gebruikersinterface van Awin naar de pagina Publisher MasterTag in het menu Hulpmiddelen. De plug-in heet adMission - Publisher Disclosure (door Awin).

Publisher MasterTag Dashboard


Het is aan te raden om de instellingen aan te passen voordat u de plug-in activeert. Dit doet u door op het tandwiel te klikken. Hierna kunt u de plug-in activeren door op de schuifknop naast het tandwiel te klikken. Indien nodig kunt u de plug-in op ieder moment uitschakelen door weer op de schuifknop te klikken.


De instellingen van adMission aanpassen

Wanneer u op het tandwiel klikt, wordt het venster met adMission-instellingen geopend:


adMission Settings

1. Openbaarmaking via koppelingssuffix

Vink onder Advertentietransparantie het selectievakje van Openbaarmaking via koppelingssuffix aan om automatisch al uw affiliatekoppelingen via een kennisgever bekend te maken. De standaard kennisgever is *, maar deze kan gewijzigd worden, en kan zelfs emoticons en vele andere karakters weergeven (zoals ad, #ad).

De koppelingssuffixkennisgever wordt toegevoegd aan alle relevante koppelingen, zoals gedefinieerd in het tekstvak 'Domeinen die inkomsten genereren'.

2. Openbaarmaking via pagina

Vink het selectievakje Openbaarmaking via pagina aan om automatisch een publiciteitstekst op paginaniveau weer te geven wanneer er gesponsorde of betaalde koppelingen op de pagina aanwezig zijn:

Welke tekst u wilt weergeven is helemaal aan u. Zorg ervoor dat gebruikers ervan op de hoogte worden gesteld dat er sprake is van een handelsovereenkomst. U hoeft alleen maar een element toe te voegen aan de sjabloonbestanden van uw site.

In ons voorbeeld hebben we de kennisgeving onder de websitenavigatie en boven het inhoud geplaatst.

<div id="awin-disclosure-plugin" style="display:none">Typ uw openbaarmaking op paginaniveau.</div>


Example adMission code


Het element moet de id "awin-disclosure-plugin" en de stijl "display:none" hebben.

De adMission-plug-in zal automatisch de openbaarmaking voor relevante koppelingen weergeven, zoals gedefinieerd in het tekstvak 'Domeinen die inkomsten genereren'. In dit voorbeeld ziet u ook de CSS die we hebben gebruikt om de openbaarmaking vorm te geven.

De openbaarmaking op paginaniveau wordt alleen weergegeven op pagina's waarvoor domeinen die inkomsten genereren zijn gedefinieerd.


3. Openbaarmaking via SEO

Vink onder Openbaarmaking via SEO het selectievakje Gebruik rel="gesponsord" koppelingskenmerk aan om automatisch het rel="gesponsorde" kenmerk toe te voegen aan alle in de domeinen die inkomsten genereren gedefineerde koppelingen. Raadpleeg voor meer informatie over relatiekenmerken de handleiding van Google.

SEO disclosure and monetised domains


4. Domeinen die inkomsten genereren

Koppelingen gedefineerd in Domeinen de inkomsten genereren activeren het gebruik van adMission. Als standaard zijn trackingdomeinen van Awin toegevoegd, maar u kunt hier ieder trackingdomein toevoegen. Klik na iedere invoer op Enter om de ingevoerde domeinen op te slaan.

Klik op Opslaan wanneer u klaar bent. U kunt nu de plug-in activeren door op de schuifknop naast het tandwiel te klikken. Wanneer u dit hebt gedaan werkt adMission op uw website, en kan op ieder moment uitgeschakeld worden door op de schuifknop te klikken (waarmee de plug-in wordt uitgeschakeld).


De adMission-plug-in verzamelt geen data en slaat geen data op.

Wettelijke disclaimer

Het gebruik van adMission garandeert niet dat een publisher zijn verplichtingen, op grond van toepasselijke wetgeving of reclamenormen of op grond van overeenkomsten die de publisher met Awin heeft gesloten, nakomt, noch dwingt het Awin het nakomen van deze verplichtingen op te leggen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wordt adMission geleverd zonder enige garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of geschiktheid voor het doel. Awin wijst alle aansprakelijkheid in verband met adMission af, ongeacht hoe deze ontstaat. Door de adMission-plug-in te activeren, verklaart u aan Awin dat u de adMission-disclaimer begrijpt en accepteert.


Koppelingen naar regelgeving

UK - Advertising Standards Authority (ASA) [ASA affiliate marketing]

USA - Federal Trade Commission (FTC) [Disclosure FAQ]

Canada - Ad Standards [Disclosure Guidelines]

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button