Transaction Notification SE

From Wiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
David Benham (Talk | contribs)
David Benham (Talk | contribs)
Line 66: Line 66:
<td><code>!!!clickRef!!!</code>
<td><code>!!!clickRef!!!</code>
</td>
</td>
-
<td>Klick-ID/-referens som angetts av publicisten - [http://wiki.awin.com/index.php/Publisher_Click_Ref_SE klickreferenser]
+
<td>Klick-ID/-referens som angetts av publicisten. Se [http://wiki.awin.com/index.php/Publisher_Click_Ref_SE klickreferenser]
</td>
</td>
<td>LINKCMP2013-06
<td>LINKCMP2013-06
Line 74: Line 74:
<td><code>!!!clickRef2!!!</code>
<td><code>!!!clickRef2!!!</code>
</td>
</td>
-
<td>Klick-ID/-referens som angetts av publicisten - [http://wiki.awin.com/index.php/Publisher_Click_Ref_SE klickreferenser]
+
<td>Klick-ID/-referens som angetts av publicisten. Se[http://wiki.awin.com/index.php/Publisher_Click_Ref_SE klickreferenser]
</td>
</td>
<td>LINKCMP2013-06
<td>LINKCMP2013-06
Line 82: Line 82:
<td><code>!!!clickRef3!!!</code>
<td><code>!!!clickRef3!!!</code>
</td>
</td>
-
<td>Klick-ID/-referens som angetts av publicisten - [http://wiki.awin.com/index.php/Publisher_Click_Ref_SE klickreferenser]
+
<td>Klick-ID/-referens som angetts av publicisten. Se[http://wiki.awin.com/index.php/Publisher_Click_Ref_SE klickreferenser]
</td>
</td>
<td>LINKCMP2013-06
<td>LINKCMP2013-06
Line 90: Line 90:
<td><code>!!!clickRef4!!!</code>
<td><code>!!!clickRef4!!!</code>
</td>
</td>
-
<td>Klick-ID/-referens som angetts av publicisten - [http://wiki.awin.com/index.php/Publisher_Click_Ref_SE klickreferenser]
+
<td>Klick-ID/-referens som angetts av publicisten. Se[http://wiki.awin.com/index.php/Publisher_Click_Ref_SE klickreferenser]
</td>
</td>
<td>LINKCMP2013-06
<td>LINKCMP2013-06
Line 98: Line 98:
<td><code>!!!clickRef5!!!</code>
<td><code>!!!clickRef5!!!</code>
</td>
</td>
-
<td>Klick-ID/-referens som angetts av publicisten - [http://wiki.awin.com/index.php/Publisher_Click_Ref_SE klickreferenser]
+
<td>Klick-ID/-referens som angetts av publicisten. Se[http://wiki.awin.com/index.php/Publisher_Click_Ref_SE klickreferenser]
</td>
</td>
<td>LINKCMP2013-06
<td>LINKCMP2013-06
Line 106: Line 106:
<td><code>!!!clickRef6!!!</code>
<td><code>!!!clickRef6!!!</code>
</td>
</td>
-
<td>Klick-ID/-referens som angetts av publicisten - [http://wiki.awin.com/index.php/Publisher_Click_Ref_SE klickreferenser]
+
<td>Klick-ID/-referens som angetts av publicisten. Se[http://wiki.awin.com/index.php/Publisher_Click_Ref_SE klickreferenser]
</td>
</td>
<td>LINKCMP2013-06
<td>LINKCMP2013-06

Revision as of 15:10, 16 August 2019

Contents

Transaktionsmeddelande

Vi tillhandahåller en mycket aktuell rapporteringsfunktion som skickar ett transaktionsmeddelande till publicistens system med all relevant information varje gång en transaktion registreras.

För att du ska kunna använda den här funktionen behöver du få den aktiverad vilket görs genom att du skapar ett ärende i Publicistgränssnittet.


Installera

 1. Länken till transaktionsmeddelanden finns under Avancerat när funktionen har aktiverats.

 2. Det finns fyra inställningar som måste anpassas:

  • Retur-URL: Det här är sökvägen till skriptet som relevant data skickas till. Din fil måste behandla data och tolka den i dina systemkomponenter. Detta kan t.ex. vara en PHP-fil på din domän men transaktionsmeddelanden är inte begränsade till PHP.

  • Returmetod: Här kan du välja hur data ska levereras. Se exemplen nedan om hur de används.

  • Produktdata: Aktivera den här rutan om data för köpta produkter ska returneras. Detta är beroende av att annonsören använder spårning på produktnivå, och att annonsören delar data med publicister, vilket inte alltid är fallet. (Kontakta supporten för annonsörprogrammet om du har frågor.)

  • Klickdata: Det här är data som hör till den klickade ursprungslänken som börjar sökvägen för transaktionen.

 3. Klicka på Skicka när du fyllt i klart. Ett meddelande om att Dina ändringar har sparats visas.


Typer av Begäran

GET-Begäran

Transaktionsdata levereras som en GET-begäran till URL:en som angetts och makron kan användas för att ändra sökvägen eller begära en del av URL:en för en mer dynamisk begäran.

Makron

Makro Beskrivning Exempel
!!!affiliateId!!! Publicist-ID som hör till transaktionen 45628
!!!bannerId!!! Creative-ID som hör till konverteringsklicket 291555
!!!clickRef!!! Klick-ID/-referens som angetts av publicisten. Se klickreferenser LINKCMP2013-06
!!!clickRef2!!! Klick-ID/-referens som angetts av publicisten. Seklickreferenser LINKCMP2013-06
!!!clickRef3!!! Klick-ID/-referens som angetts av publicisten. Seklickreferenser LINKCMP2013-06
!!!clickRef4!!! Klick-ID/-referens som angetts av publicisten. Seklickreferenser LINKCMP2013-06
!!!clickRef5!!! Klick-ID/-referens som angetts av publicisten. Seklickreferenser LINKCMP2013-06
!!!clickRef6!!! Klick-ID/-referens som angetts av publicisten. Seklickreferenser LINKCMP2013-06
!!!clickThroughTime!!! Klickdatum i formatet %Y-%m-%d %H:%i:%s (tidszon: UTC) 2013-06-13 12:00:00
!!!clickTime!!! Klickdatum i formatet %Y-%m-%d %H:%i:%s (tidszon: UTC) 2013-06-13 12:00:00
!!!commission!!! Provisionssumma för transaktionen 1.64
!!!commissionGroups!!! Sammanställning av provisionsgruppen som hör till transaktionen (i JSON-format) See below under POST Request (JSON) / Example Data
!!!groupId!!! Creative-gruppens ID som hör till konverteringsklicket 137726
!!!merchantId!!! Annonsörens program-ID som transaktionen hör till 3661
!!!phrase!!! Sökbegrepp Elektronisk musik
!!!products!!! Sammanställning av produkten som hör till transaktionen (i JSON-format) Se nedan under POST-begäran (JSON)/exempeldata
!!!searchEngine!!! Sökmotor MSN Live Search
!!!transactionAmount!!! Total försäljningssumma i valutan som används i annonsörprogrammet (!!!transactionCurrency!!!) 26.09
!!!transactionDate!!! Transaktionsdatum i formatet %Y-%m-%d %H:%i:%s (tidszon: UTC) 2013-06-13 12:05:00
!!!transactionId!!! Vårt unika transaktions-ID 105956531
!!!url!!! Klick-URL http://www.publisher-domain.com/advertiser/product/
!!!transactionCurrency!!! Valuta som används i annonsörprogrammet. Detta är valutan för affiliatetransaktionen (!!!transactionAmount!!! och !!!commission!!!). Detta är valutakoden som består av tre versaler GBP
!!!trackedCurrency!!! Ursprunglig valuta för köpet. Det här alternativet finns bara om valutan avviker från valutan i annonsörprogrammet. Detta är valutakoden som består av tre versaler EUR
!!!trackedAmount!!! Total försäljningssumma i den ursprungliga valutan (!!!trackedCurrency!!!) 20.04


Exempel-URL

http://www.publisher-domain.com/!!!merchantId!!!/pixel.php?clk=!!!clickRef!!!&cnv=!!!transactionId!!!&com=!!!commission!!!


POST-begäran (JSON)

Transaktionsdata levereras som ett JSON-paket med en POST-begäran som kallas AwinTransactionPush till angiven URL. Alla koder finns inte och skickas inte för alla transaktioner (t.ex. clickRef2 finns bara för en transaktion som är ett vinnande klick).


Exempeldata

echo $_POST["AwinTransactionPush"];
 
=
 
{"transactionId":"105956531","transactionDate":"2013-06-13 12:05:00","transactionCurrency":"GBP","transactionAmount":"26.09","affiliateId":"45628","merchantId":"3661","groupId":"0","bannerId":"0","clickRef":"LINKCMP2013-06","clickThroughTime":"2013-06-13 12:00:00","ip":"127.0.0.1","provision":"1.64","clickTime":"2013-06-13 12:00:00","url":"http:\/\/www.publisher-domain.com\/advertiser\/product\/","phrase":"Elektronisk musik","searchEngine":"MSN Live Search","commissionGroups":[{"id":"47963","name":"CD","code":"CD","description":"CD"},{"id":"47965","name":"DVD","code":"DVD","description":"DVD"}],"products":[{"productName":"The Knife \u2013 Silent Shout","unitPrice":"5.55","skuType":"","skuCode":"B000EMSUQA","quantity":"2","category":"Elektronisk musik","cgId":"47963"},{"productName":"Sigur Ros - Heima","unitPrice":"14.99","skuType":"","skuCode":"B000EMSUQA","quantity":"1","category":"Music DVD","cgId":"47965"}]}


Exempel på avkodad JSON-data

var_dump(json_decode($_POST["AwinTransactionPush"], true));
 
=
 
array(17) {
 ["transactionId"]=>
 string(9) "105956531"
 ["transactionDate"]=>
 string(19) "2013-06-13 12:05:00"
 ["transactionCurrency"]=>
 string(3) "GBP"
 ["transactionAmount"]=>
 string(5) "26.09"
 ["trackedCurrency"]=>
 string(3) "EUR"
 ["trackedAmount"]=>
 string(5) "34,04"
 ["affiliateId"]=>
 string(6) "45628"
 ["merchantId"]=>
 string(4) "3661"
 ["groupId"]=>
 string(1) "0"
 ["bannerId"]=>
 string(1) "0"
 ["clickRef"]=>
 string(14) "LINKCMP2013-06"
 ["clickRef4"]=>
 string(12) "User82828211"
 ["clickThroughTime"]=>
 string(19) "2013-06-13 12:00:00"
 ["commission"]=>
 string(4) "1.64"
 ["clickTime"]=>
 string(19) "2013-06-13 12:00:00"
 ["url"]=>
 string(55) "http://www.publisher-domain.com/advertiser/product/"
 ["phrase"]=>
 string(16) "Elektronisk musik"
 ["searchEngine"]=>
 string(15) "MSN Live Search"
 ["commissionGroups"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  array(4) {
   ["id"]=>
   string(5) "47963"
   ["name"]=>
   string(2) "CD"
   ["code"]=>
   string(2) "CD"
   ["description"]=>
   string(2) "CD"
  }
  [1]=>
  array(4) {
   ["id"]=>
   string(5) "47965"
   ["name"]=>
   string(3) "DVD"
   ["code"]=>
   string(3) "DVD"
   ["description"]=>
   string(3) "DVD"
  }
 }
 ["products"]=>
 array(2) {
  [0]=>
  array(7) {
   ["productName"]=>
   string(26) "The Knife – Silent Shout"
   ["unitPrice"]=>
   string(4) "5.55"
   ["skuType"]=>
   string(0) ""
   ["skuCode"]=>
   string(10) "B000EMSUQA"
   ["quantity"]=>
   string(1) "2"
   ["category"]=>
   string(16) "Elektronisk musik"
   ["cgId"]=>
   string(5) "47963"
  }
  [1]=>
  array(7) {
   ["productName"]=>
   string(17) "Sigur Ros - Heima"
   ["unitPrice"]=>
   string(5) "14.99"
   ["skuType"]=>
   string(0) ""
   ["skuCode"]=>
   string(10) "B000EMSUQA"
   ["quantity"]=>
   string(1) "1"
   ["category"]=>
   string(9) "Musik-DVD"
   ["cgId"]=>
   string(5) "47965"
  }
 }
}


Kontakta vår tekniska support för mer information om statusen för den här funktionen.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button