Google tag manager plugin NL

From Wiki

Revision as of 09:06, 7 March 2018 by bde9c0b9ed17f6bb0def7e91d003b17a39604bcddb60fba443b8f68ba1c587a5 (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

Google Tag Manager Plugin

Over deze handleiding

Deze handleiding is samengesteld om te illustreren welke stappen mogelijk moeten worden doorlopen bij het implementeren van de Awin-trackingcode in Google Tag Manager en om een dergelijke implementatie te demonstreren. De variabelen, macro´s, regels en tags weerspiegelen dan ook niet een voltooide implementatie.

Awin stelt zich niet aansprakelijk voor de daadwerkelijke implementatie met behulp van Google Tag Manager.

Vind aanbevolen ondersteuning op de Google Tag Manager Community Pages[1].

[+] GTM Container and Variables

Deze stappen moeten worden doorlopen voor het configureren van de gegevensvariabelen die worden gebruikt voor Google Tag Manager en om de containertagcode op uw website te plaatsen.

[+] GTM Conditional Firing

Hier demonstreren we enkele manieren om een voorwaardelijk geactiveerde Awin-installatie in Google Tag Manager tot stand te brengen.

[+] GTM Unconditional Firing

In dit hoofdstuk worden enkele suggesties gegeven voor het configureren van de plugin en de Google Tag Manager-instellingen, zodat een onvoorwaardelijke activatie van Awin-trackingtags is gewaarborgd.

[+] Configuring a Manual GTM Setup

Voor de release van de Awin-plugin in Google Tag Manager was een geavanceerdere, handmatige configuratie van de onbewerkte trackingcode vereist. Deze handleiding kan worden geraadpleegd als u op zoek bent naar opties voor een uitgebreidere handmatige configuratie.

Versies en testen

Als u alle vereiste functionaliteiten heeft geïmplementeerd in de Tag Manager-gebruikersinterface, klikt u op de pijl naast de knop 'Publiceren' in de rechterbovenhoek en scrollt u vervolgens omlaag om op 'Versie creëren' te klikken. U kunt op de knop 'Preview' klikken om een voorbeeld van de huidige versie te bekijken en eventuele fouten eruit te halen voordat u de versie lanceert. Als deze optie is geselecteerd, verkrijgt uw website een overlay die aangeeft wanneer elke tag wordt geactiveerd om te helpen bij het opsporen van fouten.

Als u klaar bent om de code in werking te stellen en het trackingproces te starten, klikt u op de knop 'Publiceren' om de tags te activeren.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button