Commission Templates NL

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Wat is een commissie template?

Een commissie template bevat verschillende commissiewaarden voor alle commissiegroepen van een adverteerder. Een adverteerder kan over tal van templates beschikken die elk een eigen, vooraf gedefinieerd commissiewaarde hebben. De commissie templates ondersteunen zowel vaste bedragen als percentages.

Dankzij de commissie templates is het heel eenvoudig om de juiste waarden voor een publisher (bijv. cashback-waarden, premium-waarden, blogger-waarden) aan te geven zonder dat alle commissiegroepen handmatig moeten worden geüpdatet.

Een commissie template kan worden toegepast op een publisher als de publisher voor het programma wordt uitgenodigd of als een adverteerder de deelnameaanvraag van een publisher voor het programma accepteert. Als u een publisher uitnodigt en een commissie template toewijst, dan gelden de commissiewaarden van die template na acceptatie door de publisher.

De commissie template wordt maar één keer toegepast en is niet 'klevend'. Dat wil zeggen dat de commissiewaarden van de publisher na toepassing van de template niet automatisch worden aangepast als de waarden in de template naderhand worden gewijzigd.

Als in uw programma geen commissie templates ingesteld zijn en u dat wel zou willen, neem dan contact op met uw accountmanager.

Hoe commissie templates te creëren en aan te passen

Om een nieuwe commissie template toe te voegen of een bestaande aan te passen dient u op de 'Template bewerken' link in de Commissie templates pagina te klikken: https://ui.awin.com/awin/merchant/1001/commission-template

Als u voor de eerste keer templates instelt, dan raden we u aan dit op volgende wijze te doen:

1) Download het CSV-bestand. Hierin vindt u een volledig overzicht van alle commissiegroepnamen.

2) Voeg de template namen bovenin toe, beginnend in cel B1 en gebruik alleen alfanumerieke tekens (0-1 A-Z).

Let op: Cel A1 dient altijd leeg te zijn en template namen zijn hoofdletterongevoelig.

3) Identificeer commissiegroepen die u op de standaardwaarde wenst te houden en plaats het woord 'standaard' in de cel. Dit zorgt ervoor dat de waarde die in de commissiegroep is ingesteld niet wordt overschreven.

4) Stel de waarde voor elke commissiegroep in door een getal in te voeren voor een commissie op basis van een vast bedrag (bijv. 2) of een getal met procentteken voor een commissie op basis van een percentage (bijv. 2%).

Let op: Waarden worden afgerond op getallen met 2 decimalen

Let op: U dient ófwel 'standaard' ófwel een waarde in elke cel te hebben die overeenkomt met een commissiegroep, anders kan deze niet worden geüpload.

Let op: Tenzij een 'standaard' waarde is toegepast, zal de optie "Aangepast aan standaard commissietariefwijzigingen" in het publisherprofiel niet aangevinkt zijn.

Hier ziet u een voorbeeld van hoe de CSV ingedeeld dient te zijn:

    File:CommissionTemplateexampleCSV.JPG


Weergave van het CSV-bestand wanneer u het opent met een teksteditor:

    File:Comtemplateexample.jpg


Houd er rekening mee dat het verwachte decimaalteken afhankelijk is van de regio van de adverteerder.

In onderstaande tabel vindt u de lijst van alle geautoriseerde CSV indelingen.


Geaccepteerd
CSV formaat
Voor UK/US is
de punt het decimaalscheidingsteken
Voor andere regio's is de komma het decimaalscheidingsteken
quotes
decimaalscheidingsteken: puntkomma
"SALE" ; "2.25%" ; "5.50%" "SALE" ; "2,25%" ; "5,50%"
quotes
decimaalscheidingsteken: komma
"SALE" , "2.25%" , "5.50%" "SALE" , "2,25%" , "5,50%"
geen quotes
decimaalscheidingsteken: puntkomma
SALE ; 2.25% ; 5.50% x
geen quotes
decimaalscheidingsteken: komma
SALE , 2.25% , 5.50% x


5) Sla het bestand locaal op. We adviseren om ter referentie een tijd/datum in de bestandsnaam op te nemen.

6) Klik op 'Template bewerken' op de Commissie templates pagina, klik vervolgens op 'Browse' en zoek het bestand op dat u zojuist heeft opgeslagen.

7) Uw template is aan het programma toegevoegd en is klaar voor gebruik.

Hoe bestaande commissie templates te bekijken

U kunt bestaande commissie templates bekijken door op de 'Download CSV (;)' link te klikken op de uploadpagina.

Hoe een commissie template op nieuwe leden toe te passen

Een commissietemplate kan door iedereen worden toegepast die publishers uitnodigt of goedkeurt om aan het programma deel te nemen. Als in uw programma minimaal één template is geïnstalleerd, verschijnt er een nieuw drop-downmenu in de publisher uitnodigen & goedkeuren vensters. Hier kunt u de template kiezen die u voor de betreffende publisher wilt laten gelden.

De eerste optie is de standaard commissiewaarde. Dit is de reguliere commissiestructuur die in de commissiegroepen is vastgelegd.

Publisher goedkeuren

File:Approve-publisher-screen.JPG

Publisher uitnodigen

Hoe een commissie template op bestaande leden toe te passen

Als een publisher zich heeft aangesloten bij uw programma, kunt u een commissie template toepassen om de voor deze publisher geldende commissiewaarden te bewerken. Dit is een snelle en eenvoudige manier om een verandering voor een groep commissiewaarden door te voeren, zodat elke publisher niet handmatig één voor één bewerkt hoeft te worden. Het maakt niet uit of er eerder een commissie template gold voor een publisher of niet, omdat commissie templates een eenmalige wijziging van commissiewaarden zijn. Er is geen verband tussen de publisher en de template, behalve de publisher-tag.

1) Publishers selecteren

Selecteer één of meer publishers voor een template. U kunt publishers filteren op publisher-tag of publisher-type, zodat u de publishers waarop u de template wilt toepassen gemakkelijker eruit kunt pikken.

Let op: U kunt een onbeperkt aantal publishers selecteren, maar hoe meer u er selecteert, des te langer zal het laden van de volgende stadia waarschijnlijk duren.

2a) Standaardwaarden selecteren

Door standaardwaarden te selecteren, kunt u publishers terugzetten op de standaard commissiewaarden van het programma en ze voor algehele wijzigingen van de commissiewaarden in aanmerking laten komen. Door het selecteren van commissie templates worden de commissie templates die voor uw programma zijn geconfigureerd zichtbaar.

2b) Een template selecteren

Als u commissie templates selecteert, moet u nu de template selecteren die u wilt toepassen. Als een template is geselecteerd, kunt u de eerste tien namen van commissiegroepen en de waarden voor de template bekijken. Wanneer u op 'Alle' klikt, worden alle namen en waarden van de commissiegroepen getoond.

Een vetgedrukte waarde geeft aan dat de waarde is ingesteld voor de template en dat de commissiegroep niet in aanmerking komt voor algehele commissiewaardewijzigingen. Niet-vetgedrukte waarden houden de standaardwaarde van het programma aan.

Let op: Als u een commissiegroep heeft toegevoegd, maar uw templates niet heeft bijgewerkt, wordt voor die commissiegroep 0 aangegeven.

3) Een datum en een tijdstip selecteren

Selecteer 'Nu' of een datum en tijdstip in de toekomst voor het toepassen van de template.

4) Opmerkingen

Voeg opmerkingen toe die u in de toekomst kunt raadplegen en voorzie uw collega´s van context, zodat iedereen weet waarom een bepaalde template is toegepast.

3) Toepassen

Als de standaardwaarden/template een van de commissiegroepen van de geselecteerde publisher verlagen, verschijnt er een waarschuwing. U kunt de wijzigingen nog steeds toepassen, maar na 7 dagen in de toekomst. Op die manier is er genoeg tijd om de publisher(s) op de hoogte stellen van de wijziging van het commissiepercentage. Ook is het niet mogelijk de commissiewaarden van een publisher met meer dan de helft te verlagen. Als het nodig is om een template eerder dan over 7 dagen toe te passen of als waarden met meer dan de helft verlaagd moeten worden, neem dan alstublieft contact op met uw accountmanager bij Awin.

Zodra u op 'Toepassen' klikt, wordt de 'taak' toegevoegd aan een wachtrij en onmiddellijk verwerkt als u 'Nu' heeft geselecteerd. In het geval u een specifieke dag en tijdstip heeft aangegeven, dan wordt de taak dan verwerkt.

Er wordt een publisher-tag toegepast voor de publishers en als er al eerder een template is toegepast, wordt de oude tag verwijderd en door de meest recent toegepaste template vervangen.

Als u een fout maakt en de verkeerde template toepast of per ongeluk een publisher selecteert, past u gewoon de juiste template toe en controleert u of er transacties met een onjuiste waarde zijn gemeten.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

V - Als ik de waarden van een commissie template wijzig, verandert dan ook de commissiewaarde van de publishers waarop deze template is toegepast?

A - Nee. Commissie templates zijn een eenmalige toepassing van waarden en er bestaat geen verband tussen een publisher en een template, behalve de publisher-tag.


V - Als ik de optie geplande commissiewijzigingen gebruik en een template toepas, welke waarde wordt dan voor de publisher geregistreerd?

A - De toegepaste template zal de geplande waarde overschrijven als dat op dat moment actief is, maar als de template wordt toegepast voordat het geplande schema in werking treedt, wordt het schema gewoon aangehouden.


V - Kan ik een commissie template verwijderen?

A - Op dit moment is het niet mogelijk om commissie templates te verwijderen, maar u kunt wel de waarden van bestaande templates bewerken.


V - Kan ik een commissie template een andere naam geven?

A - Nee, het is niet mogelijk om een template een andere naam te geven. Als u de naam in het CSV-bestand wijzigt en dit uploadt, wordt een nieuwe template aangemaakt.


V - Wat gebeurt er als ik de publisher-tag van een template verwijder?

A - Dat heeft geen invloed op de commissiewaarden, maar u kunt dan niet gemakkelijk achterhalen welke template is toegepast.


V - Kan ik de waarden van een publisher nog steeds bewerken in lidmaatschapgegevens?

A - Ja, dat kan, maar de met de template verbonden publisher-tag zal worden verwijderd. Wij adviseren dan ook om percentages waar mogelijk via templates te wijzigen.


V - Kan ik commissie templates gebruiken om commissiewaarden te verlagen?

A - Ja, dat kan, maar er gelden een aantal beperkingen:

- Als u de commissiewaarden wilt verlagen, dan moet u 7 dagen wachten voordat u de nieuwe waarden kunt toepassen.

- Het is niet mogelijk om actuele waarden van een publisher met meer dan de helft te verlagen.

- Percentages onder 1% kunt u niet verlagen.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button