CPC campaigns publisher guide SE

From Wiki

Revision as of 13:23, 12 January 2018 by bde9c0b9ed17f6bb0def7e91d003b17a39604bcddb60fba443b8f68ba1c587a5 (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Contents

CPC-kampanjer - Vägledning för publicister

Funktionsöversikt

Awin-annonsörer kan använda verktyget för CPC-kampanjer för att skapa och hantera CPC-aktiviteter med utvalda publicister.

Hur går det till?

En annonsör kan köra CPC-kampanjer med utvalda publicister parallellt med CPA- och/eller CPL-aktiviteter. Det innebär att försäljningar och händelseförlopp spåras och tilldelas den specifika provisionen, samtidigt som klick tilldelas en CPC-provision. Om du kommer överens med en specifik annonsör om att köra endast CPC-provisionsbaserade aktiviteter ska programprovisionen och den publicistspecifika provisionen vara inställd på 0.

Hur skapas CPC-kampanjer?

Annonsörer har ett särskilt verktyg tillgängligt i användargränssnittet, vilket gör att de kan skapa eller schemalägga specifika CPC-kampanjer med utvalda publicister genom att välja en publicist och tilldela ett CPC-provisionsbelopp och ett schema för kampanjen.

Hur beräknas CPC-provision?

För varje aktiv CPC-kampanj beräknar vi provisionen för alla klick som genereras av publicisten som är kopplad till kampanjen för det specifika programmet. Alla klick tas med i beräkningen oavsett vilken typ av Awin-länk du använt för att marknadsföra en viss annonsör. Klickprovisionen beräknas dagligen klockan 02.00 (baserat på annonsörens tidszon) genom att räkna de klick som du genererat under föregående dag. En transaktion av PPC-typ skapas för motsvarande provision. Exempel: klockan 02.00 den 10 juli skapas en transaktion för de klick som genererats under den 9 juli. Transaktionsdatumet blir den 9 juli.

Vilka klick tas med i beräkningen?

Beräkningen av klickprovisionen baseras på de klick som genererats av publicisten som är kopplad till kampanjen för det specifika programmet, på alla typer av länkar som används. Klicken som tas med i beräkningen av CPC-provisionen kommer från samma källa som de sammanslagna rapporterna (t.ex. rapporten med annonsörsresultat) vilka innehåller alla klick som genererats av publicisterna, och filtrerar bort vissa svartlistade användarprogram. Här följer en lista över svartlistade användarprogram, för referensändamål:

 • AdsBot-Google
 • Ask Jeeves/Teoma
 • BrandVeritySpider
 • Charlotte
 • EmberSpider
 • Gigabot
 • Googlebot
 • ia_archiver
 • IKDhPmJcdw
 • Java/1.6.0
 • MAVbot-content-validation
 • Mediapartners-Google
 • msnbot
 • MSNPTC
 • panscient.com
 • QuickInfo
 • RPT-HTTPClient
 • Scooter
 • ShopWiki
 • Sphider
 • Twiceler
 • WordPress
 • Xenu Link Sleuth
 • Yahoo! Slurp
 • Yahoo!-AdCrawler
 • YahooSeeker
 • Zend_Http_Client

PPC-transaktion

En transaktion av PPC-typ skapas dagligen för varje aktiv CPC-kampanj. Transaktionen visas i dina rapporter. Den skapas som Godkänd och dess transaktionsdatum är dagen för vilken klicken beräknas (den 10 juli skapas en transaktion med transaktionsdatum den 9 juli med provision för de klick som registrerades den 9 juli).

CPC-rapportering

Transaktionsrapport

Du ser CPC-provisioner i transaktionsrapporterna som "PPC"-transaktioner. Användargränssnitt:

CSV-rapportexport:

En PPC-transaktion sparas som godkänd. "Klickreferensen" visar information om antalet klick, kampanjens CPC-rate och transaktionsdatumet. Informationen är tillgänglig i användargränssnittet, i CSV-rapportexporten och API.

Rapport över annonsörsresultat

Rapporten innehåller antalet klick som du genererat för annonsörerna för vilka du körde CPC-kampanjer samt PPC-provisionerna (under Godkänd provision). Provisionssumman inkluderar PPC-provisionerna. Det totala antalet transaktioner inkluderar också PPC-provisionerna. "Epc"-beräkningarna tar med PPC-transaktionerna i kalkylen.


Rapport för resultat över tid

Rapporten innehåller antalet klick som genererats av en publicist och PPC-provisioner (under Godkänd provision). Provisionssumman inkluderar PPC-provisionerna. Det totala antalet transaktioner inkluderar också PPC-provisionstransaktionerna. "Epc"-beräkningarna tar med PPC-transaktionerna i kalkylen.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button