CPC campaigns publisher guide SE

From Wiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
bde9c0b9ed17f6bb0def7e91d003b17a39604bcddb60fba443b8f68ba1c587a5 (Talk | contribs)
e2a4c506c3cc732f2b5f691a26e4b4228fec91e921fe43e680ac2e1dbbc5d931 (Talk | contribs)
Line 23: Line 23:
Klicken som tas med i beräkningen av CPC-provisionen kommer från samma källa som de sammanslagna rapporterna (t.ex. rapporten med annonsörsresultat) vilka innehåller alla klick som genererats av publicisterna, och filtrerar bort vissa svartlistade användarprogram.
Klicken som tas med i beräkningen av CPC-provisionen kommer från samma källa som de sammanslagna rapporterna (t.ex. rapporten med annonsörsresultat) vilka innehåller alla klick som genererats av publicisterna, och filtrerar bort vissa svartlistade användarprogram.
Här följer en lista över svartlistade användarprogram, för referensändamål:
Här följer en lista över svartlistade användarprogram, för referensändamål:
-
*AdsBot-Google
 
-
*Ask Jeeves/Teoma
 
-
*BrandVeritySpider
 
-
*Charlotte
 
-
*EmberSpider
 
-
*Gigabot
 
-
*Googlebot
 
-
*ia_archiver
 
-
*IKDhPmJcdw
 
-
*Java/1.6.0
 
-
*MAVbot-content-validation
 
-
*Mediapartners-Google
 
-
*msnbot
 
-
*MSNPTC
 
-
*panscient.com
 
-
*QuickInfo
 
-
*RPT-HTTPClient
 
-
*Scooter
 
-
*ShopWiki
 
-
*Sphider
 
-
*Twiceler
 
-
*WordPress
 
-
*Xenu Link Sleuth
 
-
*Yahoo! Slurp
 
-
*Yahoo!-AdCrawler
 
-
*YahooSeeker
 
-
*Zend_Http_Client
 
 +
1. AdsBot-Google
 +
 +
2. affilinetOrderSync/1.0 (affilinet Browser; Order Sync; Migrationtools)
 +
 +
3. Applebot
 +
 +
4. Ask Jeeves/Teoma
 +
 +
5. bingbot
 +
 +
6. bitlybot
 +
 +
7. BLEXBot
 +
 +
8. BrandVerity/1.0
 +
 +
9. BrandVeritySpider
 +
 +
10. Charlotte
 +
 +
11. DuckDuckBot
 +
 +
12. EmberSpider
 +
 +
13. GarlikCrawler/1.2
 +
 +
14. Gigabot
 +
 +
15. Googlebot
 +
 +
16. ia_archiver
 +
 +
17. idealo-bot pricevalidator
 +
 +
18. IKDhPmJcdw
 +
 +
19. Jakarta Commons-HttpClient/3.1
 +
 +
20. Java/1.6.0
 +
 +
21. LivelapBot
 +
 +
22. MAVbot-content-validation
 +
 +
23. Mediapartners-Google
 +
 +
24. Mediatoolkitbot
 +
 +
25. Mozilla/5.0 (ShopAlike; LadenZeile) FeedBot
 +
 +
26. msnbot
 +
 +
27. MSNPTC
 +
 +
28. OutclicksBot
 +
 +
29. panscient.com
 +
 +
30. PaperLiBot
 +
 +
31. Pinterestbot
 +
 +
32. Purestyle
 +
 +
33. Python/3.7 aiohttp/3.4.4
 +
 +
34. QuickInfo
 +
 +
35. Qwantify/Bleriot/
 +
 +
36. RPT-HTTPClient
 +
 +
37. Scooter
 +
 +
38. SemrushBot
 +
 +
39. SemrushBot
 +
 +
40. ShopWiki
 +
 +
41. Sphider
 +
 +
42. TweetmemeBot
 +
 +
43. Twiceler
 +
 +
44. WordPress
 +
 +
45. Xenu Link Sleuth
 +
 +
46. Yahoo! Slurp
 +
 +
47. Yahoo!-AdCrawler
 +
 +
48. YahooSeeker
 +
 +
49. Zend_Http_Client
== PPC-transaktion ==
== PPC-transaktion ==
En transaktion av PPC-typ skapas dagligen för varje aktiv CPC-kampanj.
En transaktion av PPC-typ skapas dagligen för varje aktiv CPC-kampanj.

Revision as of 09:07, 22 July 2019

Contents

CPC-kampanjer - Vägledning för publicister

Funktionsöversikt

Awin-annonsörer kan använda verktyget för CPC-kampanjer för att skapa och hantera CPC-aktiviteter med utvalda publicister.

Hur går det till?

En annonsör kan köra CPC-kampanjer med utvalda publicister parallellt med CPA- och/eller CPL-aktiviteter. Det innebär att försäljningar och händelseförlopp spåras och tilldelas den specifika provisionen, samtidigt som klick tilldelas en CPC-provision. Om du kommer överens med en specifik annonsör om att köra endast CPC-provisionsbaserade aktiviteter ska programprovisionen och den publicistspecifika provisionen vara inställd på 0.

Hur skapas CPC-kampanjer?

Annonsörer har ett särskilt verktyg tillgängligt i användargränssnittet, vilket gör att de kan skapa eller schemalägga specifika CPC-kampanjer med utvalda publicister genom att välja en publicist och tilldela ett CPC-provisionsbelopp och ett schema för kampanjen.

Hur beräknas CPC-provision?

För varje aktiv CPC-kampanj beräknar vi provisionen för alla klick som genereras av publicisten som är kopplad till kampanjen för det specifika programmet. Alla klick tas med i beräkningen oavsett vilken typ av Awin-länk du använt för att marknadsföra en viss annonsör. Klickprovisionen beräknas dagligen klockan 02.00 (baserat på annonsörens tidszon) genom att räkna de klick som du genererat under föregående dag. En transaktion av PPC-typ skapas för motsvarande provision. Exempel: klockan 02.00 den 10 juli skapas en transaktion för de klick som genererats under den 9 juli. Transaktionsdatumet blir den 9 juli.

Vilka klick tas med i beräkningen?

Beräkningen av klickprovisionen baseras på de klick som genererats av publicisten som är kopplad till kampanjen för det specifika programmet, på alla typer av länkar som används. Klicken som tas med i beräkningen av CPC-provisionen kommer från samma källa som de sammanslagna rapporterna (t.ex. rapporten med annonsörsresultat) vilka innehåller alla klick som genererats av publicisterna, och filtrerar bort vissa svartlistade användarprogram. Här följer en lista över svartlistade användarprogram, för referensändamål:

1. AdsBot-Google

2. affilinetOrderSync/1.0 (affilinet Browser; Order Sync; Migrationtools)

3. Applebot

4. Ask Jeeves/Teoma

5. bingbot

6. bitlybot

7. BLEXBot

8. BrandVerity/1.0

9. BrandVeritySpider

10. Charlotte

11. DuckDuckBot

12. EmberSpider

13. GarlikCrawler/1.2

14. Gigabot

15. Googlebot

16. ia_archiver

17. idealo-bot pricevalidator

18. IKDhPmJcdw

19. Jakarta Commons-HttpClient/3.1

20. Java/1.6.0

21. LivelapBot

22. MAVbot-content-validation

23. Mediapartners-Google

24. Mediatoolkitbot

25. Mozilla/5.0 (ShopAlike; LadenZeile) FeedBot

26. msnbot

27. MSNPTC

28. OutclicksBot

29. panscient.com

30. PaperLiBot

31. Pinterestbot

32. Purestyle

33. Python/3.7 aiohttp/3.4.4

34. QuickInfo

35. Qwantify/Bleriot/

36. RPT-HTTPClient

37. Scooter

38. SemrushBot

39. SemrushBot

40. ShopWiki

41. Sphider

42. TweetmemeBot

43. Twiceler

44. WordPress

45. Xenu Link Sleuth

46. Yahoo! Slurp

47. Yahoo!-AdCrawler

48. YahooSeeker

49. Zend_Http_Client

PPC-transaktion

En transaktion av PPC-typ skapas dagligen för varje aktiv CPC-kampanj. Transaktionen visas i dina rapporter. Den skapas som Godkänd och dess transaktionsdatum är dagen för vilken klicken beräknas (den 10 juli skapas en transaktion med transaktionsdatum den 9 juli med provision för de klick som registrerades den 9 juli).

CPC-rapportering

Transaktionsrapport

Du ser CPC-provisioner i transaktionsrapporterna som "PPC"-transaktioner. Användargränssnitt:

CSV-rapportexport:

En PPC-transaktion sparas som godkänd. "Klickreferensen" visar information om antalet klick, kampanjens CPC-rate och transaktionsdatumet. Informationen är tillgänglig i användargränssnittet, i CSV-rapportexporten och API.

Rapport över annonsörsresultat

Rapporten innehåller antalet klick som du genererat för annonsörerna för vilka du körde CPC-kampanjer samt PPC-provisionerna (under Godkänd provision). Provisionssumman inkluderar PPC-provisionerna. Det totala antalet transaktioner inkluderar också PPC-provisionerna. "Epc"-beräkningarna tar med PPC-transaktionerna i kalkylen.


Rapport för resultat över tid

Rapporten innehåller antalet klick som genererats av en publicist och PPC-provisioner (under Godkänd provision). Provisionssumman inkluderar PPC-provisionerna. Det totala antalet transaktioner inkluderar också PPC-provisionstransaktionerna. "Epc"-beräkningarna tar med PPC-transaktionerna i kalkylen.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button