CPC campaigns publisher guide PL

From Wiki

Jump to: navigation, search

Contents

Kampanie CPC - Przewodnik wydawcy

Przegląd funkcji

Reklamodawcy Awin korzystają z narzędzia Kampanie CPC w celu konfigurowania aktywności i zarządzania nimi z wybranymi wydawcami.

Jak to funkcjonuje?

Reklamodawca może przeprowadzać kampanie CPC z wybranymi wydawcami równolegle ze swoimi aktywnościami CPA i/lub CPL. Oznacza to, że sprzedaże i leady będą śledzone i że zostanie im przypisana określona prowizja, a w tym samym czasie do kliknięć zostanie przypisana prowizja CPC. Jeśli ustalisz z określonym reklamodawcą, że będziesz prowadzić tylko aktywności oparte na prowizji, prowizja za program i specjalna prowizja dla wydawcy powinny być ustawione na 0.

W jaki sposób są konfigurowane kampanie CPC?

Reklamodawcy mają dedykowane narzędzie dostępne w IU, które umożliwia im konfigurowanie lub ustalanie harmonogramu konkretnych kampanii CPC z wybranymi wydawcami poprzez wybór wydawcy, przypisanie stawki prowizji CPC oraz ustalenie harmonogramu kampanii.

W jaki sposób obliczana jest prowizja CPC?

Dla każdej aktywnej kampanii CPC obliczymy prowizję dla wszystkich kliknięć wygenerowanych przez wydawcę powiązanego z kampanią dla konkretnego programu. Uwzględniane są wszystkie kliknięcia, niezależnie od typu linków Awin użytych do promowania określonego reklamodawcy. Prowizja za kliknięcia jest obliczana codziennie o godz. 2 rano (w oparciu o strefę czasową reklamodawcy), przez uwzględnienie kliknięć wygenerowanych poprzedniego dnia. Transakcja typu PPC jest tworzona dla odnośnej prowizji. Na przykład o godz. 2 rano 10 lipca zostanie utworzona transakcja dla kliknięć wygenerowanych 9 lipca. Datą transakcji będzie 9. lipca.

Które kliknięcia są uwzględniane?

Obliczanie prowizji za kliknięcia opiera się na kliknięciach wygenerowanych przez wydawcę powiązanego z kampanią dla tego specyficznego programu, na dowolnym typie użytych linków. Kliknięcia uwzględniane dla obliczania prowizji CPC pochodzą z tego samego źródła co agregowane raporty (np.: Raport z efektywności reklamodawcy), które zawierają wszystkie kliknięcia wygenerowane przez wydawców i jednocześnie odfiltrowują niektóre roboty (web crawlers) umieszczone na czarnych listach. Oto roboty (web crawlers) znajdujące się na czarnej liście:

1. AdsBot-Google

2. affilinetOrderSync/1.0 (affilinet Browser; Order Sync; Migrationtools)

3. Applebot

4. Ask Jeeves/Teoma

5. bingbot

6. bitlybot

7. BLEXBot

8. BrandVerity/1.0

9. BrandVeritySpider

10. Charlotte

11. DuckDuckBot

12. EmberSpider

13. GarlikCrawler/1.2

14. Gigabot

15. Googlebot

16. ia_archiver

17. idealo-bot pricevalidator

18. IKDhPmJcdw

19. Jakarta Commons-HttpClient/3.1

20. Java/1.6.0

21. LivelapBot

22. MAVbot-content-validation

23. Mediapartners-Google

24. Mediatoolkitbot

25. Mozilla/5.0 (ShopAlike; LadenZeile) FeedBot

26. msnbot

27. MSNPTC

28. OutclicksBot

29. panscient.com

30. PaperLiBot

31. Pinterestbot

32. Purestyle

33. QuickInfo

34. Qwantify/Bleriot/

35. RPT-HTTPClient

36. Scooter

37. SemrushBot

38. SemrushBot

39. ShopWiki

40. Sphider

41. TweetmemeBot

42. Twiceler

43. WordPress

44. Xenu Link Sleuth

45. Yahoo! Slurp

46. Yahoo!-AdCrawler

47. YahooSeeker

48. Zend_Http_Client

Transakcja PPC

Transakcja typu PPC będzie tworzona codziennie dla każdej aktywnej kampanii CPC. Transakcja będzie widoczna w Twoich raportach. Jest utworzona ze statusem Zatwierdzona i ma datę transakcji w dniu, w którym zostały obliczone kliknięcia (10 lipca transakcja zostanie utworzona z datą transakcji 9 lipca z prowizją za kliknięcia zarejestrowane 9 lipca).

Raport CPC

Raport z transakcji

Zobaczysz prowizje CPC w raporcie transakcji jako transakcje 'PPC'. UI:

Eksport raportu CSV:

Transakcja PPC jest zapisana ze statusem zatwierdzona. 'Informacje o kliknięciach' - wyświetla się tutaj informacja o liczbie kliknięć, stawce CPC kampanii oraz dacie transakcji. Informacja jest dostępna w UI, eksporcie raportu CSV oraz API.

Raport z efektywności reklamodawcy

Raport będzie uwzględniał liczbę kliknięć wygenerowanych przez Ciebie dla wydawców, dla których prowadziłeś kampanie CPC oraz prowizje PPC (pod Zatwierdzona prowizja). Kwota prowizji będzie zawierała prowizje PPC. Łączna liczba transakcji będzie również zawierała prowizje PPC. Kalkulacje 'epc' uwzględniają transakcje PPC.


Raport z efektywności na przestrzeni czasu

Raport będzie uwzględniał liczbę kliknięć wygenerowanych przez wydawcę oraz prowizje PPC (pod Zatwierdzona prowizja). Kwota prowizji będzie zawierała prowizje PPC. Łączna liczba transakcji będzie również zawierała transakcje z prowizjami PPC. Kalkulacje 'epc' uwzględniają transakcje PPC.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button