Advertiser Batch Validation NL

From Wiki

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
bde9c0b9ed17f6bb0def7e91d003b17a39604bcddb60fba443b8f68ba1c587a5 (Talk | contribs)
bde9c0b9ed17f6bb0def7e91d003b17a39604bcddb60fba443b8f68ba1c587a5 (Talk | contribs)
Line 30: Line 30:
=Aangegeven dataverzameling en -verwerking =
=Aangegeven dataverzameling en -verwerking =
-
De dagelijkse verzameling wordt elke ochtend om 02:00 uur uitgevoerd. De wekelijkse verzameling zal elke woensdag om 02:00 uur worden uitgevoerd. U krijgt een e-mailbericht met de bevestiging dat het verzamelen is uitgevoerd en feedback over elke gevalideerde commissie.
+
De dagelijkse verzameling wordt elke ochtend om 02:00 uur uitgevoerd. De wekelijkse verzameling zal elke woensdag om 02:00 uur worden uitgevoerd. U krijgt per e-mail een bevestiging dat het verzamelen is uitgevoerd en feedback over elke gevalideerde commissie.
=Formaat van commissiebestand =
=Formaat van commissiebestand =

Revision as of 15:08, 10 October 2017

Commissie behandelen (batch)

Met het bestand "Commissie behandelen (batch)" kunt u binnen het Awin-systeem automatisch transacties (die in goedgekeurde transacties kunnen worden veranderd) accepteren, afwijzen en wijzigen.

Voor het automatiseren kunt u ons de HTTP-URL verstrekken die wij nodig hebben om toegang te krijgen tot de daarop aanwezige transacties, of u kunt ons de FTP-details doorgeven (wij stellen dit graag voor u in).

Om het geautomatiseerde proces in te stellen, kunnen wij het bestand "Commissie behandelen (batch)" opvragen. Dat maakt u aan op een 12-uurs basis, 24-uurs basis (02:00 uur) of weekbasis (dit gebeurt iedere woensdag om 02:00 uur).Contents

Configureer een bestand "Commissie behandelen (batch)" voor een account

Kies onder het adverteerdersaccount de optie "Commissie > Commissie behandelen (batch).Op deze pagina kunt de vereiste informatie toevoegen:

 • selecteer uw upload-methode (u kunt kiezen uit FTP, HTTP of handmatige upload).
 • geef aan waar uw commissiebestand staat.
 • geef aan of uw CSV-bestand een koptekst bevat.
 • geef aan of duplicaatbestanden automatisch moeten worden verwijderd.
 • wanneer u hebt gekozen voor FTP of HTTP als upload-methode, moet u kiezen hoe vaak wij het bestand van uw server moeten halen.
 • klik op "Instellingen opslaan en bestand ophalen". U wordt nu door het commissieproces geleid. Wanneer u hebt aangegeven dat het verzamelen van de data dagelijks of wekelijks moet worden uitgevoerd, gebeurt dat vanaf nu automatisch.

Aangegeven dataverzameling en -verwerking

De dagelijkse verzameling wordt elke ochtend om 02:00 uur uitgevoerd. De wekelijkse verzameling zal elke woensdag om 02:00 uur worden uitgevoerd. U krijgt per e-mail een bevestiging dat het verzamelen is uitgevoerd en feedback over elke gevalideerde commissie.

Formaat van commissiebestand

Het verzamelen wordt gedaan door de commissies vanuit een CSV-bestand (comma separated value [door komma's gescheiden]) in te lezen. Dit bestand bevat 1 record voor elke commissie die moet worden verwerkt. Commissies kunnen worden geaccepteerd, afgewezen of gewijzigd.

De pagina "Commissie behandelen (batch)" heeft voorbeeld-CSV's die ingevuld en geüpload kunnen worden om de transacties te verwerken. Er zijn voorbeeldbestanden voor het accepteren, afwijzen of wijzigen.De CSV-kolommen moeten in dezelfde volgorde staan als de voorbeeldbestanden.

De top 3-kolommen zijn verplicht voor de verkoopstatus, hoewel voor afgewezen en gewijzigd extra kolommen nodig zijn die in dit hoofdstuk worden genoemd: http://wiki.awin.com/index.php?title=Advertiser_Batch_Validation#Sale_Declined_Rules

Veld Omschrijving Voorbeeld
Transactie-ID Transactie-ID adverteerder 6478356
Transactiedatum align="center"Commissiedatum (/mm/jjjj hh:mm:ss) 4-11-2004 22:30:12
Status Transactiestatus geaccepteerd
Statusnotitie Een reden voor afwijzigingen en wijzigingen Bestelling geretourneerd, kamer geüpgraded
Nieuwe verkoopprijs Nieuw verkoopbedrag alleen voor correctie 28,00
Commissieverdeling CG-code en toegewezen prijs CD:8.99|DVD:12.99
Valuta 3-letter ISO Codes GBP


De opdrachtreferentie is de referentie die u aan ons hebt doorgegeven als extra veld op uw verkoopbevestigingspagina.

Het transactiedatumveld moet als Europees datumformaat (dag/maand/jaar), zoals hierboven is weergegeven, worden ingevuld. De tijd moet in het 24-uurs formaat worden weergegeven.

De status moet zijn:

 • gewijzigd
 • geaccepteerd
 • afgewezen

Op dit moment is het alleen mogelijk om uw standaardvaluta voor adverteerders te specificeren.

Regels voor het accepteren van verkopen

Voor iedere verkoop moeten de onderstaande kolommen beschikbaar zijn om door ons systeem te kunnen worden geaccepteerd.

 • Transactie-ID
 • Transactiedatum
 • Status

Alle andere kolommen zijn optioneel, hoewel deze wel door een komma moeten zijn gescheiden.

Regels voor afgewezen verkopen

Voor iedere verkoop moeten onderstaande kolommen beschikbaar zijn om door ons systeem te kunnen worden afgewezen.

 • Transactie-ID
 • Transactiedatum
 • Status
 • Statusnotitie

Alle andere kolommen zijn optioneel, hoewel deze wel door een komma moeten zijn gescheiden.

Redenen voor het afwijzen van een verkoop

Om u te helpen de kolom Statusnotitie bij te werken wanneer een verkoop wordt afgewezen, staan hier voorbeelden van redenen waarom transacties worden afgewezen:

 • schending van de programmavoorwaarden
 • de bestelling lijkt onrechtmatig
 • de transactie is reeds in uw account getraceerd
 • de transactie heeft te lang geleden plaatsgevonden
 • overtreding van PPC voorwaarden adverteerder
 • de commissie is vergeven aan andere marketingbron
 • de commissie is toegewezen aan andere publisher
 • de kredietcontrole is mislukt
 • de bestelling is door de klant geannuleerd
 • de betaling van de klant is mislukt
 • de bestelling is door de klant geretourneerd
 • gedeeltelijk geretourneerd - handmatige commissie toegevoegd
 • de claim kon op basis van de gegeven informatie niet worden gevonden
 • de commissie is niet op aangeschaft(e) product(en) uitgekeerd
 • voldoet niet aan algemene voorwaarden: bestaande klant
 • voldoet niet aan algemene voorwaarden: niet aan minimumbedrag voldaan
 • voldoet niet aan algemene voorwaarden: upgrade verkoop
 • transactiereferentie in verkeerd formaat
 • adverteerder in behandeling
 • affiliate-programma van adverteerder gesloten
 • niet mogelijk om bestelling uit te voeren
 • probleem van leverancier - niet-geautoriseerde vouchercode gebruikt

Regels voor het wijzigen van verkopen

U mag een transactie wijzigen wanneer de gebruiker een deel van de bestelling heeft geretourneerd. Dit kunt u doen door middel van de status "wijzigen". Controleer of aan onderstaande punten is voldaan:

 • het eerste bestand moet voor de gehele transactie een nieuwe waarde in "Nieuwe verkoopprijs" bevatten
 • het formaat voor de specificatie van de commissiegroep is gelijk aan de bevestigings-trackingcode die u hebt gebruikt. Kijk hier voor het formatteren
 • alle commissiegroepcodes moeten in een lijst worden opgenomen wanneer de transactie meer dan één CG bevat
 • wanneer de transactie slechts met één commissiegroep is geassocieerd en de commissiegroep niet verandert, mogen de CG-code en de prijs worden weggelaten
 • de status verandert van in behandeling naar gevalideerd

Voorbeeld van een transactie met één enkele CG waar alleen de verkoopwaarde is veranderd

OrderRef,TransactionDate,Status,StatusNote,NewSalePrice,CGBreakdown,Currency
85068320NYCMQ,23/11/2009 22:30:00,Amended,,265.30,


Voorbeeld van een transactie met meerdere CG's

OrderRef,TransactionDate,Status,StatusNote,NewSalePrice,CGBreakdown,Currency
85068320NYCMQ,23/11/2009 22:30:00,Amended,,265.30,DEFAULT:23.00|CODEA:129.30|CODEZ:113.00,GBP


Opmerking: wanneer meerdere CG's een transactie opstellen die moet worden gewijzigd, moet de gehele specificatie gedetailleerd worden aangegeven om de integriteit van de data te kunnen garanderen. Dit geldt tevens voor de CG's waarbij de waarde niet is gewijzigd

Niet-unieke bestellingsreferenties

Er moeten niet-unieke bestellingsreferenties worden gebruikt als niet kan worden gegarandeerd dat uw bestelling uniek is. Elke transactie moet nog steeds aan een bestellingsreferentie worden gekoppeld en deze moet binnen een periode van 24 uur nog steeds uniek zijn.

Wanneer u hebt gevraagd om uw account in te stellen op het gebruik van niet-unieke bestellingsreferenties, worden zowel de bestellingsreferentie als de transactiedatum gebruikt om een bijbehorende transactie te vinden.

Om tegenstrijdigheden tussen datum en tijd van de transactie zoals die door onze en uw systemen zijn vastgelegd mogelijk te maken, wordt elke record die door ons is vastgelegd met een transactiedatum van + of -12 uur vanaf de datum die door u is opgegeven als een match beoordeeld.

Terughalen van transactiedetails aan de hand van de bestellingsreferentie


Klik zoals hierboven is aangegeven op de link om een selectie van bestellingsreferenties te uploaden en de transactiedetails terug te kunnen halenHet bestand moet een CSV-bestand zijn waarbij de eerste kolom de bestellingsreferentie bevat die u wilt opzoeken. U kunt ervoor kiezen om de data in de eerste regel te negeren door de optie en het datumformaat dat u in het geretourneerde bestand wilt zien aan te vinken.

Wanneer u op de optie "Instellingen opslaan en bestand ophalen" klikt, krijgt u een CSV-bestand te zien met daarin de bestellingsreferentie, de tijd waarop de transactie is uitgevoerd, het verkoopbedrag en de details van de commissiegroep.

Het bestand uploaden

Wanneer u de commissieregel hebt toegevoegd is het van belang dat de datumcellen zo zijn geformatteerd dat ze de volledige datum en tijd weergegeven. In Excel wordt dit gedaan met de optie onder "Start", "Opmaak", "Cellen opmaken" en "Celeigenschappen". Het correcte formaat is (UK) is:

dd/mm/jjjj hh:mm:ss e.g. 19-11-2012 02:15:23

Daarna moet het bestand als een CSV-bestand worden opgeslagen.Wanneer u tevreden bent over uw bestand kunt u dit met behulp van de browsebox selecteren. Vink de box aan wanneer uw eerste dataregel veldnamen bevat.

Tevens kunt u alle duplicaten verwijderen. Wanneer de-duplicatie automatisch is geselecteerd en duplicaten zijn gevonden wordt de oudste bevestigd en alle anderen afgewezen en de reden voor de afwijzing ingesteld op "de-dupe".

Voor commissiewijzigingen kunt u ervoor kiezen om de commissiestatus op in behandeling te laten staan. Wanneer voor "Nee" wordt gekozen wordt de commissie na de wijziging bevestigd.

Het datumformaat moet automatisch aan uw regio worden aangepast, hoewel dit kan worden veranderd van UK (dd/mm/jjjj hh:mm:ss) in US (mm/dd/jjjj hh:mm:ss)'

Klik op de optie "Instellingen opslaan en bestand ophalen"

Fouten in bestanden

Wanneer het bestand ongeldig is geeft een foutmelding de eerste 10 redenen aan waarom een fout in het bestand is ontstaan. Meestal gebeurt dit omdat de seconden niet in de tijdskolom zijn aangegeven. Het zou ook een spelfout kunnen zijn of een kleine afwijking ten opzichte van het voorgeschreven formaat.

Niet bij elkaar passende commissies

Alle niet bij elkaar passende commissies worden aan u doorgegeven. Dit moet handmatig worden bevestigd.

Bestand succesvol, wachtrij en controleren

Op het moment dat het bestand is geaccepteerd wordt het in een wachtrij met andere batchwijzigingen geplaatst. U kunt in de eerdere upload-tabel de status van de validatie van uw bestand bekijken. Vanaf daar krijgt u een historisch overzicht van uploads, het aantal successen en mislukkingen in elk bestand en kunt het resultatenbestand downloaden. Ook krijgt u een e-mail op het moment dat het bestand succesvol is verwerkt.

Op het moment dat uw commissies zijn verwerkt ontvangt u een e-mail waarin dat wordt bevestigd.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button