Rewarding manual commissions and bonuses SE

From Wiki

Jump to: navigation, search

Lägg till manuell provision

Följ stegen nedan om du vill lägga till manuell provision till ett publicistkonto för ett visst program.


Steg 1

Klicka på "Lägg till manuell provision" i annonsörgränssnittet.

Steg 2

Klicka på menyn för "Provisionstyp" och välj bonus.

Steg 3

Fyll i uppgifterna.

Om detta är ett pris för en kampanj väljer du "0,00" som försäljningsvärde.

Var noga när du anger provision (bonus) eftersom den inte kan ändras i efterhand.

Om det gäller ett pris behöver inte orderreferens fyllas i. Fyll i informationen till publicisten och aktivera "Skicka e-postmeddelande till publicist med provisionsinformation" så skickas informationen direkt till publicisten.


Schemalägg Hyresavgifter och Bonus

Nu kan du schemalägga hyresavgifter och bonus. När du har valt att lägga till bonus eller hyresavgift öppnas ett nytt fält. Om du väljer ”schemalagd” kan du välja ett datum när transaktionen ska behandlas. Alla schemalagda transaktioner kan annuelleras när de har skapats.

Om du väljer ”Skicka e-postmeddelande till publicist” skickas ett e-postmeddelande till publicisten när transaktionen har schemalagts och sedan igen när transaktionen behandlas. Även om du väljer att annuellera en transaktion skickas ett e-postmeddelande till publicisten.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button