Rewarding manual commissions and bonuses PL

From Wiki

Jump to: navigation, search

Jak dodać ręczne wprowadzanie prowizji

Jeśli istnieje potrzeba dodania ręcznego wprowadzania prowizji do konta wydawcy odnośnie do określonego programu, proszę postępować zgodnie z krokami określonymi poniżej:


Krok 1

Kliknij "Dodaj ręczne wprowadzanie prowizji" w interfejsie reklamodawcy

Krok 2

Kliknij listę rozwijalną "Rodzaj prowizji" i wybierz Premia

Krok 3

Wprowadź szczegółowe dane!

Jeśli jest to nagroda za promocję, wartość sprzedaży należy ustawić na "0,00".

Zachowaj ostrożność podczas wprowadzania wartości prowizji (premii), ponieważ w razie błędu po jej przesłaniu nie będzie już możliwości dokonania korekty!

W przypadku nagrody, ID transakcji można zostawić bez wypełnienia. Wypełnione informacje dla wydawców po zaznaczeniu "Wyślij do wydawcy e-mail ze szczegółami prowizji" zostaną przesłane bezpośrednio do wydawcy.


Ustawianie harmonogramu dla opłat za reklamy i premie

Teraz można ustalić harmonogram opłat za reklamy i premie. Po wybraniu opcji dodania premii lub opłaty za reklamę udostępnione zostanie pole „Data przetwarzania”. Po wybraniu opcji „Ustaw datę” będzie można wybrać datę, w której ma być przetworzona transakcja. Ustawione transakcje można anulować po ich utworzeniu.

Po wybraniu opcji „Wyślij do wydawcy e-mail ze szczegółami prowizji”, w momencie ustawienia transakcji oraz w momencie przetwarzania transakcji do wydawcy zostanie wysłany e-mail. E-mail zostanie też wysłany do wydawcy w przypadku anulowania transakcji.

Privacy

Due to new European legislation regarding how websites store information about you, AWIN is updating its privacy policy. You can see the new version of our policy here. If you would like to see the information we capture on this website, please click here for further details. In order to accept cookies on this site please click the 'I ACCEPT' button